9.12.2011تفسیراتی چند بر خبرهائي که از جمهوری جهل و خون اسلامی صادر
 شده اند و توسط اقای فرامرز تکش نماینده خبری و تبلیغاتی انان
در لس انجلس به دست ما رسیده اند

احمدینژاد : بیداری ایجاد شده در منطقه اسلامیست
تنه نزن : به همان صورت که حمله اسلام عزیز به ایران نیز چنان اسلامی بود که از ان زمان تاکنون به بیداری کشورهای غیر مسلمان انجامید و حواس انان را چنان از موضوع اسلام به ویژه نوع شیعه ان جمع و جور نمود که با دوری جستن از انان، اکنون ببینیم اروپا، چین، ژاپن، استرالیا، امریکا و غیره در کجا قرار دارند و کشورهای اسلامی در کجا ! . 
بله اقای احمدینژاد همیشه عوامل بیداری ملتها از وقوع حوادثی غیر مترقبه و عجیب و غریب و دیوانه وار از جانب دیگران بوده که در اطراف انان اتفاق افتاده اند ولی یکی مانند جمهوری جهل و خون اسلامی « عمدا » در همان چاه جهالتی که ملت را به زور چاقو و اسید و چماق و فشنگ در ان قرار داده باقی میماند و دیگری سعی میکند با استفاده از تجربه ها خود و ملتش را از کوچکترین چاله حماقت بیرون بکشد !. 
نظم نوین جهانی اسلامی
عشق فقط عشق علی
رهبر  فقط سید علی
تنه نزن : معجزه اسلام عزیز نیز در همین جور چیزهای ناقابل است که خود را به منصه حضور میگذارد، در وقتی که « سیاستمداران هزار دست و پای جهانی » از عهده به وجود اوردن « نظم نوینی » در جهان بر نمیایند ناگهان سیدی از مشرق زمین که تازه از پای این منقل برخواسته و در پای منقلی دیگر جا خوش کرده، نیم خیز میشود و با کمک یاران تخمه فروش شعار دهنده اش که ندای اسمانی( عشق فقط عشق علی / رهبر فقط  « اقا » سید علی ) را با کمک ادوات جنگی در صدر اسلام عزیز به خورد دیگران نیز میدهند  تنها و فقط با تنها « یک دست »  نظم نوین جهانی اسلامی را میافریند! . یا « جل الخالق »‌ ؟!
نصب پرچم ۵۰ متری مصر در دانشگاه تهران
شادروان لیلا اسفندیاری  با پرچمکی از وطنش ایران که ان را با هزینه شخصی خود بر بالای مرتفعترین قله های دنیا می افرازد چون جمهوری جهل و خون اسلامی از « او » خوشش نمیاید و به او کمک نمیکند که مبادا دیگر زنان ایرانی را نیز به همین نوع تفکر بیاندازد
تنه نزن : چندی پیش شادروان سر کار خانم * لیلا اسفندیاری * بی انکه دولت و حکومت کج و کوله اسلامی پشیزی برای کار او قائل بوده و یا بودجه ئی در اختیار او نهاده باشند ، خود همانند شیرزنان ایرانی قبل از اسلام، خانه مسکونیش را میفروشد و با استفاده از پول به دست امده از ان استینها را بالا زده و به عنوان کوهنوردی مستقل * پرچمهای نیم متری و نه « ۵۰ متری  » ایران عزیزش * را بر بالای رفیعترین قله های جهان به اهتزاز در میاورد و به این خاطر هم برای سرفرازی نام کشورش و نه حکومت غاصب بر ان، جانش را در سقوطی جانخراش از ارتفاع ۸۰۰۰ متری به پائين دره های یخ بسته کوه های پاکستان از دست میدهد . او نیز از شرمساری از اینکه مسلمان بود اما نه به ان اندازه که مزدوران حاکم از او میخواستند که باشد و انکه انچنان با او شد که با دشمنان کشورش نمیشد همیشه از همراهانش خواسته بود که در صورت بروزاتفاقی ناگوار برای او هرگز جسدش را به کشورش باز نگردانند و او را در میان برفها و یخها که اغوششان برای او گرمتر از اغوش دینش، اسلام عزیز در کشورش بود رها سازند ، بهمانگونه که * صادق هدایتها *  نیز خواسته بودند

