10.19.2011


تنه نزن / : پس تکلیف انان چه میشود؟!. هزاران جسد از برادران * سرباز مان * در گورهای دستجمعی در عراق که از ان زمان تاکنون منتظر زیارت عزیزی با چشمهای باز رو به بیرون امیدوارانه نشسته اند تا توسط دولتی، حکومتی و یا هر عنصر دیگری از ان سردگاههای باقی مانده از جنگ ۸ ساله خمینی و صدام به بیرون اورده شده تا عاقبت بتوانند با یک خداحافظی از اشنایان و با خواندن یک فاتحه بر سر قبر انان از این سرگردانی و بی تکلیفی نجات یابند و یا اسرای بازمانده در فراموشگاههای سنتی روسی در عراق و یا در بدرشده گان در اطراف دنیا که دیگر تبدیل به طفاله بازمانده از ان طراحان جنگی لعنتی گردیده و دیگر برای خود حتی هویتی به نام ایرانی نیزنمی شناسند پس تکلیف انان چه میشود؟!. چه کسی از الاغان جمهوری اسلامی غیر بشری باید استینهای اغشته به خون و کثافت خود را بعد از گذشت این همه سال که از جنگ ۸ ساله میگذرد بالاخره بالا بزند و با دولتمردان جدید عراق و با کمک مراجع ذیصلاح بین المللی بنشیند و شهروندان ساده دلی که با دیدن عکس ان مردک در کره ماه و برای نجات اسلام عزیز به خیمه شب بازی جنگی وارد شدند که پایان ان به جای ۸ ساعت به ۸ سال طول داده شد که عمدا توسط نانجیبان اسلامی برای مستحکم کردن پایه های حکومت شارلاتانی و دروغ جمهوری جهل و خون اسلامی پایه ریزی گردیده بود!.
۵ سال و نیم تلاش پنهان و اشکار دولت دموکرات اسرائیل برای نجات جان یک سرباز که با تلاشهای مستقیم خانواده او که ازادانه و بی مزاحمت حکومت و دولت با به پیش کشیدن پای اکثر رهبران جهان متمدن به مساله ان سرباز اسیر * گیلعات شالیط *
همراه بود سرانجام با مبادله درد اور بیش از ۱۰۰۰ خرابکار وحشی بی تمدن با ان سرباز اسرائیلی به نجات او از اسارت پایان داده شد!.
پس کی قطعات تکه و پاره شده ان بچه های ۸ تا ۱۳ ساله ئی را که با کلید پلاستیکی که بر گردنهای نازکشان اویزان کردند تا بعد از راه رفتن بر روی « مین های صدام » و « شهید » شدن! با استفاده از انان بتوانند دربهای بهشت را به روی خود و اولیای پست و بیشرف و احمق و خرافی خود که انان را به این ماموریت وحشتناک و مرگ اور فرستادند باز کنند به خانه باز گردانده خواهند شد؟!.

ابراهیم نبوی
آیت الله خامنه ای در سفرهای استانی خودش که گیر داده و حالاحالاها ول کن معامله نیست، به کنگاور رسید و در آنجا در یک جمله کم نظیر گفت: "وحدت، محبت و حسن ظن مردم و مسوولان عمیق تر و گسترده تر شود." اینجانب با شنیدن این جمله سراپا شوق و شادی شدم و موجی از محبت عمیق مرا فراگرفت. بخصوص اینکه در اثر نبودن محبت مدتی است که اینجانب دچار عقده های مختلف شده و نمی دانم این درد را به کجا ببرم؟

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information