1.21.2012


بسیــــــــارمــــــهــــــم


جنایت بیشرمانه و سنگدلانه 
دیگری از جانب « اسلامگرایان 
متوحش » به نام « قتل 
ناموسی » و اینبار در المان 


فرستنده نازنینآرزو يک دختر جوان ساکن آلمان بود او آنگونه که همکلاسي ها و مدرسه اش در يک نامه توضيح داده اند٬ يک دختر فعال پرشور و منتقد آلماني بود که روش زندگيش فرقي با دوستان آلماني اش نداشت. او از يک خانواده يزيدي ( نوعی از مسلمانان افراطی و کینه توز! ) بود و بدليل نوع لباسش٬ نوع تفکر و رفتارش همواره در خانه مورد اذيت و آزار قرار ميگرفت.
آرزو  از دست خانواده اش فراري شده بود و بعدا با دوست پسر آلمانيش در يک خانه زندگي ميکرد . اروز در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۱ توسط کوماندوي قتل او متشکل از برادران و خواهرش با تهديد اسلحه از خانه مشترک با دوست پسرش بيرون آورده و در محلي دورتر از شهر محل سکونت خانواده به قتل رسانده شد. چنين بود که آرزو گم شد و پليس دربدر به دنبال او بود. اکنون در روز ۱۹ ژانويه ۲۰۱۲ پليس جسد آرزو را پيدا کرده و اعلام کرد که او در همان روز ۱ نوامبر با شليک گلوله به سرش به قتل رسيده است. همسايگان از اينکه آرزو با چند نفر به زور سوار ماشين شده و يک ماشين ديگر با تعداد ديگري از افراد خانواده اين ماشين را همراهي ميکردند٬ حرف زده اند. و همه شواهد حاکي از اينست که يک قتل ناموسي در قلب آلمان اتفاق افتاده است.
اين هفتادمين قتل ناموسي در آلمان در ده سال گذشته است.
سراپ چليلي مسئول سازماني به اسم " پري" که به قربانيان کمک ميکند ميگويد سازمان ما در آلمان هم اکنون به ۵۵۰  زن و دختر و ۵۰ مرد که همه از خانواده های مسلمان هستند و بيشتر اينها تحت فشار هستند که به ازدواج اجباري تن دهند و براي فرار از اين واقعه به ما پناه اورده اند کمک میکند. سراپ چليلي ميگويد که خانواده هاي يزيدي با سازمان دادن يک شبکه بزرگ، دختران و زنان فراري را شناسايي کرده و آنها را به قتل ميرسانند. در اين مصاحبه چليلي از کمک سازمان " پ.ک.ک " براي يافتن قربانيان حرف ميزند و آنرا بشدت محکوم ميکند.
فردا در شهر دتمولد شهر محل زندگي آرزو يک مارش بزرگ اعتراضي به فراخوان سازمان " پري" قرار است انجام شود که نمايندگاني از کميته بين المللي عليه سنگسار و کميته عليه اعدام در آن مارش بزرگ گراميداشت ياد آرزوي ۱۸ ساله و اعتراض به قتل ناموسي شرکت خواهند کرد. طبق گزارش رسانه هاي آلماني در اين مارش اعتراضي نمايندگاني از طرف اتحاديه کارگري آلمان " د . گ . ب" و نمايندگان سازمانهاي متعدد مدافع حقوق زن حضور خواهند داشت.  از همگان دعوت ميکنيم که در اين حرکت اعتراضي ما را همراهي کنند.


کميته بين المللي عليه اعدام
کميته بين المللي عليه سنگسار
۲۰ ژانويه ۲۰۱۲
ادرس محل مارش اعتراضي

Datum: Samstag, der 21.01.2012
Beginn 16:00h Uhr - Ende: 18:30 Uhr

Treffpunkt: J. Müller "Ihr Bäcker e.K." (direkt neben der Eisdiele)
Hornsche Straße 239
32760 Detmold (Remmighausen)

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information