5.03.2011تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی خبر داد:
هوشنگ اسدی و نامه هائی به شکنجه گرم:
در قم رسمی شد

بن لادن


جزئیات تازه از کشته شدن بن لادن تماشا کنید


سیف العرب و سه نوه سرهنگ قذافی در حمله
هوایی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک
شمالی (ناتو) به محل سکونت انان کشته شدند
میدانستید چرا پشت سر 
مسافر آب بر زمین میریزند؟!
بی مناسبت ندیدم که برای تغییر جو سیاسی و جدی و خشک این بخش، ویدیوی « سفر » که با شعر اردلان سرفراز ،اهنگ فرید زولاند و صدای معین تهیه شده را به همراه این شعر و اهنگ زیبا که باز هم « سفر » نام دارد و در زمینه موضوع بالا توسط ترانه سرا و اهنگساز برجسته « ژاکلین »  اماده و با صدای شهره صولتی خوانده شده را ( متسفانه ویدیو اش را نیافتم )  نیز ضمیمه مطلب کرده باشم ، لذتشان را ببرید! / داوید
سفر 
ترانه سرا و اهنگساز، ژاکلین
خواننده، شهره
نکنه روز سفرم
خاتون خونه مادرم
وقت روبوسی آخرم
دستپاچه شد آب و نریخت پشت سرم
واسه اینه که در به درم
با غصه ها همسفرم

نکنه روز سفرم
همسایه ها دور و برم
هدیه می دادن ببرم
کاسه آب خالی نشد پشت سرم
واسه اینه که در به درم
با غصه ها همسفرم

مادرم وقت نمازش
لحظه راز و نیازش
اسمم و می گفت و اشکاش
می ریخت رو صورت نازش

قسمم می داد بمونم
قدر ایران و بدونم
راست می گفت حالا میدونم
کشورم بسته به جونم

به کسی که اینجا دارم
نوشتم می رم دیارم
حالا بیشتر از همیشه
واسه خونه بی قرارم

قسمش دادم به جونم
نوشتم خواهشی دارم
پشت سرم آب و نریزی
فکر بازگشتی ندارم

نکنه روز سفرم
خاتون خونه مادرم
وقت روبوسی آخرم
دستپاچه شد آب و نریخت پشت سرم
واسه اینه که در به درم
با غصه ها همسفرم
چی شد چی اومد به سرم
که عمریه در به درم


بازداشت  ۲ فوتباليست سرشناس
طنــــــــز
 ابراهیم نبوی
کارتــــــون
نیک اهنگ کوثر
از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شد
سانسور خبری
پس از رها کردن بیماران بی پول در کنار جاده
آزاده پورزند
کارتون مانا نیستانی
ضحاک در بند
دل من پر میزنه
با صدای گرم شادروان منوچهر سخائی
شعر هادی خرسندی
اهنگساز شادروان سورن

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information