6.30.2012
July First, 2012
یازدهم تیرماه ۱۳۹۱ در 
جمهوری ناخواسته اسلامی

میرسد روزی که بى هم میشویم
 یک به یک از جمع هم کم میشویم
 میرسد روزی که ما در خاطرات
 موجب خندیدن و غم میشویم
 گاه گاهى یاد هم باشیم رفیق 
میرسد روزی که بى هم میشویم...

به کدامین گناه؟؟! به کدامین جرم ؟!!
تنها بخاطر یک روسری؟!


!اگر * امیلی برونته * هنوز زنده بود
شاید میگفت
حکومت و ملتی که با زنان مملکتشان؟! مثل شه زاده ها رفتار می کنند، بهاین معناست که رهبر و ملت ان در دامان یک ملکه پاکدامن پرورشیافته اند .....
و حکومت و امتی که با زنان مملکتشان با بی حرمتی و بی احترامی رفتارمی کند یقیناً ولایت قبیح ان و امت همیشه در صحنه ی جهالت وابسته به ان ولی فبیح، با تحقیر و عقده در دامان زنا زادگان بزرگ شده اند...!

یادی نیکو از یک ملکه دلشکسته 
ملکه ثریا اسفندیاری
به انتخاب مژگان هارونی

مقبره خانوادگی اسفندیاریها
در ردیف سوم نام ثریا اسفندیاری
نیز دیده میشود


دربدری فاطی مشهدی
به انتخاب ساریت شمش / اسرائیل

حاج آقا محمدرضا رحیمی، معاون اول، گفته:
"توسعه و گسترش مواد مخدر ریشه در آموزههای غلط کتاب تلمود مربوط به صهیونیستها است که در این کتابها آموزش داده میشود که چگونه خون مردم را بمکند و چگونه غیر یهود را نابود کنند. ایشان ادامه داده اند که


کتاب تلمود برای تربیت یک مشت صهیونیست به منظور ویران کردن کل جهان است." ادامه در هجو قمه زنی

بیچاره چه می كشی خودت را   دیگر نشود حسین زنده
 
كشتند و بمرد و رفت و شد خاك   خاكش عـلف و علف چرنده
 
من هم گویم یزیـد بد كرد   لعنت به یزید بدكننده
 
اما دگر این كتل متل چیست   وین دسته خنـده آورنده
 
تخم چه كسی بریده خواهی   با این قمــههای نا برنده
 
آیـا تــو سكینـــهای كـه گـوئی  سو ایستمیرم عمیم گلنده
 
كو شمـر و تو كیستی كه گوئی   گل قویـما منی شمیـر النده
 
تو زینـــب خواهـــر حسینـی   ای نره خر سبیــل ‌گنـده؟
 
خجلـت نكشی میـان مـردم   با این حركات مثـل جنده
 
در جنگ دو سـال پیش دیـدی   شد چند كــرور نفس رنده
 
از اینهمـه كشتـگان نگـردید   یك مو ز زهــار چرخ كنده
 
در سیـزده قرن پیـش اگـر شـد   هفتاد و دو سر ز تن فكنده
 
امـروز چرا تو می كنی ریش   ای درخور صد هزار خنده
 
كی كشته شـود دوبـاره زنـده   با نفــریــن تو بــر كشنــده
 
بــاور نكنـی بیـــــا ببنـــدیـم   یك شرط به صرفه برنده
 
صـد روز دگـــر بـــرو چـو امـــروز   بشكاف ســر و بكـوب دنــده
 
هی بر سر و ریش خـود بزن گل   هی بر تن خــود بمال سنده
 
هی با قمه زن به كله خویش   كاری كـه تبر كند به كنـده
 
هی بر سـر خــود بزن دودستـی   چون بال كـــه میزنـــد پرنـده
 
هی گـو كـه حسیـن كفــن ندارد   هی پـــاره بكــن قبــای ژنده
 
گر زنـده نشــــد انـم به ریشـت   گر شـد ان تو به ریش بنده!

