12.12.2011

دانشمندان اسرائیلی، کشور و هم میهنانشان 


 که تنها با * ۶۳ * سال موجودیت دوباره درجهان میدرخشند را، مفتخر به دریافت 
دهمین جایزه نوبل در دنیا گرداندند


نسل اینده برندگان اسرائیلی جوائز


 نوبل در میان بازوان توانای برندگان


 امروز ان گونه جوائز با دقت و اعتماد

به دانسته هائی که در اختیار انان قرار


 میدهند رشد نموده و اماده خدمت 

به وطنشان میگردند
رئیس جمهور پرس : « تکنولوژی قوی ترین، عاقلانه ترین و دلیرانه ترین چیزی است که اسرائیل دارد و ما اکنون در آستانه یک دگرگونی عظیم در رشته فضانوردی قرار داریم و وقت آن رسیده است که پرچم اسرائیل در کره ماه به اهتزاز در آید. »


 ابراز نگرانی نخست وزیر اسرائیل 


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information