8.20.2010
سردبیر داوید فاخری


شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
شنبه ۲۱ اکوست ۲۰۱۰
شنبه ۱۱  ایلول ۵۷۷۰ 

دانشمند جوان اسرائیلی * ایلان لیندناشتراوس* به دریافت مهمترین جایزه جهانی در رشته ریاضیات عالی نائل گردید!. این جایزه در نوع خود مانند جایزه « نوبل » میباشد 

fields of gold.jpg


پرچم ایران و سوئیس در مذاکرات هسته‌ای سال ۲۰۰۸ سوئیس.سر تیتر اخرینها

سالگرد ۲۸ مرداد ۳۲

ریاست کنونی موزه ملی ايران هم اکنون به عهده خانم « ازاده اردکانی » که دارای مدرک « لیسانس میکرب شناسی » از دانشگاه ازاد است گذارده شده!. نمیدانم تا چه اندازه میتواند حدس من کمکی باشد به این حقیقت که اگر این سر کار خانم « معلم انگلیسی سر خانه » اسفندیار رحیم مشائي « پدر زن پسر احمدینژاد »  نبود ایا اکنون کس دیگری انجا را اداره نمیکرد مانند « ریاست موزه ملی انگلیس ، امریکا ، فرانسه و یا ایتالیا » فردی که حداقل دارای « دکترا » در باستان شناسی بود؟!. نمونهای از «مدیریت جهانی» احمدینژاد و مشایی!
  • رقص جنجالبرانگیز
  • در اردوگاه مرگ «آشویتس»
  • آدام آدولک کوهن در کنار اجاق آدم‌سوزی نازی‌ها در اردوگاه مرگ
  • آدام آدولک کوهن ۸۹ سال دارد. او و همسرش از بازماندگان اردوگاه مرگ "آشویتس" هستند. جین کورمن، هنرمند استرالیایی، دختر این زوج یهودی است. چندی پیش این زوج همراه با دختر و سه نوهی جوان خود به لهستان سفر کردند تا از این اردوگاه مرگ بازدید کنند. البته این بازدیدی عادی نبود. چون پدر و دختر و نوهها پس از ورود به این اردوگاه نوار ترانهی "میخواهم زنده بمانم" خوانندهی معروف گلوریا گینور را پخش  کردند و مشغول رقصیدن شدند که مشاهده ویدیوی ان از « یو تیوب » باعث واکنشهای منفی و مثبت زیادی گردید . در حال حاضر این ویدیو از « یو تیوب » برداشته شده ولی اقای کهن توضیح میدهد که او وخانواده اش با این کار خود خواسته اند نشان بدهند که به « گونه های » دیگری نیز میشود با این رویداد غم انگیز مواجه گردید!!.
موزیک ویدیوی بحث انگیز « میخواهم زنده بمانم » از * گلوریا گینور *

  • قیمت نان چند صد برابر افزایش خواهد یافت
  • تنه نزن : بهتر است مردم هر چه زود تر شکمهای ناز پرور خود و بچه هایشان را به هر اندازه هم که بد مزه و ناخوش ایند هستند اما به خوردن « کیک های مختلف »  عادت بدهند و گرنه یا که « انان » باید « یقه حکومت » را بچسبند و حقشان را بگیرند و یا « شکم گرسنه » از انان طلب حق خواهد کرد !. با انکه تاریخ نشان داده مقابله با این دو به « شهادت » منتهی خواهد گردید اما این بنده معتقد است « شهادت به خاطر شکم » بر هر « شهادت دیگری » میارزد! و نام ادم را مانند « میرزا اقا رضا کرمانی » جاودانه میسازد! و همانطور که « شهدا » نیز به هرکه و هر جا که رسیده اند یاد اور شده اند : « نان که نباشد برای شکم ، بقیه اش را دیگر خودتان حدس بزنید! »
تنه نزن : اخ اقای کروبی « مدینه گفتی و کردی کبابم! »
روبنده


ابراهیم نبوی

نیک آهنگ کوثر

تاشنبه اینده اوقات خوشی را برایتان ارزو میکنیم
به امید دیدار

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information