1.22.2011
شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۸۹
شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۱۱
شنبه ۱۷ ماه عبری شواط ۵۷۷۱

کارتون
طنابی که از روز اول همراه ماست
نیک اهنگ کوثر

مقاله نشنال پست درباره ممانعت از نمایش
یک فیلم در یک کشور دموکراتیک
مصاحبه روز با خانواده های محکومین و اعدام شدگان
اعتراض به اعدامهای پنهانی و شتابزده
گزارشي از فاکس نیوز


طنـــــــــــــز
 ابراهیم نبوی

سووال اول: محمود احمدی نژاد گفت: "روزی می آید که هفت میلیارد نفر فارسی بلد باشند." این جمله را شخص مذکور در پاسخ به چه جمله ای گفته است؟
گزینه اول: آقای احمدی نژاد شما برای چی نمی خواهید انگلیسی یاد بگیرید؟
گزینه دوم: دکتر! زشته، سه سال وقت بگذار انگلیسی یاد بگیر.
گزینه سوم: دانش آموز احمدی نژاد، تو باید تا ده سال دیگه هم شده انگلیسی یاد بگیری.
گزینه چهارم: محمود! این زن رئیس جمهور لبنان می گفت چرا شوهرت انگلیسی یاد نمی گیره؟ ادامه
و به انتخاب " تنه نزن ! " در رابطه با مطلب بالا 
ویدیوی زیر با هنرنمائی شهناز تهرانی و مرتضی عقیلی 


1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information