4.29.2011

سی ام اپریل ۲۰۱۱
دهم اردیبهشت ۱۳۹۰
مصاحبه هايي كه هيچگاه از تلويزيون 
جمهوری اسلامی پخش نشدند / بخندیم

***************
 « خويش » در راه نفاق 
« دوست » در كار فريب 
« آشنا » بيگانه
**************

* صلح *
با صدای شادروان حسن شجاعی
آی آزادی
به انتخاب داریوش ستاره
ای آزادیاگر روزی به سرزمین من رسیدی، در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سپید و عبای سیاه  با لهجهای غریب و فرهنگی عرب و چشمهایی  سرد و ترسناک نیا.
 برایمان از مرگ نگوبه گورستان نرو، گورستان پایان است، نباید آغاز باشداین بار توی دهان هیچ کس نزن، وعدهی توخالی نده، نفت را بر سر سفرهها نیار، نانمان را بر سر سفرههایمان باقی بگذاراز آب و برق مجانی نگواز تلاش  انسانی بگو، از سازندگی و آبادانی بگواز تعهد کور نگو، از تخصص و دانش و شور بگو.
آی آزادیاگر روزی به سرزمین من رسیدی، با شادی بیابا چادر سیاه و تحجر و ریش نیا، با مارش نظامی و جنگ نیا، با آواز و موسیقی و رنگ بیابا تفنگهای بزرگ در دست کودکان کوچک نیا، با گل و بوسه و کتاب بیااز تقوا و جنگ و شهادت نگو، از انسانیت و صلح و شهامت بگوبرایمان از زندگی بگو، از پنجرههای باز بگو، دلهای ما را با نسیم آشتی بده، با دوستی و عشق آشنایمان کنبه ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم، چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموختبه ما شأن انسان بودن را بیاموز، به خدا ”خود” خواهیم رسید.
آی آزادی، اگر به سرزمین من رسیدی، بر قلبهای عاشق ما قدم بگذار، مهرت را در دلهای ما بیفکن تا آزادگی در درون ما بجوشد و تو را با هیچ چیز دیگری تاخت نزنیمبا هر نفس یادمان بماند که تو از نفس عزیزتری! بدانیم که آزادی یک نعمت نیست، یک مسولیت است. به ما بیاموز که داشتن و نگهداشتن تو سخت استما را با خودت آشنا کن، ما از تو چیز زیادی نمیدانیمما فقط نامت را زمزمه کردهایمما به وسعت یک تاریخ از تو محروم ماندهایمای نادیدهتریناگر آمدی با نشانی بیا که تو را بشناسیم.
هانآی آزادی، اگر به سرزمین ما آمدی، با آگاهی بیاتا بر دروازههای این شهر تو را با شمشیر گردن نزنیم، تا در حافظهی کند تاریخ نگذاریم که تو را از ما بدزدند، تا تو را با بیبندوباری و هیچ بدل دیگری اشتباه نگیریمآخر میدانی؟ بهای قدمهای تو بر این خاک خونهای خوبترین فرزندان این سرزمین بوده استبهای تو سنگینترین بهای دنیاستپس این بار با آگاهی بیابا آگاهیبا آگاهی.
The T-Mobile Royal Wedding
« تی موبیل » عروسی سلطنتی
به انتخاب مژگان هارونی
<iframe title="YouTube video playerwidth="390height="249src="http://www.youtube.com/embed/Kav0FEhtLugframeborder="0allowfullscreen>iframe>
تا به حال به معنی اسم های عربی که 
ما ایرانی ها روی فرزندانمان میگذاریم
اندیشیده ایم؟؟؟ 
خوب است که قبل از انتخاب اسم..
 معنی انرا بدانیم 
به انتخاب ژزف اشوری

