2.16.2012
************

***************

**************
***********

            

            

            

            

            

            

       

            

        

 به 'افساد فیالارضمتهم شدهاند 
 رئیس قوه قضائیه ایران می گوید که برای ۵ تن از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی در این کشور مجازات "مفسد فی الارضدرخواست شده است ( تنه نزن: این ۵ تن متهمان مجهول ال وبا! چه کسانی خواهند بود؟ که با دستان پر از قراردادهای امضا شده توسط حکومت قبلی که میلیاردها را به قیمتهای ناچیز به انان فروخته و زمان قراردادهای انان را نه کمتر از ۱۵۰ سال با انان بسته « چینیها بویژه » در فردای ایران نوین امده و بر طبق قوانین بین المللی حقشان را از ما طلب میکنند ؟ )************

*********************

*********
*************

*******************
**********************

*********
***********

*********************


دولت آمریکا میگوید که آنچه مقامات ایران امروز به عنوان دستاوردهای جدید اتمی معرفی کردند "چندان تازه و چندان مهم" نبوده است.


*************
رفسنانی - فکر میکنم مشکلات این دوره بسیارگران برای کشور تمام شده است. شما بیشتر از من در جامعه هستید. ببینید خانوادهها چه مشکلاتی پیدا کردند. اگر فرهنگ و اخلاق و اینها را در نظر بگیریم، راستگویی، امانتداری، وفای به عهد چه مقدار هست؟ نفت چه مقدار سر سفره مردم آمده است؟ الان قانونگرایی کجا رفته و به چه وضعی افتاده است؟ روابط ما با خارج به کجا رسیده که عربستان آنگونه، طرحی را در سازمان ملل علیه ما مطرح میکند و فقط ۱۱ نفر از ما دفاع میکنند و عدهای هم رای ممتنع دادند و اکثرا هم به آن رای دادند. در شورای حقوق بشر سازمان نمیتوانیم عضو شویم. اگر سیاست خارجی مناسبی داشتیم، روابطمان با کشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی نیرومند بود. همانگونه که بعد از پایان جنگ روابط ما با دنیا قوی بود. آخرش هم به این اختلاسها و اینها رسید که اصلا کمر اخلاق و اعتبار جامعه را میشکند."
تنه نرن: ایا از خودمان نپرسیم که این خریداران‌ (عمده ) که در فردای ازادی ایران تازه شکفته با قرار دادهای ۱۵۰ ساله در دستانشان خدمتمان خواهند رسید و طلب خود را طبق قرار داد نوشته شده با حکومت/دولت قبلی طلب خواهند کرد چه کسانی خواهند بود؟

سه هفته بعد از بحران ارزی و در پیش گرفتن سیاست ارز تک نرخی و افزایش سود اوراق مشارکت از ۱۷ درصد به بیست درصد، سیلی از فروش انواع و اقسام اوراق مشارکت به راه افتاده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که تا پیش از این وزارت نفت چند بار تلاش کرد تا اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی را که به شدت از کمبود منابع مالی رنج می برد، بفروشد اما نتوانست بیش از بیست درصد این اوراق مشارکت را بفروشد.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information