5.07.2011
آواز نهنگها برای ارتباط  با یکدیگر راتماشا کنید
سازمان خیریه « محک »


 از جمله بیمارستان ان که با کمکهای بلاعوض


 افراد خیر خواه ایرانی برپا گردیده


برای درمان کودکان مبتلا به سرطان


به صورت کاملأ « رایگان » در تهران


 مشغول به فعالیت  
می باشد!.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information