حتمآ ببینید 
زندگی بازیچه نیست

لا اقل زندگی دیگران را به خطر نیندازید


رضا شاه و اتاتورک

به انتخاب پرویز


رضا شاه به اتفاق هیئت همراه به ترکیه مسافرت
 میکنه که تنها مسافرت خارجی اون بوده
وقتی آخر شب بعد از صرف شام وشب نشینی رضا شاه به اتاقش میره
میبینه یه دختر جوان و زیبای ترک تو اتاقش منتظرشه،
با عصبانیت یه نفرو صدا میزنه و
میگه این خانم اینجا چیکار میکنه؟    
 اون شخص میگه آتاتورک گفتن این خانوم پیشتون باشه که تا صبح شما تنها
نباشین،رضا شاه از اون خانوم میخواد اتاقو ترک کنه
.وقتی همراهان رضا شاه
پرسیدن چرا دختر به این زیبایی رو فرستادین رفت؟
رضا شاه در جواب برگشت و گفت
من امشب رو تا صبح با این دختر می خوابیدم فردا
که آتاتورک به ایران اومد
من کی رو بفرستم پیششتمام زنان و دختران ایران

ناموس منند.

****************

هیلا صدیقی - محمد اصفهانی

بخاطر میخی , نعلی افتاد ،

 بخاطرنعلی , اسبی افتاد ، 

بخاطراسبی , سواری افتاد ، 

بخاطر سواری , جنگی شکست خورد ،

 به خاطر شکستی، مملکتی نابود شد ، 
و به خاطر مملکتی نابود 
میلیونها تن اواره شدند
و همه اینها همه  بخاطر "نعلبندی" بود
 که میخ را خوب نکوبیده بود.

چه بر سر مملکت من امده؟
به انتخاب پرویز

زکریای رازی آمد و رفت
انیشتین آمد و رفت!
 فروید آمد و رفت !
 استیو جابز که به نوعی پدر
تکنولوژی نوین بود هم آمد و رفت 
 اما هنوز در همسایگی ما
مادری اسپند دود می کند !
پدری گوسفند می کشد ! 
دختری طالع بینی می خواند که
 شوهرش باید متولد چه ماهی باشد !
پسری پشت ماشینش می نویسد: بیمه قمر بنی هاشم !
هنوز برای ازدواج استخاره می کنند !
هنوز مردی به همسرش به جرمِ کم حجابی!!
 تهمت فاحشه میزند!
توی چاه پول میریزند و نامه پست می کنند !
از کشتن یک بچه ۱۷ ساله ذوق می کنند ایا
این خضلت بندگی است که زیر پوست مملکت
من خانه کرده و از ان خارج نمیشود؟!!!


زعفران سیاه
به انتخاب بی۱۰۰
به انتخاب مینا احدوت / فرانسه

نمیدانم، شاید وقتهایی بوده است که میخواستم یکی، فقط یکیاز آن گنجشکهای خواب آلوده و پوف کردهای باشم که روی سیم چراغ برق در امتداد یک غروب نارنجی به خط شده اند...و اگر این را آرزوی بزرگییافتهام حداقل لنگه کفشی باشم که آنطرف تر بر رویسیم چراغ برق آویزان است و شاید قدمهای رهگذران را میشمرد...  ادامه 
کشورهائی که به ما پشت کردند
به انتخاب ژاله حکیمیبه انتخاب ساریت شمش / اسرائیل
آقا امام رضا می فرماید هر روز واجبی بگذارید، نشد هر یک روز در میان، نشد هفتگی، نشد دو هفته یک بار، نشد هر ماه. اگر یک ماه گذشت پول نداشتید قرض کنید واجبی بگذارید. اگر چهل روز گذشت و واجبی نگذاشتید مسلمان نیستید. بوی واجبی لذت بخش است. آرسنیک واجبی به اروپا رفته با فسفر و گوگرد مخلوط میشه به عنوان دارو به ایران صادر می شود. هر کسی که واجبی می گذارد دچار روماتیسم و سرطان خون نمی شود


مسلمان
به انتخاب ژاله حکیمی

جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت :
بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟
همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت :
آری من مسلمانم
جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ، جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد گفت که میخواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد ، پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگرد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد
جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید :
آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟
افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند ، پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت :
چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشود !!! نماینده ولیه  « قبیح » و اخوند-معلم 
شهوتران و دانه بپاش دبیرستان دخترانه 
که در سرکلاس درس ، طرز استفاده 
 از لبها برای « بوسیدن و مکیدن » اعضای بدن طرف
 مقابل ، به اصطلاح با خنده و شوخی با ان بی گناهان محجوب و پاک تن در میان میگذارد 
... دختر شایسته قمبه انتخاب ژاله حکیمی


cid:1.749061620@web44810.mail.sp1.yahoo.comتاثیر تعداد دفعات معاشقه بر زنان
به انتخاب المیرا کهن

همه از تاثیرات کاهش فعالیت جنسی بر روی مردان تا اندازه ای باخبرند ولی کمتر کسی از تاثیر آن بر بدن زن آگاهی دارد.

