11.13.2010
« زرسالان یهود » مقاله ئیست بر گرفته از یک رسانه یهود ستیز به نام همشهری جوان که تابع وزارت ارشاد اسلامی در حکومت ملایان در ایران اشغال شده کنونی است . در این مقاله زندگینامه خوانواده های * روتچیلد * که شهرت جهانی دارند و فعالیت های انانرا در ۳ قرن گذشته مورد بحث قرار داده است . اما نویسنده مقاله با همه سعی ئی که داشته تا * یهودی * بودن انان را به صورت « زشتی » نمایان کند ولی با این وجود نتوانسته که از تحسین فعالیت های * جهانگیر * انان نیز خود داری کند! . بخوانیم 


ROTHSHILD


مایر اشمل روتچیلد بناینگزار امپراطوری * روتچلد * بود و پنج پسران او ( در عکس )  که نقش انان در توسعه و دوام این امپراطوری در سراسر جهان انچنان مؤثر بوده که اکنون بعد از گذشت ۳ قرن هنوز نوادگان انان این عطمت به ارث برده را با بالاترین و بهترین وجه ممکن اداره میکنند 

در 3 قرن پیش وقتی مردم می خواستند بهشت را توصیف و قدرت و ثروت بی نهایتی را مثال بزنند میگفتند" ثروتی نزدیک روچیلدها!"
کارل بک شاعر اتریشی در مدیحه ای که برای آنها سروده آورده است :
من دست قدرتمند شما "روچیلد ها" را می بینم/که می تواند مرا / تا زمانی که خونم توان جاری شدن را دارد / مضروب کند .

دایره المعارف بریتانیکا روچیلدها را اینگونه معرفی می کند: "مشهورترین خانواده بانکدار سراسر اروپا که نام آنها به تنهایی مترادف با ثروت افسانه ای بوده است.موفقیت های مدام آنها هنوز هم بر همکاری های پنهان میان شاخه های خاندان و توانایی آنها در سرمایه گذاری های کلان استوار است".
نام آنها در فارسی به شکل های مختلف نوشته ده است :مثلا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در مرآه البلاد "رچل" نوشته.ولی معروفترین شکل "روچیلد"(ROTHSCHILD) است.
آنها اصالتا اهل فرانکفورت هستند .روچیلد ترکیب 2 وازه آلمانی "ROT" "قرمز" و "SCHILD" "حفاظ , سپر" است.یعنی دارای سپر قرمز .جد پدری آنها این سپر را بر سر در خانه اش آویزان می کرده تا طبق رسم آن زمان فرانکفورتی ها , یهودی بودنشان را نشان بدهند.
مایر آشمل روچیلد , بنیانگذار خانواده و صاحب سپر قرمز بود .او توانست از ظهور ناپلئون و جنگ های او کمال استفاده را ببرد .وقتی سروکله ناپلئون در اروپا پیدا شد مایر با استفتده از ارتباطش در دربار , توفان آینده اروپا را خیلی زود فهمید .آنها در طول جنگ های ناپلئون مبالغ گزافی وام با بهره بالا به طرف های درگیر دادند و چون به همه کشورهای متخاصم وام های کلان داده بودند از همه طرف پول به جیب می زدند.
آنها سال هاست که نماد ثروت افسانه ای همراه با قدرت و نفوذ اطلاعاتی در همه جای دنیا به خصوص اروپا هستند.
تعدادشان هم کم نیست ... برای همین به شان شبکه روچیلد ها میگویند.
از بزرگترین شرکت های بیمه اروپایی تا شبکه های راه آهن اروپا , رویال داچ شل و کنکورد و دیگر شرکت های بزرگ دنیا یا همه اش مال آنهاست یا سهامداران عمده اش آنها هستند.
نام روچیلد ها در کنار نام راکفلر های آمریکایی به عنوان پیشگامان استخراج نفت در خاورمیانه و روسیه شهرت دارد.امتیاز دارسی در تاریخ ایران هم زیر سر آنها بود.رویال داچ شل هم که با 14 سهم پس از بریتیش پترولیوم بزرگترین غارتگران نفت ایران پس از کوتای 28 مرداد بودند هم برای آنهاست.
روچیلدها هنوز هم هستند.آنها چنان امور مالی جهان را در دست گرفتند که دایره المعارف آمریکانا می نویسد "آنها در قرن بیستم نیز بر اندوخته مالی و صنعت گسترده ای کنترل دارند و یک نیروی اساسی در اقتصاد مالی جهان محسوب می شوند که منافع آن از اروپا تا آسیا ادامه دارد.
روچیلدها عادت های یهودیشان را تا توانسته اند حفظ کرده اند مثل اینکه تا می توانند در خانواده ازدواج می کنند این پسر عمو با آن دختر عمو ازدواج میکند و روچیلد های نسل بعد را در این امپراتوری مالی - اطلاعاتی پرورش می دهند.
ناصرالدین شاه هم در سفر فرنگ سال 1306 قمری به خانه روچیلدها رفت.محمد حسن خان اعتمادالسلطنه می نویسد: "شنیدم عزیز السلطان (ملیجک) در خانه روچیلد که رفته بودند بعضی اسباب دزدیده بودند , صاحب خانه ملتفت شده بود و به افتضاح پس گرفته بود".

