3.23.2011۳ فروردین ۱۳۹۰
۲۳ مارچ ۲۰۱۱


الیزابت تیلور با لباس سنتی اصفهانی
سه سال قبل از انقلاب در سفر به ایران، 
الیزابت تیلور به همراه اردشیر زاهدی
 در چادر سنتی ایرانی
the taming of the shrew
نمونه فیلم  یکی از کارهای برتر
 الیزابت تیلور و ریچارد برتون
 * رام کردن زن سرکش * !.


شصتمین سال ملی شدن صنعت نفت ایرانآرزوهای نوروزی هموطنان از اینجا و انجاکنسرت نوروزی در اورشلیمNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information