11.08.2010

در رابطه با خبر ناگوار زیر :
نزدیکی  با زوجه شیر خواره
 امام خمینی تحریر الوسیله صفحه  ۴۳۰ مساله ۱۲«نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن ۹ سال جایز نیستنکاحش دائم باشد یا منقطع و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او حتی در شیر خوارگی اشکالی ندارد.
دختر ۱۶ ماهه قرباني كودكآزاري
خدمتكار زن وقتي دختر بچهاش را به يكي از ساكنان ساختمانمحل كارشميسپرد نميدانست چه سرنوشت شومي در انتظار فرزندش است. به گزارش خبرنگار جنايي ما، غروب شنبه مسئولان بيمارستاني در شمال تهران در تماس با پليس از مرگ دختر۱۶ ماههاي به نام شیما بر اثر كودكآزاري خبر دادند.مادر كودك با چشمان اشكبار به مأموران كلانتري ۱۰۱ تجريش گفت: من خدمتكار هستم و هر روز براي نظافت به ساختماني در شمال شهر ميرفتم از آنجا كه جايي براي نگهداري دختر كوچولويم نداشتم به ناچار او را همراه خودم ميبردم. البته براي اينكه بتوانم راحتتر به كارهايم برسم «شیما» را به يكي از همسايهها ميسپردم كه خودش هم فرزند كوچكي داشت. امروز هم طبق معمول بچه را به آنها سپرده و سرگرم كار شدم كه ساعتي بعد مرد صاحبخانه ازمن اجازه گرفت تا بچه را براي گردش بيرون ببرد كه من هم مخالفتي نكردم. اما دو ساعت بعد كه برگشتند دخترم را بيحال و نيمهجان ديدم. هر چه پرسيدم چه اتفاقي افتاده جوابي نداد بنابراين با عجله او را به بيمارستان رساندم اما در كمال ناباوري بچهام مقابل چشمانم جان داد. پزشكان هم اعلام كردهاند او مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.با اعلام موضوع به بازپرس كشيك ويژه قتل، دستور بازداشت مرد همسايه صادر شد و مأموران ساعتي بعد حميد۲۶ سالهرا دستگير و به كلانتري منتقل كردند اما وي منكر ماجرا شد و گفت: نميدانم چه اتفاقي براي بچه افتاده است. با اين حال از آنجا كه بازپرس جنايي به اظهارات مادر كودك و مرد همسايه مشكوك بود دستور بازداشت هر دو را صادر و آنها را براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار داد.
دختر جوان طعمه ئی برای مردان هوسران
اعضاي شبكه خانوادگي كف زني و اخاذي از مردان پولدار، در عمليات ويژه مأموران كلانتري گاندي به دام افتادند. به گزارش خبرنگار ما، شامگاه دهم آبان مأموران گشت كلانتري 103 گاندي به دختر جواني مشكوك شدند كه با ظاهري نامناسب در خيابان پرسه ميزد. مأموران به طرف او رفتند كه ناگهان دختر جوان بدون توجه به اخطار پليس سوار بر خودروي پرايد گريخت.مأموران بلافاصله به تعقيب خودروي پرايد پرداخته و سرانجام در عمليات تعقيب و گريز، خودرو را متوقف و راننده را دستگير كردند. اما از دختر جوان خبري نبود. مرد جوان كه ابتدا به زبان تركيهاي صحبت كرد خود را گردشگر خارجي معرفي كرد اما پس از انتقال به كلانتري و در بازجوييهاي پليسي زبان گشود و به چند فقره كف زني و اخاذي با همدستي دو مرد و يك دختر فراري اعتراف كرد و گفت: اغلب مواقع با كمك دختر جوان كه از بستگانم است نقشه را اجرا ميكرديم. البته او در ميان راه از خودرو بيرون پريد كه ديگر خبري از سرنوشتش ندارم!از سوي ديگر همزمان با دستگيري متهم، چند شاكي با مراجعه به كلانتري، سارق كف زن را شناسايي كردند. يكي از مالباختگان به مأموران گفت: ديروز هفت ميليون تومان تراول چك از بانك گرفته و راهي محل كارم بودم كه در بين راه متهم به طرفم آمد. او در حالي كه خود را گردشگر خارجي معرفي ميكرد از من خواست درباره تراول چك برايش توضيحاتي بدهم. من هم با نشان دادن تراول چكها، توضيحاتي به او دادم. اما در كمال ناباوري وقتي به محل كارم رسيدم متوجه سرقت دو ميليون تومان از تراولها شدم. سرهنگ بهروز رحيميرئيس كلانتري 103 گاندي- در اين باره به خبرنگار ما گفت: در جريان تجسسهاي مأموران كلانتري مشخص شد اعضاي باند خانوادگي به دو شيوه نقشههايشان را اجرا ميكردند. آنها در برخي موارد خود را گردشگر معرفي كرده و با شكار مشتريان بانك و به بهانه بررسي پول و تراول چك كف زني ميكردند. گاهي اوقات نيز دختر جواني را با پوشش نامناسب سراغ مردان پولدار فرستاده و سپس طبق نقشه، با سد راه آنان از مردان هوسران اخاذي ميكردند. وي افزود: مأموران كلانتري به سرپرستي سروان انصافيرئيس دايره تجسس كلانتري- دو عضو ديگر شبكه را نيز شناسايي كرده و آنها را در عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند. در جريان بررسيها مشخص شد متهمان از اعضاي يك خانواده هستند. هم اكنون نيز رديابي براي دستگيري دختر فراري ادامه دارد. رئيس كلانتري گاندي از افرادي كه در دام اعضاي اين باند گرفتار شدهاند خواست براي شناسايي متهمان و طرح شكايت به دايره تجسس كلانتري مراجعه كنند.
