11.24.2010


اینترنت،"ابری بدون شکل در زندگی انسانها"
آیا اینترنت جای مدرسه ودانشگاه را میگیرد؟
برهنه خوشحال
پرویز ف

پاسبان مردی به راهی دید و گفتا کیستی ؟
گفت : فردی بی خیال و فارغ و آزاده ام

گفت : از بهر چه می رقصی و بشکن می زنی ؟
گفت : چون دارای شور و شوق فوق العاده ام
 گفت : اهل خاک پاک اصفهانی یا اراک ؟
 گفت : اهل شهر آباد و خوش آباده ام

گفت : خیلی شاد هستی ، باده لابد خورده ای
گفت : هم از باده خور بیزارم ، هم از باده ام

گفت : از جام وصال نازنینی سرخوشی ؟
گفت : از شهوت پرستی هم دگر افتاده ام
 گفت : پس شاید قماری کرده ای ، پولی برده ای
 گفت : من در راه برد و باخت پا ننهاده ام

گفت : پولی از دکان یا خانه ای کش رفته ای ؟
گفت : دزدی هم نمی چسبد به وضع ساده ام

گفت : آخر هیچ سرگرمی نداری روز و شب ؟
گفت : سرگرم نمازو سجده و سجاده ام

گفت : لابد ثروتی داری و دلشادی به پول ؟
گفت : من مستضعف و مسکین مادر زاده ام

گفت : آیا راستی آهی نداری در بساط ؟
گفت : خود پیداست این از وصله ی لباده ام

گفت : گویا کارمند ساد ه ای یا کارگر ؟
گفت : بیکارم ولی از بهر کار آماده ام

گفت : بیکاری و بی پولی ؟ پس این شادی ز چیست ؟!

              گفت : یک زن داشتم ، اینک طلاقش داده ام

**************

رابطه افتتاح شهر نو و رفع مشکلات مملکت 
پرویز ف

یک روز از طرف برنامۀ «در شهر» با مردم 
کوچه و بازار  مصاحبه کردند ، از اقائی پرسیدند : 

به نظر شما برای حل مشکل اشتغال جوانان چه باید کرد؟

ـ باید شهر نو را بازگشایی کرد.
ـ شهر نو چه ربطی به اشتغال دارد؟
ـ تعداد جوانان بیکار ما، دقیقا به تعداد تقاضایی هست که 
در عرصۀ خدمات جنسی داریم. بالاخره
اگر فرهنگ شهر نو ترویج شود، یکی کاندوم فروش میشود، 
یکی خدمات عرضه میکند، یکی در کار توزیع میرود، 
یکی در کار تبلیغات وارد میشود...، 
حجم زیادی اشتغال ایجاد میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فردای همان روز، موضوع برنامه، افزایش کیفیت تحصیل 
در دانشگاهها بود. بار دیگر با همان آقا مصاحبه کردند
به نظر شما برای افزایش سطح علمی دانشگاهها
و اشتغال دانشجویان به تحقیق، چه باید کرد؟


ـ باید شهر نو را بازگشایی کرد.
ـ شهر نو چه ربطی به سطح علمی دانشگاهها دارد؟
ـ الآن که شهر نو تعطیل است، هر کس میخواهد با 
جنس مخالف رابطه داشته باشد، صرفا میتواند
این ارتباط را در کلاسهای دانشگاه برقرار کند
نتیجه این میشود که دانشگاهها مملو از افرادی است که


برای کاری غیر از علم آمدهاند. اگر شهر نو باز شود، فقط کسانی 

دانشگاه میروند که واقعا به علم علاقهمندند

آن وقت مشکل از اساس حل است و جو دانشگاهها کاملا علمی میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پس فردا، موضوع برنامه، مشکل ترافیک تهران بود
باز نظر همان یارو را تصادفا خواستند:
ـ باید شهر نو را بازگشایی کرد.
ـ شهر نو چه ربطی به ترافیک دارد؟
ـ الآن که شهر نو تعطیل است، خواهران محترم جنده مجبورند 
جاهای مختلفی در سرتاسر شهر توقف کنند. وقتی برادران به 
آنها مراجعه میکنند و ترمز میزنند، بالاخره سریع که 
نمیشود سوار شوند. تا بیایند چانه بزنند و سر قیمت و مکان و 
نوع خدمات به توافق برسند، یک عالمه راه بندان میشود
اگر جایی مثل شهر نو باز شد که اینها همه را از معابر شهری 
به آنجا منتقل کنند، مشکل ترافیک تهران کامل حل خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفتۀ بعد، موضوع خروج ارز از کشور بود. باز همان آقا به تلفن برنامه زنگ زد:
ـ باید شهر نو را بازگشایی کرد.
ـ شهر نو چه ربطی به خروج ارز دارد؟
ـ این همه جوانها مجبورند برای رفع نیاز خود به اوکراین و
آنتالیا و عشق آباد و هر قبرستانی سفر کنند. اگر شهر نو 
فعال شود، این همه سرمایۀ ملی در خود کشور مصرف 
خواهد شد و ارز هدر نخواهد رفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفتۀ بعد، موضوع: رواج توریسم و ورود ارز به کشور. باز همان آقا:
ـ باید شهر نو را بازگشایی کرد.
ـ شهر نو چه ربطی به رواج توریسم دارد؟
ـ برای این توریستها ایران نمیآیند که امکان عشق و حال ندارند
اگر شهر نو فعال شود، صنعت توریسم هم رونقی صد چندان
پیدا خواهد کرد و یک عالمه ارز وارد کشور میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفتۀ بعد، موضوع: شاد نبودن جوانها، و نبود امید به آینده، 
خشونتهای خیابانی، و تظاهرات جوانان علیه دولت.
باز، همان آقا:
ـ باید شهر نو را بازگشایی کرد.
ـ شهر نو چه ربطی به شادی جوانها و خشونت و تظاهراتشان دارد؟
ـ وقتی جوانها این همه وقت از دوران بلوغ در سن
 ۱۲ - ۱۳ سالگی تا حدود سی و چند سالگی که ازدواج میکنند
میل جنسیشان ارضا نشود، عقدهای میشوند و دایم غر میزنند 
و اصلا هم شاد نیستند. اگر وقت کنند با هم دعوا میکنند
اگر وقت نکنند سر اندک چیزی به خیابان میریزند 
و با سیاستمدارها دور برمیدارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفتۀ بعد، موضوع: مدیریت و فساد اداری

باز همان آقا: باید شهر نو را احیا کرد.
ـ آخر چرا؟ این یکی دیگر خداوکیلی ربطی ندارد!

اختیار دارید! وقتی شهر نو تعطیل شد،
اون همه دیوث و جاکش و مادر قحبه و حرام زاده که 
در اونجا کار میکردند بیکار شدند...
خیلی از اونها بعدها به عنوان مدیران دولتی
از همان روشها (‌ حالیتونه که چیا و کیا رو میگم ! )
که بلد بودند، برای کسب درآمد استفاده کردند و می کنند.
شهر نو را باز کنید،
انشاء الله همه برمی گردند سر کار اصلی شون،
 آن وقت ببینید 
چطور مشکل مدیریت و فساد اداری مملکت حل میشود!

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information