اولین روچیلد
مایر آشمل روچیلد(1744 تا 1812)

مایر روچیلد بنیانگذار خانواده است.
او در سال 1744 در فرانکفورت بدنیا آمد و از تجار یهودی شهرش بود.بزرگترین موفقیت مالی و سیاسی مایر ورود به دربار ویلهلم نهم بود.ظهور ناپلئون و جنگ های او همراه با تیزبینی ملی مایر , راه را برای حضور بلامنازع خاندان رو چیلد در عرصه اقتصاد جهانی باز کرد.
وقتی سرو کله ناپلئون پیدا شد مایر آشمل 5 پسر داشت .با استفاده از ارتباطش در دربار توفان آینده اروپا را فهمید و پسر هایش را در کشورهای اصلی اروپا پخش کرد .مایر و پسرش آشمل مایر در فرانکفورت ماندند .سالومان به اتریش رفت.ناتان مایر به انگلستان.جیمز مایر به فرانسه و کارل به ایتالیا .

جنگ فرانسوی ها به رهبری ناپلئون با آلمانی ها به سود روچیلد ها تمام شد.آنها در طول جنگ های ناپلئون مبالغ گزافی وام با بهره بالا به طرف های درگیر داده بودند.

بزرگترین روچیلد
آشمل مایر روچیلد(1773 تا 1885)


او نخستین یهودی بود که به عضویت جامعه اشراف آلمان در آمد .در دوران حکومت بیسمارک " صدر اعظم پولادین " پروس , بانکدار خصوصی او بود.اما در آستانه قرن بیستم , شاخه پدری خاندان روچیلد در آلمان متوقف شد و ثروت و نفوذش به لندن انتقال یافت.

اشرافی ترین روچیلد
سالومان مایر روچیلد(1744 تا 1855)

در 1815 برادر بزرگتر سالومان 41 ساله و بانکدار کل خاندان سلطنتی اتریش در وین بود.
نفوذ بی نهایت او در اتریش تا جایی بود که با دریافت لقب بارونی , به جامعه اشراف اتریش راه یافت و حق استفاده از پیشوند " ون " لقب اشرافی معادل " بارون " در انگلیس در ابتدای نام خود را بدست آورد.او هم برادرش راه آهن اتریش را بنیان نهاد.سالومان بانک دولتی اتریش را هم تاسیس کرد.در آستانه جنگ جهانی دوم , او شاخه نفوذ و سرمایه اش را به فرانسه , انگلیس و آمریکا منتقل کرد.

مافیایی ترین روچیلد
کارل مایر روچیلد(1788 تا 1855)

کارل در ایتالیا مثل دیگر برادرانش وارد طبقه اشراف شد اما با افول ایتالیا در سیاست جهانی و افت بازارهای مالی , شبکه این شاخه روچیلد ها نیز به پاریس و لندن منتقل شد .بعضی ها معتقدند روچیلد های ایتالیا در گسترش مافیا هم نقش داشته اند.


خر پول ترین روچیلد
ناتان مایر روچیلد (1777 تا 1836)در میان 5 برادر ناتان مایر نابغه بود.نفوذ او در لندن مقدمه ای برای توسعه امپراتوری روچیلد شد.در آن زمان انگلستان در همه جای دنیا مستعمراتی دست و پا کرده و لندن کانون مالی اروپا شده بود.در سال 1815 ناتان مایر روچیلد 38 ساله بانکدار کل بریتانیای کبیر بود.فرزند ناتان لئونیل روچیلد به عنوان بزرگترین بانکدار انگلیس و به عنوان نخستین یهودی وارد مجلس عوام شد و به طبقه اشراف انگلستان راه یافت.شاخه انگلیس , ثروتمند ترین و پر نفوذ ترین روچیلدها هستندو بانک روچیلد هنوز هم بزرگترین بانک دنیاست.
لوگوی بانک :
rothschild_logo.gif 

راه آهن دارترین روچیلد
جیمز مایر روچیلد (1792 تا 1868)

روچیلد های فرانسه پس از پسر عمو هایش در لندن قدرتمند ترین هستند.
در 1815 جیمز روچیلد 23 ساله چیزی از برادر بزرگترش در لندن کم نداشت .او بانکدار لویی هجدهم پادشاه فرانسه بود.جیمز روچیلد بنیانگذار راه آهن فرانسه است و پس از او نیز بزرگترین شبکه حمل و نقل در فرانسه و اروپا در انحصار روچیلد ها باقی است.آنها مالک مجتمع کنکورد و آبلی (ABEILLE) هستند.نفوذ آنها در فرانسه به حدی است که بین فرانسوی ها این ضرب المثل رایج است " فرانسه به عنوان یک کشور آزاد دارای رئیس جمهور است ولی در این کشور سلطان بی تاج و تخت , خانواده روچیلد است".