نصب پرچم ۵۰ متری از کشوری که برای ایران از لحاظ اسلام شیعه پشیزی قائل نیست و در همان حال دست رد کمک به سینه زنی ایرانی زدن که پرچم ایران را در مرتفعترین قله های جهان و برای سرفرازی ان عزیز به اهتزاز در میاورد و عاقبت نیز جانش را برای این هدف مقدس میبازد، ایا نهایت نکبت و نجاست و کثافت اولیای امور مملکت اشغالی ایران را نمیرساند؟!.
رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس : همه دولتهای اسلامی پیش از اقدام ملتها سفارت صیهونیستها را تعطیل کنند
تنه نزن : حکومتی باید تا چه اندازه حقیر و پست باشد که رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس ان با این نااگاهی از تحولات جهان که دارد برای انجام این کار حساس انتخاب شده باشد!
او انقدر بیهوده در مورد بستن و یا باز گذاردن سفارتخانه ئی در هر کجای دنیا که باشد صحبت میکند که انگار ان سفارتخانه برای همیشه به خاک سپرده و دیگر اثاری از ان به جای نمیماند!.
جهان امروز دنیای اقتصاد است و عقب نماندن از دیگران و هر حکومتی در جهان لازم میداند که با داشتن و یا نداشتن سفارتخانه کشوری در خود « بدون مانع » بتواند درامدهای داخلیش را به خرید پدیده های شگفت انگیز پزشکی و یا کشاورزی و دامداری و یا  تکنولوژي های مختلف روز ( نظامی و یا غیر نظامی ) که محصول ( ان کشور ) می باشند برای بهبود اوضاع کشورش ( مانند دیگران ) و یا به ضرر منافع کشورش مانند ایران اسلامی ( با پرداخت و شرکت خدعه امیز ۳۲ میلیارد دلار ضرر در سال با روسها - بر حسب انچه که بر روی کاغذها امده ! )  اختصاص دهد!. یادمان نرود که چون * اسرائیل = صیهونیستها * ثابت کرده اند که سرامد کلیه کشورهای جهان در اختراع و اکتشاف و ابتکاراتی بسیار نوین و خیره کننده میباشند هیچ دولتمند با خردی با داشتن و یا نداشتن سفارتخانه اسرائیل در کشورش توان انکار و کنار گذاری و چشم پوشی از منافع حاصل از داشتن روابط ( حتی غیر اشکار ) با ان کشور را ندارد!. برای نمونه حملات سایبری اسرائیلیها که میتوانند در عرض چند ثانیه تمام دستگاه های تحرکاتی کشوری را از کار بیاندازند را مثال میاوریم!
گزارش اختصاصی کیهان : دستهای پنهان در اختلاس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی
تنه نزن : انانی که حسین شریعتمداری علمدار فتنه خمینی در سال ۵۷ و اشغالگر کیهان « شرف دار » مصباح زاده به نام کثیف و الوده خود از ان زمان تاکنون را میشناسند صالحترین کسانی هستند که با ملاحظه و مقایسه بر دارائیهای مالی او در ان زمان و گنجهای سلیمانی او در این زمان گواهی دهند که یک روزنامه چی باشرف معمولی تا دهها نسل بعد از خود نیز نمیتوانسته به این بارگاه مالی دست یابد!.

عصبانیت و ناراحتی  ( بیشرفمداری ) با زدن تیتر « خبر اختصاصی کیهان ! » بر این گزارش، نشان دهنده ان * سهمیست * که از این کلاهبرداری به او چیزی  نرسیده! و اگر هم رسیده انقدر نبوده که « به مذاق »‌طماعانه او خوش امده باشد و بس!. 

