9.21.2010

فارسی ۲

سردبیر داوید فاخری
תישרי 17. 5771
سوم مهر ماه ۱۳۸۹
September 25. 2010


سر خط گزارشهای

۴ روز اغاز هفتهنیک آهنگ کوثر

c87b3e8dfd.jpg

ابراهیم نبوی


سیاسی
مقاله اي از واشنگتن پست از اختلافات تهران

گزارش سياتل تايمز درباره ادعاهای تازه احمدی نژاد
نامه کروبی و اولین حمله به رهبری


نمایندگان مجلس در مصاحبه با روز:

ادامه انتقادها به احمدی نژاد

حمله احمدی نژاد به هاشمی و حمایت از کارلابرونی

اعلمی در ارزیابی اجلاس اخیر مجلس خبرگان:

مقاله اي از شیکاگو تریبون

تحليل کریستین ساينس مانيتور از هياهوی رسانه ای غرب

مقاله سانفرانسيسکو کرونيکل درباره تشابه دو رژيم

حامیان دولت علیه رئیس دولت

ابراهیم نبوی

نیک آهنگ کوثر
nikahang_kosar_11.jpg

توسط حامیان احمدی نژاد انجام شد

اجبار به تعطیلی بازار کردستان

اختصاصی روز ( توصیه خواندنی )

برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روز:


حقوق بشر


همزمان با سخنان احمدی نژاد در مورد نبود محدودیت در ایران

گزارش روز از وضعیت روزنامه نگاران داخل کشور


 فعالان حقوق بشر در مصاحبه با روز:اقتصادی


هدفمندسازی یارانه ها هم امنیتی شد

اعتقادی


  انصراف کاراته ایرانعلوم و بهداشت

ایران با تولید داخلی داروهای ام.اس امیدوار است که قیمت آن را کاهش دهد و دسترسی بیماران ایرانی را به این داروها تسهیل کند

شایعات


هفته بسیار زیبا و ارامی را برای شما دوستان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information