7.25.2010اسلام نمائی ، اسلام تبلیغی ، اسلام گرائی و اسلام چپانی به خود و به دیگران

  از الله در شهر « کویته » پاکستان! پر از کثافت
تا خدا در « نیویورک » امریکای پر از نظافت

داوید فاخری
۲۵ جولای ۲۰۱۰
مسلمانانی که هر کاری از انجام جنایت گرفته تا اشغال خیاباتها و اذان خوانی با استفاده از بلندگوهای گوش خراش  در کشوری که به انان پناه داده و هزاران بار بیشتر از جاها ئی که از انجا به این کشور امده اند « موهبات خدائی  و انسانی » به انان  عطا نموده  و این در حالیست که با کمال « نمک نشناسی »  ان را « کشور کفار »  لقب میدهند و ریختن خون اتباعش را برای  ابیاری درخت اسلام « حلال » میدانند و هرگز در کشورهای خود اجازه تاسیس « عبادتگاههای غیر » را نمیدهند و مؤمنان ادیان دیگر را در ممالک خود به سختی تعقیب و مجازات میکنند، اما در کمال تعجب میتوان انان را در خیابانهای معروف و پر رفت و امد « مدیسن »  نبش خیابان « ۴۱ یکم » در نیویورک مشاهده کرد که بی توجه به احساسات و افکار و مشغله و سلامتی امد و رفت کنندگان برای خدائی که انرا « الله » صدا میکنند و هزاران بار به نام و به فرمان « او » که در کتاب اسمانی انان « قران » امده سر بریده اند و دست و پا و سینه زنان قطع کرده اند و چشمها که از حدقه در اورده اند اکنون این اجازه را به خود میدهند و « حق » خود میدانند که بساط « ریا و فریبکاری » انجام فریضه « نماز » را در ملأ عام برای تبلیغ دین و کیش و ائین و رسم و رسومات وحشیانه خود پهن کنند و « شرمندگی » دیگری پس از « حملات سپتامبر » بر چهره سرویسهای امنیتی این کشور متمدن و شایسته بنشانند !.


شورش مسلمانان در اتنشورش مسلمانان در شهری در جنوب فرانسهشورش مسلمانان در میلان / ایتالیا
شورش مسلمانان در پاریسشورش مسلمانان در پودووا / ایتالیاشورش مسلمانان در چینشورش مسلمانان در سوئدشورش مسلمانان در انگلستانشورش مسلمانان در هند
شورش مسلمانان در روسیه که با سکوت دولت همراه بود 

شورش مسلمانان در امستردام / هلند

شورش مسلمانان در بلژیک

شورش مسلمانان در اسپانیا

شورش مسلمانان در دانمارک
و ................
و.......
و...
ای کاش ان « معضلات امنیتی و فرهنگی » که به خاطر هجوم و پرورش بی حساب و کتاب مسلمانان در کشورهای اروپائی گریبان گیر ان ممالک گردیده و ان وحشت عظیمی که اکنون ازحضور  این « تروریستهای » زیر خاکستر »  در دل  شهروندان ان کشورها افریده شده که نمیدانند با این « استخوانهای در گلو گیر کرده ! » که نه قادرند انان را ببلعند و نه انکه انان را استفراغ کنند چه خاکی بر سر کنند درسی بشود برای امریکا که نقش « تارزان » را به تنهائی در این زمینه بازی نکند و خود را بافته ئی جدا بافته از دیگران تصور نننماید که « انچه یخه دیگران را گرفته هرگز قادر نخواهد بود که یقه او را بگیرد! » هر چه زودتر به خود بجنبد و تمام ان کسان از مسلمانانی که بطور غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند را شناسائی کرده و انان را از کشور خارج سازد و انانی از مسلمانان که تابعیت این کشور را ( به هر بهانه ئی ) به دست اورده اند ملزم به پذیرفتن قوانین و قوائد فرهنگی و اجتماعی این مملکت بنماید به همانگونه که یهودیها و کره ئی ها .و شهروندان سایر ملل و اقوام تابع این کشور انان را پذیرفته و به انان به عنوان یک وظیفه ملی احترام میگذارند عمل نمایند!.
اگر در کشور فاشیستی -  مسلمان « سوریه » اقدام به جلوگیری از منع برخی از رفتارهای شهروندان مسلمان انجا که میخواهند « قوانین وحشیانه بدویت » را به دلخواه خود جاگزین قوانین روز مره انجا بنمایند و به این وسیله « امنیت » ان کشور و مردمانش را به « خطر » بیندازند، نموده و مینمایند ! پس واضح و مسلم است که وظیفه امریکای « زخم خورده » از حوادث « ۱۱ سپتامبر » و پس لرزه های سهمگین بعد از ان و نتیجه گیری از انچه که بر سر اروپائیان در زمینه « سؤ استفاده » از دموکراسی ان کشورها به منظور تبلیغ و گسترش اسلام گرائی امده چه باید باشد!!.  