.طبق آمار ثبت احوال ایران سالانه هزاران کودک غلامرضاغلام عباسغلامحسن
-غلامعلی و غلامحسین نامیده میشوند.
هرگز یک عرب را نمی بینید که اورا غلام بنامند  اعراب معنی غلام را میدانند.
غلام از ریشه غلم می آید که به معنای بهره وری جنسی استو غلام به پسربچه هایی
می گفتند که اعراب از آنها استفاده جنسی می نموده اندبغلط به ما گفته بودند
که غلام یعنی نوکردرصورتیکه درزبان عربی نوکر را خادم میگویندغلام وکنیز
همطرازند!!  از کنیزان و غلام بچه ها بهره جنسی می برده اند !!
نامهای دیگری چون کلبعلی، کلبحسین و غیره نیز رایج استکلب یعنی سگ و کلب علی
یعنی سگ علی و سگ حسین و غیره
 معنی برخی دیگر از اسامی عربی:
 کلثوم:  زن خیکی
خدیجه:  سقط جنین شتر
بتولزنی که هوس همخوابگی دارد.
سمیهاز سم می آید و به اندازه زهری که در چیزی باشد میگویند.
سکینه:  زن گدا و بیچاره
رقیه:  جادو و نیرنگ
عذرا:زنی که سوراخ نشده باشد
فاطمه:  بچه شتر ماده از شیرگرفته شده
جعفرماده شتری که شیر بسیار داشته باشد.
ذبیحچارپایی که گلویش را ببرند.  گلو بریده .
باقر:  از خانواده بقر می باشد به گاو نر چاق میگویند .  باقرالعلوم یعنی طرف
همچون گاو چیز میداند.
عباساز عبس می آید به معنای اخمو، ترشرو،  ترسناک و بدخو.
عثمانبچه مار .
کاظماز کظم می آید و به معنای لال بودن، گنگ و بی زبان و خاموش .
هاشم:  نان فروش دوره گرد
حیدر:  حی یعنی زنده و در یعنی دریدن!  حیدر به کسی گفته اند که انسانها را زنده
زنده پاره میکرده است.
 صغری:حقیر
 اصغر نیز از همین خانواده و ازریشه صغرا است،  به معنای کوچکتر!
*مقایسه کنید با معنی اسمهای ایرانی*
منوچهر : کسي که چهره بهشتي دارد
دلارام : مایه آرامش دل
بهرام : پيروز
سهیلانورانی ترین ستاره
بهروز : خوشبخت
پروين :ستارگان درخشان
پوران : یادگار
روشننور
نوشا : گوارا و شيرين
مرجان : جان من - گلی دریایی
مینو : بهشت
رکسان : روشن
پریسا : همچون پری
بلا نسبت « حاضران » باد در دادن بیحد و حساب
 در تایمز اسکوور
Unlimited Farts In Times Square
Sent by Fred Soluki
به انتخاب فریدون سلوکی

ایا میدانستید؟!

مورچه ها در روز فقط ۳ ساعت میخوابند
خورشید از فاصله ی ۱۰۰۰۰۰ سال نوری دیده میشود.
حداقل فشار هوا در ساعات شبانه روز ۱۴ و ۱۶  و  حداکثر ۲۲ و ۱۰
خرس پاندا ۱۴ ساعت از وقت خودشون رو صرف خوردن میکند.
رشد ماشین ها ۳برابر رشد انسان هاست.
اولین مردمانی که نخ را کشف کردند ایرانی ها بودند.
آقای ادیسون از تاریکی میترسید
هر عنکبوت تار ویژه خودش رو داره و هیچ کدوم شکل هم نیستند
اگر در یک سال نسل مگس ها از بین نرود حجم مگس ها با حجم جهان یکی میشود
یویو اولین بار به عنوان یک سلاح در فیلیپین استفاده میشد
زنبور عسل دو معده دارد.یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا
مورچه نسبت به بدنش بزرگترین مغز را دارد
۹۰درصد مردم در نیمکره شمالی زندگی میکنند.
۵۶ درصد افرادی که چپ دست هستند تایپیست میشوند
از هر۳ میلیون نفر در جهان فقط  ۱۰ نفر قادر به دیدن آتشفشان هستند
هر انسان به طور متوسط ۷ دقیقه پس از رفتن به رختخواب خوابش میبره...
 میزان روی و مس در موهای افراد باهوش بیشتر است...
زهر مار کبری بیشتر بر روی مراکز تنفسی اثر کرده و باعث خفگی میشود..
جنین بعد از هفته ی هفدهم خواب هم میتواند ببینید...

روباه ها همه چیز را خاکستری میبینند.
تصاویر زیر به انتخاب مژگان هارونی
Pictuures Sent By Mojgan Harouni
Love Story 
قصه عشق
The Poisoned Smoke
دود زهر اگین

Time Goes By
زندگی میگذرد
Wild Horses
گیسوی سرکش

شعری از شادروان مهدی سهیلی
به انتخاب قریدون سلوکی20Things To Do With Matzah
بعد از پایان عید*  پسخ * با « متصاهای » زیاد
 امده چه کار میشود کرد؟! 
همه کار! از جمله این ۲۰ مورد که در ویدیوی
 زیر امده اند

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information