9.27.2010سردبیر داوید فاخری
۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱


نامه خانواده‌هاي قربانيان ترور ايران به خانواده‌هاي قربانيان 11 سپتامبر

دفتر رییس جمهور: 
می خواستند نروند
، کشته نشوندوصیت نامه احمد قابل پیش از بازگشت به زندان


اخراج محمد خوش چهره از دانشگاه


  ۱۱۰۰ سال محکومیت برای ۲۱۶ زندانی سیاسی

تحریم فله ئیمریکاتنه نزن / با فشار دستگاههای خانه بر انداز وابسته به حکومت ادمخوار جمهوری اسلامی خانواده محسن روح الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی فر که در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند، در نامه ای اعلام کردند دو محکوم به اعدام در اين پرونده را بخشيده اند ولی دستگاههای مزبور برای طبیعی تر! جلوه دادن موضوع   به طور ناشیانه ئی از نویسندگان داغدیده ان نامه نیز خواسته اند که خواهان مجازات و پيگرد قانونی آمران اين پرونده هم بشوند!! ادامه
گزارش واشنگتن پست
احتمال اجراي حکم سنگسارسکینه محمدی اشتیانیکنسرت گوگوش در اربیل عراق

گزارش قرن بیست و یکم
وضعیت تراجنسی ها در ایرانپرونده جان باختگان در مصاحبه با خانواده هاخانواده جوادی فر در مصاحبه با روز:

به امید روزهای بهتر، هفته خوشی داشته باشید

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information