9.27.2010
سردبیر داوید فاخری
۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱محمود احمدی نژاد و بشار اسد

ابراهیم نبوی


من دو سه بار تا به حال به آمریکا سفر کردم، جالب است که هر دفعه هم متوجه شدم که این کشور در حال نابودی است، ولی لامروت تا کاملا نابود شود، خیلی طول می کشد. لابد فکر می کنید من به عنوان یک عامل مزدور آمریکا، نگرانم که این کشور نابود شود، در حالی که این موضوع دروغ است. اولا مشکل من شخصی نیست، چون حتی اگر آمریکا هم نابود شود و من نتوانم دستمزد جاسوسی ام را از سیا بگیرم، همین آب باریکه ای که از موساد می گیرم برایم کافی است. تمام ناراحتی من این است که اولا اگر آمریکا نابود شود، جمهوری اسلامی هم نابود می ..........

ns_nikahang_01.jpg
نیک آهنگ کوثر


وزارت امورخارجه اسرائیل، نسبت به برنامه های احتمالی سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به جنوب لبنان ابراز نگرانی کرده و همزمان جناح اکثریت پارلمان لبنان چنین برنامه ای را "تحریک کننده و مشکل آفرین" خوانده است.


آيت الله دستغيب: ولی فقیه منتخب مجلس خبرگان، حقی بر مردم ندارد


ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران از جمله مواردی است که در تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است. عکس تزئینی است.

هشدار حسین شریعتمداری به همسران سرداران
در آستانه سال تحصیلی
آلودگی کامپیوتر های نیروگاه بوشهر تایید شد
پای بعث هم به میان کشیده شد
مروج جدایی دین از حکومت یا متحد احمدی نژاد؟
اخبار ضد و نقیض درباره توافق دولت و اصناف
ابراهیم نبوی


 گارباچف از نظر من آدم بزرگی بود، البته سالهاست که دیگر معلوم نیست کجاست و کسی از او خبر ندارد، از بین بردن کمونیسم هم کار مهمی بود. که البته کار گارباچف نبود، قبل از او لنین بنیانگذار و استالین آدم کش و خروشچف بی عرضه و برژنف خرس پیر این کار را کرده بودند، او فقط از جسد مرده کمونیسم روسی پرده برداری کرد و به مرحوم شوروی خبر داد که بابام جان! شما سالهاست مرحوم شدی ولی خودت خبر نداری......... 

نیک آهنگ کوثر

هفته ارام و زیبائی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information