9.04.2010

שבת שלוםSephardic torah

קריאת התורה פרשת ניצבים / וילך

פרשת ניצבים / וילך
רב בני לאוקשור לפרשת השבוע
מה בדיוק עושים חוטבי עצים ושואבי מים במדבר? מהמדרש ניתן ללמוד שאלוהים רוצה לראות אותנו בכל הגדלים ובכל התפקידים - כי גם להיות קטנים זה בסדר
רוחמה וייס
קשור לפרשת השבוע
"נוכח האתגרים המסובכים העומדים עוד, כך נראה בפנינו, האם לא נדע ונשכיל לגדוע באיבו את זרע הפורענות של השנאה והקיטוב? האם את השלום נחפש רק בחוץ"? הרב רפי פוירשטין עם שני מכתבים לסופרים המחרימים את אריאל
פרשת ניצבים - הנסתרות והנגלות
מה קורה בפרשת השבוע
ביום פטירתו מכנס משה רבינו את עם ישראל, כשהוא כורת עמם ברית מיוחדת. לאחר מכן הוא מחזק את ליבם, וגם את לב יהושע - המנהיג החדש


מקבלים שבת עם דב אלבוים
 Dov Elbaum, פרשות ניצבים-וילך

שיחה עם הסופר והעיתונאי ישראל סגל על פרשות "ניצבים וילך". השיחה על הבחירה החופשית ביהדות צולמה חודשים ספורים לפני שהלך סגל לעולמו.


ד ף   ש ב ו ע י
אוניברסיטת בר–אילאן
מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות

פרשות נִצבים וילך, תש"ע
"הִנְּךָ שֹׁכֵב עִם אֲבֹתֶיךָ וְקָם" – מכאן לתחיית המתים מן התורה
ד"ר יואל שילה
המכללה האקדמית אשקלון

הקורא חד-העין שם לבו  מיד שהציטוט  שבראש המאמר הוא חלקי  ולכאורה מוציא דברים מהקשרםהפסוק  המלא הוא (לא:טז):
וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה הִנְּךָ שֹׁכֵב עִם אֲבֹתֶיךָ, וְקָם הָעָם הַזֶּה וְזָנָה אַחֲרֵי אֱלֹהֵי נֵכַר הָאָרֶץ אֲשֶׁר הוּא בָא שָׁמָּה בְּקִרְבּוֹ וַעֲזָבַנִי וְהֵפֵר אֶת בְּרִיתִי אֲשֶׁר כָּרַתִּי אִתּוֹ.
ציטוט מעֻוות (לכאורה) זה שימש טיעון נגד הכופרים בתחיית המתים מן התורה (סנה' צ ע"ב):
שאלו מינין את רבן גמליאל: מניין שהקדוש ברוך הוא מחייה מתים? אמר להם מן התורה, ומן הנביאים, ומן הכתובים, ולא קיבלו ממנו. מן התורה - דכתיב "ויאמר ה' אל משה הנך שֹכב עם אבֹתיך וקם", אמרו לו: ודילמא וקם העם הזה וזנה!
המינים מתקוממים נגד הקריאה בפסוק כפי שרבן גמליאל קורא ומציעים את הקריאה כפי שאנחנו רגילים לקרוא. המחלוקת היא אם המילה 'וקם' מוסבת לתחילת הפסוק או להמשכו. מי הוא שיקום: משה או העם? אם משההרי מפורש בפסוק רעיון תחיית המתים, ואם העםהרי אין מכאן ראיה לתחיית המתים!
פסוק זה הוא אחד מהפסוקים "שאין להם הכרע", כלומר הם יכולים להיקרא בשני אופנים המשנים את משמעות הפסוק (מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח א):
"איסי בן יהודה אומר: חמשה[1] דברים יש שאין להם בתורה הכרע – "שאת", "ארור", "מחר", "משוקדים", "וקם".
צילום:
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information