3.05.2011


چهاردهم اسفند ۱۳۸۹
شنبه پنج مارچ ۲۰۱۱
روز زنان در راه است

به انتخاب ناصر زاغی
پیشگفتار داوید
به خاطرحرمت نوامیس خانواده هامان، مادران، خواهران ، همسران، دختران، نوه ها و عزیزان دیگرمان که توسط عمال شیطان بر روی زمین مورد همه گونه تهاجم قرار گرفته اند اما تا انجا هم که توان ناتوانشان به انان اجازه داده سر خود را از گرداب سرافکندگی بالا نگاه داشته اند
بیائید قدری بی اندیشیم
روز  * ۸ *، مارس تمام روزها و شبهای سال را در بر میگیرد 
ببینیم تا چه حد مشکلات جوامع جهانی و مشکلات انسانها به ما نیز تعلق دارند؟ و تا چه مقدار با انان اشنا هستیم؟!. بطور مثال * اوضاع اسفناک * زنان ممالک اسلامی * به ویژه * زنان کشور خودمان * که شبانه روز انانرا توسط شیاطین اسلامی محاصره کرده و تمام درهای نجات را به رویشان به زور قمه و زنجیر و اسید و رگبار گلوله بسته اند را ببینیم و دریابیم که ایا زجر انان برای ما همانقدر دردناک است که برای ان بیچارگان ؟! .
 و در نهایت از خودمان سؤال کنیم که هر چند وقت یکبار اندک کمکی برای رفع آن فجایع کرده ایم و یا اکنون در حال رفع انانیم و یا در اینده سعی در رفع انان خواهیم کرد ؟!.،  حقیقتأ که اقیانوسی ایست
 نشسته از تفاوت ،
بین وحشیگری و تمدن کارتون
از نیک اهنگ کوثر
طنـــز
از سید ابراهیم نبوی
حسن خمینی: حاج آقا موسی! دلت می خواد کی رو ببینی؟
موسی صدر: حاج آقا بهشتی، دلم براش تنگ شده.
حسن خمینی: خدا بیامرزدش، ایشون در انفجار منافقین کشته شد.
موسی صدر: عجب! پس بریم به پسرش و خانمش تسلیت بگیم.
حسن خمینی: پسرش تازه از زندان آزاد شده و ممنوع الملاقاته، نمی تونیم بریم خونه شون.
موسی صدر: واسه چی؟ خب بریم پیش احمد آقا خمینی، اون دستور بده می ذارن بریم ملاقاتشون.
حسن خمینی: خدا ابوی رو رحمت کنه، بابا احمدم هم کشته شد. ادامه

وقتی از سازمانهای سرکوبگر مانند « لباس شخصیها ، چماق بدستان ،اسید پرانان بر چهره و اندام زنان و دختر بچه های مدرسه ئي و یا زنجیر به دستان خر دوان که مردم را اماج ضربه های درداور خود قرار میدهند! سخن میگوییم، نام گشتاپو هم به میان میآید

4 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information