9.11.2012خواننده ی * ال نورا علیلا * هنرمند

 نو جوان میدا طاسا 
ای خدای بزرگ در این اخرین لحظاتی که قضاوت تو در باره ما رو به پایانند امیدواریم


 که از  تقصیرات ما گذشته باشی فرا رسیدن نوروز یهودیان
روش هشانا سال ۵۷۷۳
 ראש השנה 5773
5773 Rosh Hashanah
 به همه جهانیان نیک گفتار
 و نیک پندار و نیک کردار 
مبارک و خجسته باد، امین


تاریخهای برگزاری مراسم این 
 روزهای شادیبخش بدین قرارند


اغاز مراسم شب قبل از روش هشانا

۲۶ شهریور ۱۳۹۱

Rosh Hashanah 5773

 evening ceremony
Sunday Sept. 16,2012

اولین روز از نوروز یهودیان
  سال ۵۷۷۳
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
The First Day Of
 Rosh Hashanah
 Monday
 september 17, 2012

دومین روز روش هشانا
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۱
Second Day Of 
Rosh Hashanah  
September 18,2012

یوم کیپور، شب ( اغاز روزه بزرگ )
ششم مهرماه ۱۳۹۱
 روز یوم کیپور ۵۷۷۳
هفتم مهرماه ۱۳۹۱
 The Night Before
Yom Kippur 5773
September 27,2012
And Yom Kippur Day
September 28,2012 
در روزهای روش هاشانا و 

یوم کیپور ( سال نو و روزه بزرگ )  که

 به روزهای * داوری * نیز شهرت دارند 

خداوند در اغاز ، نوع ارتباط بین انسانها را 

با یکدیگر مورد قضاوت قرار میدهد 

و انگاه قضاوت در ارتباط بین

  * خود * و انسانها را
روش هشانا به معنی سر سال یا آغاز سال، جشن سال نو یهودیان است که در روزهای اول و دوم ماه تیشری (هفتمین ماه سال عبرانی) برگزار می شود. در تورات، کتاب مقدس یهودیان، (سفر اعداد، فصل ۲۹، آیه ۱ ) آمده است: ((روز اول ماه هفتم مقدس است در آن روز هیچ كاری را انجام ندهید برای شما روز نواختن باشد)) این روز آغاز ایام ده روزه توبه است که به تجدید نظر در اعمال گذشته و تصمیم گیری برای انجام اعمال نیک در سال آینده اختصاص دارد.  به اعتقاد یهودیان، آفرینش در این روز واقع شده است و روز داوری نیز همین روز است. توبه ده روزه با این مراسم آغاز می شود و با یوم کیپور به پایان می رسد. روز کیپور که در آن روزه می گیرند، روز بخشش گناهان است و بزرگترین اعیاد یهودیان به شمار می رود. در مراسم مربوط به این عید شمع روشن می کنند و به خواندن نمازها و ادعیه مخصوص می پردازند. از جمله سلیحوت است که خواندن آن از دوم الول آغاز می شود و تا روز کیپور ادامه دارد.سلیحوت دعاهایی است که برای آمرزش خوانده می شود. در شنبه این عید مردم لباسهای نو می پوشند و به کنیسه می روند و در فاصله روش هشانا تا روز کیپور ده روز به مهمانانی می روند و عید می گیرند. از مناسک مهم این جشن، نواختن شوفار است

شوفار سازی شبیه به کرنا است که از شاخ حیوانات اهلی به خصوص قوچ و بز درست می شود. در این مراسم هر روز صد بار در آن می دمند. نواختن شوفار نمادی از بیداری و آگاهی و دعوت به توبه و پاک شدن از گناهان است و یادآور دعوت انبیا و برخاستن صدای شوفار در روز داوری است. در موقع نواختن شوفار باید سکوت کرد. سه نت توسط شوفار نواخته می شود که نماینده سه گروه از مردمان است. صدای محکم و قاطع نشان دهنده انسان پاک است. صدای لرزان نشان دهنده انسان شریر و پشیمان. و صدای شکسته نشان دهنده انسان میانه رو است که نه کاملا پاک است و نه شریر بلکه می کوشد در طریق کمال پیش برود. یکی از خوراکیهایی که خوردن آن در این روز معمول است


، سیب آغشته به عسل است که به نیت شیرینی و شادکامی در سال جدید خورده می شود و به همینطور خرمای رسیده و شیرین، لوبیای پخته، گوشت سر بره پخته شده، سر ماهی سرخ شده، چغندر پخته، انار شیرین ( اگر در دسترس باشد! وگر نه انار معمولی) و شش بره پخته شده است که انهم مانند دیگر خوراکیهای سمبلیک در شبهای اول و دوم ( برای یهودیان خارج از کشور اسرائیل ) و برای شهروندان در کشور اسرائیل تنها یک شب با خواندن دعاهای مخصوص برکت اور تناول میگردند . یکی دیگر از مراسم متداول یهودیان در این روز، مراسم نمادین به دور ریختن گناهان است که به آن تشلیخ می گویند. در این مراسم، خرده های نان یا چیزهای دیگری را که نماد گناهان است، به آب روان می سپارند.


برای دنستن عواملی که باعث شدند یهودیان این روز را اغاز سال نو قرار دهند
 به سایت انجمن کلیمیان تهران مراجعه فرمائید 

و یا از طریق سایت نسل به نسل هم میتوانید با روش گفتاری متفاتی که دارد
 به شناخت روش هشانا پی ببریدجمعیت کشور دیگر ما اسرائیل در اغاز  سال نو ۵۷۷۳ / ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱
جمعیت اسرائیل در اغاز سال نو ۵۷۷۳ تقریبآ ۸۰۰۰۰۰۰ تخمین زده شده است . به گزارش اداره امار انسانی ان کشور اسرائیلیها بیشتر ترجیح میدهند با هم زندگی کنند، انان از خود برای ازدواج عجله ئی نشان نمیدهند و به طور متوسط دارای بیش از ۳ بچه نیستند .انان به همچنین در مورد فراگیری دانش و حفظ تندرستی هزینه لازم را کنار نمیگذارند. به گزارش ادره امار انسانی اسرائيل جمعینت ان کشور ۷ میلیون  و ۹صد و ۳۳ هزار و ۲۰۰  نفر میباشد که از میان این رقم ۵۹۷۸۶۰۰ انان  یهودی میباشند و ۱۶۳۶۶۰۰ عرب  و۳۱۸۰۰۰ نیز  به نام اقشار مختلف معرفی شده اند . لازم به تذکر است که در امارها نامی از تعداد ۲۰۳۰۰۰ کارگران خارجی  که مقیم کشور اسرائیل میباشند و تا زمانی هم که در ان کشور مقیم هستند خود و خانواده هایشان  ازمزایای هر شهروند  اسرائیلی ( مدرسه، ورزش، بهداشت و دیگر چیزها ) برخوردارند برده نشده است.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information