5.20.2011

قصاص اری یا نه؟ / نیما نیستانیسی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰
بیست و یکم ماه مه ۲۰۱۱


«فلسطینی ها چنین روز، یعنی بنیانگذاری کشور اسرائیل را روز عزای خود اعلام کرده اند و آن را فاجعه و مصیبت ناگهانیشان بشمار میاورند. اما مصیبت آنها نداشتن رهبری است که علاقمند باشد به یک مصالحه تاریخی واقعی میان مردم فلسطینی و مردم یهودی
«ما پیوسته با افتخار و سربلندی اعلام داشته ایم که اسرائیل تنها دموکراسی در خاورمیانه بشمار می رود، و اکنون روشن شده است که اسرائیل در عین حال یک جزیره با ثبات در این منطقه پر آشوب و مملو از هرج و مرج استدر حقیقت، دموکراسی استوار اسرائیل، می تواند معیار و آزمونی برای منطقه بشمار رود.» 
 
در آئین یادبود هولوکاست، رئیس جمهوری اسرائیل و نخست وزیر در سخنان خود، هر دو تاکید کردند که یکی از مهم ترین درس عبرت هائی که باید از کشتار یهودیان به فرمان آلمان نازی و عمال آن در کشورهای اروپائی گرفته شود آن است که نباید تهدیدهای افراد و گروه های تعصب گرائی را که اسرائیل را به نابودی تهدید می کنند و هولوکاست را افسانه می خوانند نادیده گرفت
«ملک الموت بازداشتگاه آشویتس » ژوزف منگله توانست ازمجازات بگریزد، ولی هنگام شنا، سکته قلبی گرفت و غرق شد

....... یکی از آزمایش های منگله تزریق مواد شیمیائی به داخل چشمان کودکان بود تا رنگ چشم را به خیال خود عوض کند. در یکی از این آزمایش ها، بی آن که هیچ دلیل پزشکی منطقی وجود داشته باشد، او دوقلوهای کولی را از پشت بدن و دست به هم دوخت تا ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد متن کامل

جشنواره سینمایی کن لارس فون تریر را "شخص نامطلوب" اعلام کرد. روز قبل کارگردان دانمارکی در جلسه مطبوعاتی از هیتلر با لحنی مثبت سخن گفته بود. اظهارات او همگان را به حیرت فرو برد و مدیریت جشنواره را به واکنش وا داشت.

پريسا کاکايی، کارشناس روان شناسی کودک و از فعالان حقوق کودکان، از کسانی است که میخواهد بداند چرا حکم به بازگشت کودک آزار ديده و شکنجه شده به محل آزار و  شگنجه  داده شده است؟

رشد شدید کودکآزاری در کشور

 ۶ مرحله ئی که به 'ستاره زندگی' شهرت یافته اند، عبارتند از: تشخیص اولیه و برآورد، گزارش کردن، واکنش سریع، خدمات امدادی در محل سانحه، خدمات امدادی در هنگام انتقال مصدوم به آمبولانس و ارایه خدمات پیش بیمارستانی در هنگام انتقال مصدوم به مرکز پزشکی.
 رهبر جمهوری اسلامی از « صاحب نظران مسلمان » خواست که « نظریه اسلامی ناب و خالص در باب عدالت » را تدوین کنند.

کارتــــــــونعذر خواهـــــــــــی


نیک اهنگ کوثر


طنـــــــــــز

ابراهیم نبویطنــــــــــز
ابراهیم نبویکارتــــــون
اجنه بو داده و بو نداده


نیک اهنگ کوثر


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information