A summer's night in Manhattan

and a 'call to the Muslim prayers'

کلیپ زیر خاطره از شبی تابستانی در قسمت اعیان نشین و بزرگترین 

مرکز تجاری نیویورک * مانهاتان * دارد که با فریادهای « مؤذن » 

برای دعوت خلق مسلمان به انجام فریضه نماز همراه شده است !!.تفسیر از خبر زیر

کشورهای ئی  که تا بحال سفینه به این ور و ان ور فرستاده اند همگی برای ازمایشات اولیه از حیوانات مختلف استفاده کرده اند . اما بیشترین و مؤثرترین نوع حیواناتی که استفاده شده از « میمونها » بوده است . این قاعده شامل سازمان دهندگان این سر و صداهای عجیب و غریب جمهوری جهل و خون اسلامی تا سالی ...... که موشک عصر حجری اسلامی انان با انسان به اسمان پرتاب شود نیز خواهد بود که مانند دیگران از وجود حیوانات برای ازمایشات اولیه به ویژه از انواع « میمونها »  استفاده گردد که البته « عنتر ها » نیز جزو انان خواهند بود ! . از این لحاظ اقای رئیس جمهور « مستقر » که تا کنون برای همه کس و کارها حتی باجناغ هایش کارهائي در امور دولتی  دست و پا کرده، اکنون نیز با فرصتی که از فراهم شدن « پروژه سفر به سیارات » به دست امده میتواند بدون هیچ پادر میانی « رهبر » و تنها به قوت شباهتهای غیر قابل انکاری که جسمأ و رفتارأ با گروه « عنترها » دارد دست خود و فرزندان و اقوام درجه یک خوانواده های پدریش را نیز در ان سازمان به عنوان * عنتر های ازمایشی * جا بزند!

(توضیحأ انکه چون تا کنون محمود « عنتری نژاد »  خود بارها اعلام نموده که دارای چندین پدر شناخته و ناشناخته میباشد بنابر این فرق نمیکند که از خوانواده های کدام پدر انتخاب شوند  ، هم ان یکی که در سال ۱۹۹۳ مرد و یواشکی خاکش کرد و صدایش را در نیاورد ، هم ان دیگری که در زمان رئیس جمهوریش به دار فانی شتافت و برای او عزای عمومی اعلام گردید و همه بزرگان ممالک کوچک و تحقیر شده برای این محمود مشنگ عزادار پیامهای تسلیت فرستادند !! ، هم خمینی که ( ره ) شد و از زیر خجالت محمود سنگ پا در امد ، هم خامنه ئی که هنوز پدر اوست و هر چه که به او دستور میدهد را بعد از انکه دست « تقلبی » او را بوسید بروی چشم انجام میدهد! و هم شاید دیگرانی که از عهده شناخت انان کسی  بر نخواهد امد تا روزیکه خود محمود نفتی به مصلحتی دوباره به بقر بیاید و نام انان را فاش کند !! ) .
راستی فکر میکنید تا به زمان استفاده حقیقی رسیدن این پروژه  چند تا از « احمدی نژادیها » سقوط میکنند و خاکستر میشوند و یا در فضای لایتناهی سر در گم میمانند تا سر انجام * مملکت ازاد شود ؟! * 
 اوخ، ببخشید ،  مقصودی نداشتم که از « فضا »  به « فنا » کشید * انشاالله البته * !.      
داویدNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information