12.21.2010سی ام اذر ماه ۱۳۸۹ 
بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۰


تحليل واشنگتن پست از تبعات حذف يارانه ها در ايران
تحليل واشنگتن پست از فضای ايران بعد از حذف يارانه ها
مقاله تحليلی نيوزويک درباره شبکه های اجتماعیتأیید و اجرای حکم هفت سال زندان مهدی خدایی فعال دانشجویی

ابراهیم نبوی

هنوز نه به دار است، نه به بار است، حاج آقا از حکم طرف خبردار است. باز هم  ۲۵۳۷ بار خداراشکر که مملکت ما مملکت امام زمان است و در آن هیچ دادگاهی فرمایشی نیست، نه صد نفر صد نفر محاکمه می کنیم، نه متهمی را که از سه ماه قبل از وقوع جرم زندانی بوده، محاکمه و اعدام می کنیم، نه اعتراف زورکی می گیریم، نه بطری برای کشف حقیقت استعمال می کنیم، نه در نمازجمعه رسما اعلام می کنیم که نه تنها .....
اعدام  ۱۱ نفر در زاهدان
m>

چرا ایرانیان ناچارشوند وطن خویش را ترک گویند و طعمه جانوران دریا، در آب های استرالیا گردند؟

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information