کارشناسان و نمایندگان مجلس : تعلل دولت، به مفسدان اقتصادی جرات بخشیده است
تنه نزن :  اخر دوستان نماینده مجلس، ایا هرگز شنیده اید « شریک جرمی » که خود در مظان اتهام قرار دارد برود و «« مجرم »» را لو بدهد؟! که شما در این حالت میخواهید دولت برود و خودش را تسلیم قانون کند؟!.
مشاور عالی فرماندهی کل سپاه : فتنه گران جرات حضور خیابانی ندارند
تنه نزن : حالا معنی مردم سالاری اسلامی را به خوبی میفهمیم!.
فلسطینی ها، مظلوم
بحرینی ها، مظلوم
کویتی ها، مظلوم
اماراتی ها، مظلوم
عربستانی ها، مظلوم
لیبی یائیها، مظلوم
یمنیها، مظلوم 
انگلیسی ها، مظلوم
چون از حق انتخاب برخوردار نیستند و دولتهای حاکم بر انان با شدیدترین سرکوبهای وحشیانه جلو حرکت های ازادی خواهانه انان را میگیرند!.
اما
ایرانیهای ازاد یعنی فتنه گران
نباید حتی برای تخمه شکستن و متلک پراندن به این و ان جرات حضور در خیابانها را به خود بدهند چون انان به لطف خدای اسلام عزیز و همکاری نماینده او بر روی این خاک، حضرت « افت الله » خامنه ئی، از همه گونه موهبات بهشتی که در کتابهای مذهبی امده برخوردارند ، حتی همخوابگی با ۷۲ حوری!پس دیگر چه مرگشان است که مانند ملت ذلیل سوریه هوس سرکوب شدن به سرشان بزند و در خیابانها حضور یابند؟!.
مهمانپرست : با هر نوع دخالت در امور داخلی کشورمان برخورد میکنیم
تنه نزن : معنی شعار بالا  اینست که : در صورت حضور گسترده ملت وبا زده اسلامی و برخورد با عملیات وحشیانه واحدهای ضد شورش حکومت ضد مردمی جمهوری جهل و خون اسلامی که با ویران کننده ترین ادوات نظامی به مقابله با انان برمیخیزند و  در مقابل تشکیلاتی مانند * ناتو * برای کمک به ان بی دفاعان درمانده به ان نبرد نابرابر وارد میشود با او نیز همچون ملت به جزا امده ایران برخورد خواهد شد!.
وزیر انرژی روسیه : هيچ دليلي براي نگراني در مورد ايمني نيروگاه اتمي بوشهر وجود ندارد

تنه نزن : از کیسه خلیفه بخشیدن که هنری بس قدیمیست و از جانب دیگران شعار دادن هم که مالیات ندارد. دست اخر هم که « مطمئنا » بلائی بند بیاید و اقای وزیر انرژی روسیه از جانب همسایگان کشورمان مورد سؤال قرار بگیرد با همان پرروئی روسیه ئي که همه با ان اشنایم میگوید که انان ( ایرانیها ) با ندانم کاری و سهل انگاری که در استفاده از نیروگاه کرده اند بائث مصیبت بوده اند!!!!.

پرواز جنگنده هاي ايراني صاعقه در رزمايش فدائيان حريم ولايت
تنه نزن : در هر کشوری که سرمردمش بر تنشان میارزد نیروهای دفاعی ان به نام * دفاع از اب و خاک و ناموس وطن * به رزمایش و یا نبرد با دشمنان برمیخیزند و نه به نام « فرد و یا افرادی » چه خوب و چه بد
اما در مملکت « تک قطبی خامنه  ئی زده » ایران اسلامی است که برای حفظ مقام کاذب یک «خالی بند خونخوار » همه نیروها بسیج میشوند!!. تماشا کنیم این دجال نامقدس که حتی از عرضه سر هم  کردن یک دروغ  که در باره خودش ساخته نیز بر نمی اید !

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو 

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information