7.13.2012

اخبار اسرائیل و سایر نقاط جهان

 تنه نزن: نه اینکه تاکنون از جانب شیخ ها و بازاریهای طمع ورز که به دستور او عمل میکنند این احتکارات انجام نشده و همان ته جیبی نیز که در جیبهای این مردم ورشکسته دیده شده را با همین ترفندهای غیر انسانی به نفع جیبهای خود ربوده و پر روتر هم شده اند و از انور نیز با گرسنه نگاه داشتن مردم برای سرگرم شدن بیشتر در تامین معیشت خانواده که در نتیجه کمتر وقتی برای اعتراض به این حکومت پست و رذیل داشته باشند از جانب این« افت الله حمال » توصیه نشده است! تازه مگر نعوذبالله « رهبری » استر است که چیزی بر گردن او بیندازند!.
تنه نزن / البته از زمانی که « همخواب »
 نازنیش « یاسر عرفات » را از دست داد!


پس از انکار هولوکاست
آرش بهمنی
کارتون: در ایران فقر نداریم

اعتراض گزارشگران بدون مرز
 به وضعیت زندان هاوکیل مدافع در گفتگو با روز:
جلوگیری از برگزاری سومین
ممنوعالخروج‌ شدن
ابراهیم نبوی

البته خیلی خوب است که آدم یا یک مقام مسوول، یا یک حکومت اعتماد به نفس داشته باشد یا به زبان کلانتری " پرروباشد، ولی نه اینکه فقط اعتماد به نفس داشته باشد و فقط پررو باشد، بهتر است چیزهای دیگری هم بجز اعتماد به نفس داشته باشدمثلا وقتی کسی مثل آقای مشائی بعد از یک سال غیبت کبری و صغری و سکینه و رقیه، یک دفعه سروکله اش پیدا شود و بگوید " وقت تشکیل خانواده جهانی رسیده است" ادامه 

نیک آهنگ کوثر


حیدر مصلحی اطلاعات غلط داده است؟
گزارش فاکس نیوز در تحقیقات کنگره
 آمریکا علیه سازمان ملل
پس از انکار وجود زندانی سیاسی و شکنجه

از نمایندگان مجلس پرسیدند

 شیر را چرا گران کردید؟

پاسخ دادند

برای قدردانی و تشکر از 
گاوهایی که به ما رای دادند..

*************
هفته خوبی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information