7.09.2012

به انتخاب خوب پسر
متخصصان تغذيه مي گويند برخي ترکيبات غذايي مي توانند سر بدن را کلاه بگذارنديعني بدنمان بعد از خوردن آن ترکيبات غذايي نمي فهمد که واقعا سير شده يا نهاين نوشته را بخوانيد تا منظور متخصصان تغذيه را متوجه شويد.

به انتخاب ساریت شمش / اسرائیل


گفتـگوهای کـودکـانه با خـدا
به انتخاب افسانه صادق

خدای عزیز!
به جای اینکه بگذاری مردم بمیرند و مجبور باشی آدمای 
جدید بیافرینی، چرا کسانی را که هستند، حفظ نمیکنی؟
خدای عزیز!
شاید هابیل و قابیل اگر هر کدام یک اتاق جداگانه داشتند 
همدیگر را نمیکشتند، در مورد من و برادرم که مؤثر بوده.

خدای عزیز!
اگر  هروقت که دعا میکنم مرا تماشا کنی، 
کفشهای جدیدم رو بهت نشون میدمخدای عزیز!
شرط میبندم خیلی برایت سخت است که همه آدمهای
روی زمین رو دوست داشته باشیفقط چهار نفر عضو
خانواده من هستند ولی من هرگز نمیتوانم همچین کاری کنم.
خدای عزیز!
در مدرسه به ما گفتهاند که تو چکار میکنی،اگر تو بری 
تعطیلات، چه کسی کارهایت را انجام میدهد؟

خدای عزیز!
آیا تو واقعاً نامرئی هستی یا این فقط یک کلک است؟
خدای عزیز!
این حقیقت داره اگر بابام از همان حرفهای زشتی را که با 
دوستانش میزند، تو خانه هم استفاده کند، به بهشت نمیرود؟
خدای عزیز!
آیا تو واقعاً میخواستی زرافه اینطوری باشه
یا اینکه این یک اتفاق بود؟
خدای عزیز!
چه کسی دور کشورها خط میکشد؟
خدای عزیز!
من به عروسی رفتم و آنها  همدیگر را بوسیدند.
این از نظر تو اشکالی نداره؟
خدای عزیز!
آیا تو واقعاً منظورت این بوده که "نسبت به دیگران همانطور 
رفتار کن که آنها نسبت به تو رفتار میکنند؟اگر این طور باشد
، من باید حساب برادرم را برسم.خدای عزیز!
بخاطر برادر کوچولویم از تو متشکرم، اما چیزی 
که من به خاطرش دعا کرده بودم، یک توله سگ بود.
خدای عزیز!
وقتی تمام تعطیلات باران بارید، پدرم خیلی عصبانی شد
او چیزهایی دربارهات گفت که از آدمها انتظار نمیرود بگویند
به هر حال، امیدوارم به او صدمهای نزنی.
خدای عزیز!
لطفاً برام یه اسب کوچولو بفرستمن قبلاً هیچ چیز
از تو نخواسته بودممیتوانی دربارهاش پرس و جو کنی.
خدای عزیز!
من میخواهم وقتی بزرگ شدم، درست مثل
بابام باشماما نه با اینهمه مو در تمام بدنش.

خدای عزیز!
برادر من یک موش صحرایی است
تو باید به اون دم هم میدادیهاها!
خدای عزیز!
فکر میکنم منگنه یکی از بهترین اختراعاتت باشد.
خدای عزیز!
من همیشه در فکر تو هستم حتی وقتی که دعا نمیکنم.
خدای عزیز!
از همۀ کسانی که برای تو کار میکنند، من نوح و داود را بیشتر دوست دارم.
خدای عزیز!
من دوست دارم شبیه آن مردی که در توراة بود، ۹۰۰ سال زندگی کنم.
خدای عزیز!
فکر نمیکنم هیچ کس میتوانست خدایی بهتر از تو باشدمیخوام
اینو بدونی که این حرفو بخاطر اینکه الان تو خدایی، نمیزنم.

