9.24.2010
سردبیر داوید فاخری
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳ مهر ۱۳۸۹


  هشتمین نزول اجلال ملوکانه حجت الاسلام دکتر محمود احمدینژاد در خاک شیطان بزرگ

 که برای تربیت جهانیان از طریق سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک


 انجام یافت که 


نهایتأ برای ایشان مانند همیشه مجلس به صورت شرم اوری خصوصی از اب در امد ! 


113462_586.jpg
100722092605_congress_226x170_afp.jpg
56BAEC72-6EE8-4763-B770-E5F882DE723C_w527_s.jpg
100923210510_ahmadinejadfora.jpg
  نزول « هاله نور » از اسمان نیویورک ( ویدیو )
احمدینژاد وارد فرودگاه نیویورک که میشود مورد استقبال گروهی از این و ان دستمال به دستهای اسلامی و یکدر زیر تماشا میکنیم!. با نگاهی به فیلم که توسط متخصصان فیلمبرداری صدا و سیمای جمهوری ننگین اسلامی گرفته شده میتوان به خوبی به تعداد اندک دستمال به دستان اجیری که از ایرانی بودن تنها چند کلمه دست و پا شکسته فارسی  بلد هستند که صحبت کنند تا  زبان عربی ابا و اجدادیشان پی برد . نکته دیگری که در این فیلم جلب توجه میکند انستکه اقای رئیس جمهور متظاهر و همراهان ابله او را در حالی نشان میدهد که در پشت میز نشسته و با استفاده از قاشق و چنگال به سور چرانی مشغولند که بر عکس انرا از انان در ایران مشاهده میکنیم که مثل درویشان چهار زانو در اطراف سفره یی که بر روی زمین پهن شده نشسته اند و غذا را به رسم ابا اجدادیشان با دست تناول مینمایند انچه در فیلمهای تبلیغاتی رژیم که از ایران میرسند بصورت ساده زیستی و چهار زانو نشسته در اطراف سفره محقرانه یی که بر روی زمین پهن شده و با دست غذا تناول میکنند مشاهده میکنیم  را در اینجا نشسته در پشت میز و با استفاده از قاشق و چنگال که پلوهای چرب و چیله را میبلعند میبینیم !.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information