3.05.2011
פוליטי, מדיני, משפחה,
 יחסים, תרבות,
אוכל ועוד
29th of Adar 1, 5771
5th of March, 2011"תזרמי". שני משפטים שאומר גבר שרוצה שאשה תעשה כרצונו ולא כרצונה

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information