خدای عزیز!
ما خواندهایم که توماس ادیسون نور را اختراع کرد.
اما توی کلاسهای دینی به ما گفتند تو این کار رو 
کردیبنابراین شرط میبندم او فکر تو را دزدیده.

خدای عزیز!
آدمهای بد به نوح خندیدند و گفتند: "تو احمقی چون
روی زمین خشک کشتی میسازیاما اون زرنگ بود.
چون تو رو فراموش نکردمن هم اگر جای اون بودم 
همین کارو میکردم.
خدای عزیز!
لازم نیست نگران من باشیمن همیشه دو طرف خیابان را نگاه میکنم.
خدای عزیز!
هیچ فکر نمیکردم نارنجی و بنفش به هم بیان،
 تا وقتی که غروب خورشیدی رو که روز سهشنبه
ساخته بودی، دیدم، معرکه بود.


۶ دليل سير نشدن و ۱ دليل سير شدن
به انتخاب خوب پسر

متخصصان تغذيه مي گويند برخي ترکيبات غذايي مي توانند سر بدن را کلاه بگذارنديعني بدنمان بعد از خوردن آن ترکيبات غذايي نمي فهمد که واقعا سير شده يا نهاين نوشته را بخوانيد تا منظور متخصصان تغذيه را متوجه شويد.


نوشابه هاي گازدار

نوشابه، آيس تي و ديگر نوشيدني هاي شيرين، قند فوق العاده زيادي دارندبنابر گزارش مركز تحقيقات دانشگاه کاليفرنيا، قند موجود در اين نوشيدني ها باعث مي شود فرد حتي بعد از اينکه واقعا سير شد هم غذا بخورداين قند با تاثيري که بر نحوه استفاده بدن از لپتين-هورمون سيريمي گذارد، مغز را گمراه مي کند بنابراين فرد دلش مي خواهد غذاي بيشتري بخورددر نتيجه با تكرار اين عادت نه تنها كالري بيشتري را وارد بدن خود مي كند، بلكه بيش از پيش، احساس گرسنگي مي کند و چند قدم به چاقي نزديك تر مي شود.

غذاهاي كنسروشده
بسياري از غذاهاي فرآيندشده ماده اي شيميايي به نام بيسفنول دارندطبق تحقيقات انجام شده در دانشگاه هاروارد، بيسفنول با ورود به بدن سبب كاهش ناگهاني هورمون لپتين مي شود و در نتيجه زمينه گرسنگي و چاقي را در فرد فراهم مي کندپس هم به دليل نمك فراواني كه در اين محصولات هست و هم به دليل احساس گرسنگي مداوم ، توصيه مي شود از خوردن اين دسته از مواد غذايي صرف نظر كنيد.

حذف صبحانه


محققان طي۴ سال،۶ هزار و۷۶۴ فرد سالم را 
مورد بررسي قرار دادند و دريافتند وزن افرادي که در وعده صبحانه شان معادل۳۰۰ كيلوکالري غذا مي خورند ۲ برابر کساني است که صبحانه اي شامل ۵۰۰ كيلوکالري (يا بيشترميل مي کننداين پديده کمي عجيب به نظر مي رسد اما دليل معقولي دارد مبني بر اينكه خوردن صبحانه مفصل تر باعث مي شود در طول روز سطح قند و انسولين خون کمتر افزايش يابد و در نتيجه فرد به طور ناگهاني احساس گرسنگي نکند.

