9.25.2010سردبیر داوید فاخری
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰


ترورهای   دولتی

تنه نزن / چه ناشیانه زود!
0412.jpg

0,,5808012_4,00.jpg


dr_sarabi_31.jpg
275291153.jpg
ar_demo_7_19.jpg
انفجار بمبى در ۵۰ مترى مراسم رژه نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در شهرستان مهاباد تا كنون ۱۲ كشته و ۷۵ مجروح بر جاى گذاشته است. استاندار آذربايجان غربى گفته است كه دو نفر از كشته شدگان از همسران فرماندهان ارشد نظامى شهرستان مهاباد هستند
و اکنون توجه کنید به توضیحات احمقانه عامل جمهوری اسلامی در انجام بمب گزاری بیشرمانه و مزبوحانه ئی که جان عزیزان ما را گرفت که چگونه با اتهام در « دست داشتن خارجیها و در رأس انان امریکا » در این قضیه تاسف اور سعی دارد دستان خود را از خون بیگناهانی که چوب دناعت و پست فطرتی افرادی مانند سران جمهوری جهنمی اسلامی را میخورند پاک نگه دارد 
, ftvlhSdn , j,[i ;kdn ;i ]',ki ulg kk'dk hkt[hvd 'i fi w,vj ;hlgG khadhki , u[.ghki Sd


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information