6.12.2011

تجاوز و شکنجه
Rape and Torture

On the second anniversary of the disputed June 2009 election and the ensuing repression, the International Campaign for Human Rights in Iran today released video testimony from a young female detainee, describing in detail her severe torture and repeated rape after her arbitrary arrest.
Her forceful testimony challenges the Iranian authorities’ official narrative, which denies widespread use of torture and rape by security forces against ordinary protestors.

اعترافات دختری هموطن

" يازهرا" از ما قبول کن! ميگفت 
و به  من تجاوز ميکرد
بسم الله الرحمن والرحیم میگفت
 " و مرا کتک میزد و با
 اتش سیگار میسوزاند " 
و من از خودم می پرسیدم
" اگر زهرا و خدا به کمک این
 نا مسلمانان میایند ، ایا معصیت من مسلمان چه
بوده که به روزی افتاده ام؟ که زهرای مسلمان
   هم نعمت مرگ را از من دریغ میکند 
تا از این نکبتی که در ان افتاده ام نجات یابم" 


شهادت و شکایت یک دختر خانم ۲۲ ساله هم وطن از شکنجه ها و تجاوزات 
جنسی که از جانب ماموران اطلاعاتی ، اعتراف گیری و متهم سازی  رژیم ننگ و خون و جهل و جنون جمهوری اسلامی در بازداشتگاه ها و زندان های مختلف به او گردیده است را در ویدیوی زیر تماشا خواهید کرد !. او در حالیکه هنوز بعد از دو سال از انچه که بر او گذشته، در هنگام صحبت از ان روزهای سیاه و جهنمی به خود میلرزد و پنجه های نامردانه بازجوها که احساس میکند همچنان بغضش را در گلو خفه میسازند تا نترکد و مرطوبی گریه های او را با کتک میخشکانند تا کسی انان را نبیند و دهانش را با شرتی که از پای او در اورده اند پر میکنند تا کسی صدای زجه های او را نشنود میگوید * ندا * که کشته شد همه دنیا انرا فهمیدند اما صدای زجه های من وقتی که داشتند در زندانهای مخوف خامنه یی بدنم را توسط سیگار میسوزاندند و یا روح و جسمم را مورد تجاوزات وحشیانه و مریض گونه  ماموران حکومتی قرار میدادند هیچکس نفهمید

و چقدر مانند من بسیارند دختران و زنان و ( پسرانی ؟! ) که از ترس ابروی خانواده و از هراس به خطر افتادن جان افراد خانواده هایشان هرگز صدای استغاثه هایشان به گوش کسی در دنیا نخواهد رسید 


Iranian Woman's Testimony of Rape and Torture from Human Rights in Iran on Vimeo.


newshour.gif

Iranian Women Prisoners Detail Torture: 'Death Was Like a Desire'
RAW MATERIAL

http://www.pbs.org/newshour/bb/world/jan-june11/iranianwomen_06-10.html


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information