نخوردن سالاد

بسياري از ما در برنامه غذايي مان مقدار کافي سبزيجات برگ سبز را نگنجانده ايماين گروه غذايي حاوي انواع ضروري ويتامين هاي گروه B هستندوجود اين ريزمغذي ها در سبزيجات، آنها را به خوراکي هايي ضدافسردگي، خستگي و چاقي تبديل کرده استمحققان دانشگاه برکلي به افرادي که قصد کاهش وزن دارند توصيه مي کنند حتما بخش بزرگي از برنامه غذايي شان را به سبزيجات اختصاص دهنددر مطالعه اي که توسط اين دانشمندان صورت گرفته مشخص شده افرادي که ذخاير فولات بدنشان کافي است مي توانند ۵/۸ برابر افرادي که در بدنشان فولات کافي ندارند وزن کم کنندسبزيجات برگ سبز همچنين منبع خوبي از ويتامين K هستنداين ويتامين هم مي تواند سطح انسولين خون را متعادل کند و هم احساس گرسنگي فرد را کاهش دهدبنابراين سبزي خوردن، کاهو، انواع کلم، اسفناج و کرفس را حتما جزو خوراکي هاي روزمره خود قرار دهيد.

كم آبي


هنگامي که بدن در معرض کم آبي قرار مي گيرد، شما را با احساس گرسنگي فريب مي دهدبنابراين، اگر به اندازه کافي غذا خورده ايد و با گذشت زمان کوتاهي گرسنه مي شويد، بهتر است برويد يک ليوان آب بنوشيد تا احساس گرسنگي تان فروكش كنديادتان باشد كه هميشه ميل به خوردن نيست که شما را به سمت غذا مي كشاند.

حواس پرتي هاي بصري

پژوهشگران دانشگاه فلايندر استراليا دريافته اند حواس پرتي هاي بصري مي توانند جلوي احساس گرسنگي را بگيرندخودتان را با اين روش امتحان کنيد و ببينيد که واقعا گرسنه هستيد يا تنها هوس غذا کرده ايديک بشقاب از غذايي را که دوست داريد، در ذهنتان مجسم کنيداگر واقعا گرسنه باشيد غذاي خيالي امانتان را مي برد و با ديدنش اشتهايتان بيشتر مي شود اما اگر تصوير ذهني غذا برايتان دلچسب و وسوسه انگيز نبود احتمالا بايد سرتان را به کاري گرم کنيد تا حواستان پرت شود و بي خود به خوردن يک وعده غذايي حجيم نينديشيد.

چاي بعد از غذا دليلي براي سير شدن

طبق نتيجه تحقيقات منتشرشده در مجله «دانشگاه تغذيه آمريکا»، مصرف چاي سياه بعد از غذاهايي که کربوهيدرات (قندزيادي دارند سبب مي شود که قند خون تا مدت ۲ ساعت و نيم بعد از صرف غذا تنها معادل ۵ تا ۱۰ درصد افت کندبه همين دليل فرد به مدت طولاني تري احساس سيري مي کندمحققان معتقدند مواد پلي فنولي موجود در چاي سياه به آن خاصيت ضدگرسنگي مي دهندالبته مي دانيد كه نوشيدن اين چاي بلافاصله بعد از غذا يك عادت ايجادكننده كم خوني فقر آهن است


اندر مزایای استفاده از * بامیه * برای سلامتی بیشتر

به انتخاب ساریت شمش / اسرائیلخورشت بامیه* جوانی به مدت  ۲۰ سال که از یبوست درد میگشید به تازگی مبتلا به اسید معده هم شده است 
او متوجه نیست که درمان می تواند بسیار ساده باشد - بامیه! (یا انگشت بانوان ) دبهترین دارو برای او ست. او شروع به غذا خوردن بامیه هر روز ۶ عدد ان به در مدت دو ماه نمود و داروهائی را که مصرف میکرد را قطع نمود.
در حال حاضر به طور منظم قند خونش یافته است تا  ۱۳۵ به  ۹۸، همچنین
 کلسترول و اسید خود را که چک نموده بسیار تحت کنترل طبیعی بوده اند.
 در اینجا برخی از حقایق در باره بامیه که (از تحقیقات خانم سیلویا صخره،
تغذیه دکتری)، دانشگاه ایلینویز. * گرفته شده را با هم میخوانیم

* "بامیه نیروگاه از مواد مغذی مهم است، نیمی از آنها تقریبا در شکل محلول فیبر چند قند است.
و سطوح کلسترول خون کمک میکند و کاهش دهنده خطر بیماری های قلبی است.

