6.10.2011


شنبه ۱۱ جون ۲۰۱۱
شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰


نفت مجانی برای هند

mana_neyestani_11.jpgتنه نزن / این اقای جنتی هم حکایتیست ها ،
 اخر مرد ناحسابی اگر ریگی به کفش تو و رؤسایت
نیست پس از چه میترسید که هنوز خبری نشده ملت را تهدید میکنید و به اوپوزیسیون اتمام حجت میدهید؟!.


گروهی از "آوارگان سوری زخمی" که به ترکیه پناه بردهاند، به خبرگزاری فرانسه از "حضور فعال" نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادهاند. به گفته آنها افرادی با لباس سیاه و ریش، در سرکوب اعتراضات به حکومت بشار اسد شرکت دارند، که عربی صحبت نمیکردند، و به احتمال قوی ایرانی هستند. گفته میشود که "مأموران ایرانی" به روی معترضان آتش گشودهاند.‌ موضوع دخالت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم سوریه تا کنون از سوی چند تن از دولتمردان غربی از جمله ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، مطرح شده است.Pasted Graphic.tiff


جمهوری اسلامی : غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی سه برابر می‌شود


0,,4399771_1,00.jpg

0,,15144219_1,00.jpgتنه نزن / یادشان رفته انان بودند که با تهدید « پوتین » ۸۶/۵ در صد از بحر خزر را دودستی تقدیم « نمایندگان » کشورهای غربی که در نقشه میبینید نمودند!.
اصول گرایان به جنگ چیزی رفته اند که درک درستی از آن ندارند، یا نمی خواهند داشته باشنداینان اگر به مباحث روحانیت نواندیش قبل از انقلاب بنگرند، پس رفت خود را بهتر در خواهند یافت.


110610025138_panahi_hollywood_304x171_amnestyinternational_nocredit.jpg
ترودی استایلر، تهیه کننده فیلم و همسر استینگ خواننده 
معروف متنی را در حمایت از جعفر پناهی قرائت کرد
110610030016_hollywood_panahi_304x171_amnestyinternational_nocredit.jpg
سرانجام و با دخالت پلیس، دیپلمات ایرانی کارتون 
تومار ۲۱ هزار امضایی را از پال هگیز پذیرفت


دادگاه کيفری بين المللی می گوید که معمر قذافی، رهبر لیبی، دستور داده از تجاوز به عنوان يک سلاح در برابر معترضان استفاده شود و حتی به دستور او، چندين محموله قرص و داروهای محرک جنسی از جمله ویاگرا ميان سربازان توزيع شده است


0,,15132522_4,00.jpg


Pasted Graphic 1.tiff

مخالفت دبیرکل با فرستادن کاروان جدید کشتی ها به غزه، یک کمپین وسیع تبلیغاتی از سوی حماس علیه بان کی مون را درپی آورده است. حماس دبیرکل را به «تسلیم شدن» به فشارهای وارده از سوی اسرائیل متهم کرده و حتی مسئولیت «به سلامت رسیدن» کشتی ها را نیز متوجه او کرده است.
110610094926_beansprouts_304x171_reuters_nocredit.jpg

دردسر حضور ۱۵۰۰ دوست فیسبوکی در جشن تولد

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information