7.20.2012


به انتخاب داریوش ستاره


        مرد سرتو بالا بگیر! از چی‌ خجالت میکشی؟

خجالت رو باید کسانی‌ بکشن که نان رو
 از سفره ی تو دزدیدند و حساب بانکیشون 
رو توی کشورهای دیگه پر کردن!

خجالت رو باید کسانی‌ بکشن که هر لحظه فریاد
 عدالت عدالت سر می دن
و غیر از ریا چیزی توی زندگی ندارن!

خجالت رو باید اونایی بکشن که به دنبال
 رای تو برای مشروعیت بخشیدن
به سفره ی بی نان تو هستن!

خجالت رو باید اونی بکشه که به دنبال
 سیلی تو به صورت استکبار جهانیه!
در حالیکه براش مهم نیست که تو این سیلی
 رو برای سرخ کردن صورت
خودت لازم داری!


سرتو بالا بگیر مرد
هفته خوشی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information