به یاد داشته باشید که علاوه بر تعداد معاشقه، تغییرات هورمونی و عادت ماهانه نیز در میل جنسی زنان نقش دارد. در این جا به بررسی تفاوت های تاثیر کاهش فعالیت جنسی بر زنان و مردان می پردازیم.
عکس العمل بدن مرد و زن نسبت به کاهش فعالیت جنسی کاملا متفاوت است. زن هرچقدر تعداد معاشقه کمتری داشته باشد، میل و لذت جنسی او کمتر شده و مشکل تر ارضاء می شود برعکس هرچه زنان از لحاظ جنسی بیشتر فعال باشند، علاقه آنها به معاشقه بیشتر خواهد بود.
در یک مقاله دیگر که در کتاب love cycle ذکر شده، گفته شده است تعداد دفعات آمیزش روی تنظیم عادت ماهانه خانم ها نیز موثر است. در این مطالعه عادت ماهانه زنانی که بیشتر از دو بار در هفته آمیزش داشتند منظم تر از کسانی بود که فقط هفته ای یک بار نزدیکی می کردند و زنانی که بندرت معاشقه می کردند، عادت ماهانه خیلی نامنظمی داشتند.
علت این امر افزایش سطح هورمون استروژن در بدن زنان فعال از نظر جنسی می باشد. لازم به تذکر است که فقط معاشقه با جنس مخالف باعث این تغییرات هورمونی می شود و خودارضایی چنین تاثیری ندارد.
حتما شما می دانید که قابلیت باروری یک زن تا حد زیادی به منظم بودن عادت ماهانه او بستگی دارد؛ پس زنانی که فعالیت جنسی بیشتری دارند کمتر دچار مشکل ناباروری خواهند شد. از طرف دیگر معمولا هر چه عادت ماهانه نظم بیشتری داشته باشد، سلامت عمومی بدن زن نیز بهتر خواهد بود.
در این مطالعه نتیجه داشتن رابطه جنسی بیش از دو بار در هفته نسبت به تعداد کمتر عبارت بود از:
باروری بهتر، استخوان بندی محکمتر، سلامت قلب و عروق، افسردگی کمتر، کاهش خطر ابتلا به ناراحتی های پستان و رحم، کاهش ناراحتی های بعد از یائسگی.
*******************************************

ریو دوژانیرو خود را برای برگزاری
المپیک ۲۰۱۶ میلادی اماده میکند
Rio's Welcome Sign - 2016 Olympics


سوژه های وطنی happy0199.gifتازه-کلاس-کنکور-هم-برگزار-میکنند--چه-شود!

تازه کلاس کنکور هم برگزار میکنند چه شوددی-جی-مش-غلوم-حسین

دی جی مش غلام حسین
423998-387488501263253-209148025763969-1621424-808262746-n

فقط تجسم کنید یه توریست بیادایران و ببرنش این مغازه

فک-کن-اسم-پدر-این-باشه


فکرکن اسم پدرت این باشه / علی گشاد

موتور-عروس
اول اسب سفید بود ... بعد شد ماشین ... الانم 
موتور خدا رحم کنه
چند وقت دیگه  دوچرخه عروس !!!

هم-شکار-هم-دوست-دار-طبیعت؟


هم شکار هم دوست دار طبیعت؟

هنر-نزد-ایرانی-است-و-بس

هنر نزد ایرانیان است و بس

389402-327243433954427-209148025763969-1438091-1143617658-n

اینم پیکان کروک !!

395864-362542107091226-2100201765-n


قلیان تلفنی !! اونوقت چه جوری؟

418204-394890563856380-209148025763969-1642661-1619912133-n

بدون شرح!!


423657-10151377053360524-609260523-23385772-1010894465-n
428277-391553494190087-209148025763969-1633732-1233379694-n
431462-10151355312675524-609260523-23296059-1692217538-n
431533-385332698145500-209148025763969-1614271-603023278-n
389327-404304226248347-209148025763969-1670996-1603583294-n
394169-381771108501659-209148025763969-1603068-475855467-n
409549-346191685392935-209148025763969-1503029-409783799-n
406824-343349619010475-209148025763969-1492775-1607003520-n
402063-381924228486347-209148025763969-1603499-1716147164-n
401315-377443405601096-209148025763969-1589119-49256336-nشاهکار دیگری از نو جوانان گروه عجم آباده1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information