نیم دیگر فیبر نامحلول که به حفظ سلامت دستگاه گوارش کمک می کند، خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان ها، به خصوص رکتوم سرطان را کاهش میدهد. *

* نزدیک به ۱۰٪ از سطح توصیه شده از ویتامین B6 و اسید فولیک، نصف لیوان بامیه پخته است. بامیه منبع غنی از مواد مغذی بسیاری، از جمله فیبر، ویتامین B6 و اسید فولیک میباشد .

او موفق به دریافت داده های زیر از دانشگاه ایلینویز گردید:

مواد مغذی (½ لیوان بامیه پخته شده)

* سریع کالری = 25
* فیبر غذایی = 2 گرم
* پروتئین = 1.5 گرم
* کربوهیدرات میانبر = 5.8 گرم
* ویتامین A = 460 IU
* ویتامین C 13 میلی گرم
* اسید فولیک = 36.5 میکروگرم
* کلسیم = 50 میلی گرم
* آهن = 0.4 میلی گرم
* پتاسیم = 256 میلی گرم
* منیزیم = 46 میلی گرم *

* این اعداد را تنها باید به عنوان راهنما خدمت می کنند، اگر شما رژیم غذایی محدود دارید، لطفا به پزشک خود و / یا متخصص تغذیه مشورت کنید.

خانم سیلویا W. کلیف، دکتری (متخصص تغذیه) اطلاعات زیر را در مورد مزایای بسیاری از سبزیجات در تحریک فکر نگاشته است.

شما باید این یادداشت را بخوانید:

A. فیبر بامیه به ثبات سطح قند خون کمک می کند به دلیل آن سرعت را تنظیم می کند که در آن قند در روده جذب می شود.
دو. مخاط از بامیه به هم متصل می شوند و کلسترول را نیز خنثی کرده و به رفع سموم توسط کبد فیلتر می کند. اما آن را نشانی از پایان کار نبود ...
سه. بسیاری از آنها تبدیل به سلامت جایگزین و بر این باورند که تمام بیماری ها در روده بزرگ شروع شده است. فیبر بامیه، جذب آب باعث حجم مدفوع، جلوگیری از یبوست کمک می کند. انواع فیبر در آن مفید هستند، اما بامیه به همراه با دانه کتان و پسیلیوم. بر خلاف سبوس گندم سخت، که می تواند تحریک یا آسیب روده شوند، بامیه تسکین دهنده غشاهای مخاطی نیز میباشد.
به عبارت دیگر، آن را گیاهی بسیار مهم در پائین اوردن حجم کلسترول بیش از حد و سموم (اسیدهای صفراوی) که باعث می شوند  بسیاری از مشکلات سلامتی پیش اورده شوند، این سوپاپ اطمینان عبور آسان آنها از بدن است. این به طور کامل سم نباتی، و شما باید به خوردن آن عادت کنید (گرچه بسیاری از لذت بردن از خوردن آن)، که بدون عوارض جانبی، سرشار از مواد مغذی در داخل بدن و از لحاظ اقتصادی نیز در خارج از بدن !

چهار. علاوه بر کمک به سلامت روده، فایبر بامیه (مانند الیاف کتان و پسیلیوم)  نیست که در در تغذیه باکتری های خوب (پروبیوتیک ها) مؤثر نباشند.

پنج. برای حفظ بیشتر مواد غذایی بامیه و آنزیم های گوارشی،مجبور به خوردن زنده ان نمیباشید بلکه میتوانید به عنوان مثال با حرارت کم و یا بخار پز انرا فراهم اورده باشید  .

برخی از مزایای مهم بامیه؛
تثبیت کننده سطح قند خون است.
 کلسترول خون را کاهش می دهد .
جلوگیری از یبوست میکند.
حافظ سلامت دستگاه گوارش است.
تغذیه باکتری های خوب را در بدن تقویت میکند.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information