7.10.2010תורה ויהדות
עורך , דויד פאחרי
שבת שלום
12256844vl1.gif


אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות
לשכת רב הקמפוס

ד ף   ש ב ו ע י 
מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות
מספר 712
פרשת מטות-מסעי, תשס"ז
הרב יהודה זולדן
המדרשה לנשים

ד ף   ש ב ו ע י
מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות
מספר 818
פרשת מטות מסעי, תשס"ט
על היאחזות השבטים בעבר הירדן
מנחם בן ישר
מכללת אשקלוןרוחמה וייס
החידה על אלוהים ול"ב הבתולות

הנה פרשייה מוזרה במיוחד: בני ישראל שובים 32 אלף נשים בתולות מדייניות, ואלוהים מקבל לעצמו 32 מתוכן. שוב: אלוהים מקבל 32 נשים בתולות. מישהו יכול להסביר? רוחמה וייס עם חידון נושא פרסים (באמת!) לחברי בית המדרש
68% מהחרדים טוענים בסקר שנערך עבור ynet בעקבות פרשת עמנואל: אין אצלנו גזענות, או רק בשוליים. 75% מהחרדים סבורים שבג"ץ לא היה הוגן כלפי ההורים בעמנואל. ומה חושבים החרדים הספרדים ומי המנצח בקרב על החינוך?!
צילום: גיל יוחנן
מסבירנים חרדים בכירים התכנסו לדון בשאלה "למה שונאים אותנו" ולבחור את כרזת "ההסברה היהודית". טלי פרקש התאכזבה לשמוע קיטורים רגילים על התקשורת וכמה הצעות טקטיות. אז איך החברה החרדית תרכוש את אהדת המדינה?
צילום: יצחק רוסק
ל-ynet נודע: רב העיר סירב להכיר ביהדות נרשמים לנישואים, שאושרה בבית דין רבני אחר והתעקש לקיים בדיקה מחמירה משלו, באמצעות חוקרים ערב החתונה. מכון עתים סייע לזוגות וביקש את התערבות הרב מצגר. ואיך הסתיימה הפרשה?
צילום: ישראל ברדוגו

היום בהיסטוריה


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information