قطع شدنهای پی در پی اینترنت در نمایشگاه کامپیوتری « الکامپ » شرمساری بیشتر ایران اسلامی را در جهان فراهم اورده است
قطعيهاي اينترنت در نمايشگاه الكامپ در نخستين روز كاري موجب شده كه غرفهداران نتوانند راحت به كار خود بپردازند.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اپراتور ارائهكننده اينترنت و خدمات پهناي باند در نمايشگاه الكامپ شانزدهم با كيفيت پايين خدمات خود نارضايتي غرفهداران و مسوولان اجرايي را در پي داشته است.
قطع و وصل شدنهاي ناگهاني اينترنت در نمايشگاه الكامپ كار را نه تنها براي غرفهداران مشكل كرده بلكه باعث شده كه برخي خبرنگاران مستقر در ستاد خبري نيز نتوانند اطلاعرساني به موقع داشته باشند.
مسوول فني ستاد خبري در اين باره ميگويد با وجود مبلغي كه به عنوان درخواست اينترنت براي ستاد خبري به اين اپراتور داده شده است اما شاهد كيفيت نامطلوب آن هستيم و اين موضوع بيشتر از آن جهت است كه اين اپراتور اينترنت را انحصاري كرده و موجب شده دسترسي به اينترنت كمي با مشكل مواجه شود.
واژه « O . K » از کجا امده
واژه «اوکی» امروزه یکی از پرکاربردترین واژهها در بسیاری از زبانهاست و از نظر گسترش در سطح جهانی، جزو بینالمللیترین واژهها بهشمار میرود. واژه اوکی از کجا آمده؟ آیا روزی بهطور اتفاقی این واژه به ذهن یک نفر خطور کرد و بعد هم همه شروع به استفاده از آن کردند و بعد هم جهانگیر شد؟ کتابی نوشته «َلِن مِتکالف» که به تازگی در این مورد درآمده راهگشای پاسخ به این پرسشهاست. متکالف در این کتاب که «اوکی: قصه عجیب برترین واژه » نام دارد مدعی میشود که «اوکی» برترین ابداع انگلیسیزبانان است. این مدعا البته سوالبرانگیز است. «اوکی» چطور میتواند یک ابداع باشد؟ و آیا این واژه کوچک میتواند از موزیک جاز، بیسبال و تلفن و انیمیشن «سیمپسونها» هم برتر باشد؟ در واقع پاسخ به پرسش اول، بله، است.
«متکالف» در جستوجوهای خود برای یافتن نخستین استفاده از کلمه اوکی به گوشهای گمنام از یک روزنامه چاپ بوستون در تاریخ ۲۳ مارچ ۱۸۳۹ رسیدهاست. بنا بر تحقیقات این نویسنده، داستان واقعی «اوکی» از این قرار است: محبوبترین واژه دنیا، زندگی خود را به عنوان یک شوخی آغاز کرد. روزنامههای آمریکایی در اواخر دهه ۱۸۳۰ به شکل تمسخرآمیزی کاری را شروع کرده بودند و مخففهای مثلا جالب را چاپ میکردند و یک مقالهنویس در روزنامه «بوستون مورنینگ پست» هم به عنوان یکی از این شوخیها، مخففی ساخت به شکل«.o.k». وی برای ساخت این مخفف، شکلی نادرست از کلمه«all correct» (تماما صحیح) را به صورت «oll korrect» در نظر گرفت و دو حرف اول آن را به صورت«.o.k» مخفف کرد.
زمانی از این شوخی نگذشته بود که دشمنان اندرو جکسون، هفتمین رئیسجمهور ایالات متحده شایعهای بهراه انداختند که این رئیسجمهور، سواد درست خواندن و نوشتن ندارد و به عنوان شاهد این مدعا گفتند که وی اگر سواد داشت اجازه نمیداد کلمات غلطی مانند «اوکی» در رسانههای کشور چاپ شود. همین، آغاز شهرت و رواج اوکی بود. چیزی نگذشت که متصدیهای تلگراف قرار گذاشتند تا برای اعلام وضعیت رفع خطر یا همان وضعیت عادی، از O.K. استفاده کنند و پس از آن دیگر کسی نتوانست جلوی رواج روزافزون آن را بگیرد و به قول متکالف نخستین واژهای که روی کره ماه از زبان انسان درآمد هم عملا باید همین «اوکی» بودهباشد. اما جذابیت بزرگ این کلمه کوچک در چه نهفته است؟
«
الن متکالف» در کتاب خود سعی میکند چند توضیح در این زمینه ارائه کند. به گفته او خوشآوایی این واژه، قابل تلفظ بودن آن در تقریبا همه زبانها، کوتاهی و سادگی و تضاد حالت مونث o با حالت مذکر k همه باعث این گیرایی شدهاست. اوکی امروزه در پیامکهای تلفن همراه حتی به صورت کوتاهتر «k.» نیز درآمده است.
بند باز سوئیسی مسیر ۱۶۰ متری بین دو کلیسا را در هوا پیمود

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information