7.28.2010

ا

سردبیر داوید فاخریتنه نزن / : روی « مدیران و اعضای فدراسیون دانشجوئی » و دیگر جیره خواران کشورهای روسیه ، چین ، انگلستان ، کره شمالی ، کوبا ، لیبی ، یمن ، سازمان خرابکاری فلسطین ، سوریه ، لبنان ، عراق ، و ........ « سیاه ! » . اشپیگل آنلاین به نقل از اداره ویژه حفظ و نگهداری پرونده ها و اسناد سازمان جاسوسی آلمان شرقی سابق گزارش داده که مامور پلیسی که در دوم ژوئن ۱۹۶۷ مسبب کشته شدن این دانشجوی آلمانی در هنگام تظاهرات علیه دیدارشاه ایران از آلمان غربی آن زمان بود ، در واقع جاسوس آلمان شرقی بوده است
این حادثه سرآغاز جنبش ها و شورش های بزرگ دانشجوئی  ۱۹۶۸ و جنبش های موسوم به " خارج از پارلمان" و سر انجام تشکیل گروههای تروریستی نظیر " بادر ماینهوف" شد که نظام های آزاد اروپا را به ستوه در آورده بودند.

مقاله اي از یو اس اي تودي
مقاله فايننشيال تايمز درباره معضلات ايران

سکینه محمدی
با انکه حکم « سنگسار » او لغو گردیده اما او کماکان در انتظار نوع دیگری از اعدام میباشد!.قدیمترها در کشورمان برای ترساندن بچه ها از موجودی « ساختگی » به اسم « لولو » استفاده میکردند! 
امروز بچه ها را در ایران از نمادهای جمهوری جهل و خون اسلامی میترسانند !
ببینیدتنه نزن / از اول انقلاب تا همین لحظه که در خدمت شما هستم هر چه سعی میکردم واژه هائی را بیابم که چند تائی از انان با هم وصف حال این رژیم بی همه چیز و اشیاع فعال در ان را بیان کند عقلم قد نمیداد تا اینکه خورشید اقبالم از افق لطف الهی به ناگهان سر زد و با واژه هائی که اخیرأ این موجود ماقبل تر از جانواران اولیه، محمود احمدی نژاد که در توصیف حال و روزگار « دولت های خارجی » به کار برده راه دوهزاری « شم یهودیم » که بیش از سی سال بود در سوراخ دعای لازمه گیر کرده بود و نم پس نمیداد به ناگهان باز شد و دریافتم که اها! این بابا دارد در اوصاف خود و ان پدران اولیه وحالویه !؟اش و دستگاه حکومتی ۴۰۰۰۰ دزد جمارانی و یک مشت مرده خوار دجال گرد شیرینی جمهوری جهل و خون اسلام ناب محمدیش که خود جارو کش درگاه توالت عمومی ان است شرح بیان میدهد و « تا حالا اب در شیشه اب معدنی وطنی بود و ما در کوزه اب لس انجلس به دنبال ان میگشتیم! » !

لطفأ دوباره به واژه های به کار برده شده توسط او که برای « تحقیر » دیگران به کار برده توجه کنید و بفرمائید که ایا به نظر شما دیگر ترکیبی از این هم کاملتر پیدا میشود که به اینگونه بتواند بیانگر اوصاف واقعی این اشباح سرگردان جمهوری ننگ و خون اسلامی باشد؟!:

اینها را محمود « شاکرد شوفر » لو داد نه من!
توضیح دفتر خامنه ئی دجال درباره "پاسخ به استفتاء"
هفته گذشته طبق فرمانی وقیحانه خامنه ئی مجهول الهویه به ملت گفته بود که « اطاعت » از او بر انان واجب و لازم است!!
مقاله اي از لس آنجلس تایمز


هدی صابر

هدی صابر از فعالان ملیمذهبی، ساعت ۵.۳۰ بعدازظهر شنبه از محل کارش خارج شده و ساعت یک ربع به شش با همسرش در محل کار وی قرار داشته است. همسرش تا ساعت هفت نیز منتظر او مانده ولی خبری از صابر نمیشود.


تحریم خاموش نفتی آغاز شده

اخوندهای بچه باز به برنامه های تلویزیونی بچه ها نیز راه یافتند! .

 خود ببینید و قضاوت کنید!.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information