9.25.2010
سردبیر داوید فاخری
תישרי 17. 5771
سوم مهر ماه ۱۳۸۹
September 25. 2010


UPDATED NEWS
سر تیتر خبرها تا این لحظه

Dealing with Iran's Nuke Ambitionsتنه نزن / عوامل انفجار را در دفتری که به منظور ایجاد ترورهای داخلی و کشتار شهروندان بی دفاع مملکت به نام * موساد » در وزارت کشور جمهوری ننگ و خون اسلامی ( ایران اشغالی ) سازمان داده اند یافته اند!.
*********************


با ارزوی اغاز هفته ئی خوش برای شما دوستان عزیز


،بخشهای مختلف خبری را با شعر شرح حال گونه و

 اندوه بخش زیر که توسط * دختر خانم و یا اقا پسر دانشجوئی * بسیار هوشمندانه و زیبا

 سروده شده و انرا از داخل وطن برای ما فرستاده اند شروع میکنیم ! 


اهل دانشگاهم
قبله ام استاد است / جانمازم نمره! / خوب ميفهمم سهم آينده من بيكاريست / من نميدانم كه چرا ميگويند / مرد تاجر خوب است و مهندس بيكار / و چرا در وسط سفره ما مدرك نيست

اهل دانشگاهم
رشته ام علافيست
جيبهايم خاليست
پدري دارم
حسرتش يك شب خواب!
دوستاني همه از دم ناباب
و خدايي كه مرا كرده جواب

اهل دانشگاهم
قبله ام استاد است
جانمازم نمره!
خوب ميفهمم سهم آينده من بيكاريست
من نميدانم كه چرا ميگويند
مرد تاجر خوب است و مهندس بيكار
و چرا در وسط سفره ما مدرك نيست

چشم ها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد
بايد از مردم دانا ترسيد!
بايد از قيمت دانش ناليد!
وبه آنها فهماند
كه من ايجا فهم را فهميدم
من به گور پدر علم و هنر خنديدم!
كار ما نيست شناسايي هر دمبيلي
كار ما اين است كه مدرك در دست
فرم بيگاري هر شركت بي پيكر را پر بكنيمبخشهای خبریصیهونیسم به وجود * امام زمان * ایمان می اورد و به مذهب « شیعه » می گرود! / تنه نزن
 

با نوع خبر پراکنی رسانه های وابسته به رژیم جهل و خون اسلامی اشنا شویم

هفته زیبا و ارامی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information