صهیونیست ترین روچیلد
ادموند جیمز روچیلد (1845 تا 1934)

او کسیست که نامش با تاسیس اسرائیل در فلسطین پیوند خورده .صهیونیست ها او را " پدر ارض اسرائیل " لقب داده اند.با سرمایه او در 1883 نخستین اردوگاههای یهودی در فلسطین درست شد .سرمایه گذاری های وسیع اش برای اسکان و کشاورزی یهودیان در فلسطین , مقدمه ی ساخت شهرکهای اسرائیلی امروزی بود.او صنعت شراب سازی را در فلسطین توسعه داد و دانشگاه عبری بیت المقدس را بنیان نهاد و چند بار به فلسطین رفت تا نتیجه سرمایه گذاری اش را ببیند .ائ سال ها نیز رئیس افتخاری سازمان صهیونیسم بین الملل بود.

جاسوس ترین روچیلد
ناتان مایرویکتور روچیلد(1910 تا 1990)
شاپور ریپورتر سریال مستند "پدر خوانده " را یادتان هست؟پدر شاپور او را به یک روچیلد سپرده بود .لرد ویکتو.ر روچیلد , 3 چهره متمایز دارد : سومین بارون خاندان انگلیسی روچیلد ,بانکدار و بنیانگذار شبکه اطلاعاتی اینتلیجنس سرویس و زیست شناس مشهوری که دستاوردهایی علمی در باروری بنام خود دارد.
از همان ابتدا شبکه اطلاعاتی 5 برادر , توانایی آنها را در پیشبینی بالا برده بود.مثلا ناتان مایر فقط به خاطر اینکه 24 ساعت زودتر از دربار انگلیس از وقایع جنگ واترلو آگاه شد , با یک بازی چند ساعته در بورس لندن ثروتش را چند بابر کرد.ویکتور هم در راس شبکه اطلاعاتی روچیلد قرار داشت و با رئیس MI6 (سازمان اطلاعات برون مرزی بریتانیا) سیاست بریتانیایی را هدایت میکرد که خورشید در امپراتوریش غروب نمی کرد.


سیاسی ترین روچیلد
لئونیل والتر روچیلد(1868 تا 1937)
شاخه انگلیسی روچیلدها برای تاسیس وطن یهود همه کار کرد ." اعلامیه بالفور " معروف که اسکان یهودیان را از طرف دولت بریتانیا رسمیت می داد , با تلاش لرد لئونیل والتر روچیلد دوم به دست آمد .سال 1917 آرتور بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا در ازای وام بانک روچیلد , قول مساعدی برای تشکیل وطن ملی یهود را در نامه ای به " لرد روچیلد عزیز " اعلام کرد.این لرد روچیلد جانور شناس معروفی هم هست .امروز نامه دوستانه بالفور به او از جانب صهیونیست ها مهم ترین سند برای به نام زدن کل فلسطین به حساب می آید.

حقه باز ترین روچیلد
الیزابت دو روچیلد(1902 تا 1945)
روچیلدها , این زن را به عنوان اولین شهید این خانواده معرفی می کنند و ماجرای شرکت او در ارتش آزادیبخش فرانسه و مرگش در اردوگاههای نازی ها را با آب و تاب تعریف می کنند .اما تحقیقات جدید نشان داده که او در آزادی و در یک اپیدمی تیفوس مرده.

هنری ترین روچیلد
دوروتی پارکر (1868 تا 1967)
شاعر و نویسنده معروف آمریکایی که به خاطر نوشتن فیلمنامه " ستاره ای متولد می شود " اسکار گرفت.از جانب مادر به روچیلدها می رسد , هر چند او همیشه این نسبت را انکار می کرد.

شرکت دارویی آبلی...تنها بخشی از ثروت خاندان روچیلد است.

به اینها اضافه کنید خط آهن کشورهای اروپای غربی و شرکت های بیمه چند ملیتی و هزار چیز دیگر....

 انگلیسی ها یک نماد ملی دارند به اسم جان بول مثل آمریکایی ها عمو سام .
فکر می کنید این نماد ملی از روی چه شخصیتی الگو گرفته شده؟
ناتان روچیلد سرشاخه انگلیسی خاندان روچیلد.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information