11.26.2010تازه ترین گزارشها از

احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر به ایران هشدار داده است که در امور داخلی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و لبنان دخالت نکند.


جهان


سیاستمداران روسیه با صدور اعلامیه ای که ژوزف استالین، دیکتاتور شوروی سابق را شخصا مسئول قتل هزاران سرباز لهستانی در جنگ چهانی دوم شناخته، موافقت کردند.

 

شیراز 
بیژن مرتضوی 
به انتخاب الیزا شادنیا

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information