11.13.2010
چینی ها هم اسم خلیج فارس را عوض کردند
قاله بوستون گلوب درباره اختلاف ديدگاه ها در منطقه
مقاله کرونيکل درباره برنامه جنگی ايران
ابهام در وضعیت اقتصاد ایران در آستانه جراحی بزرگ
تنها با گذشت یک روز از پایان نشست گروه ۲۰ در کره جنوبى، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کشورهاى بزرگ صادر کننده هشدار داده است، از میزان وابستگى اقتصاد خود به صادرات به ایالات متحده آمریکا بکاهند. ادامه

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information