9.11.2012
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲ برابر با ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ در ایران اشغالی
.... اما نادر ، معلمی ۵۵ ساله که شهر محبوبش از همه سو در معرض خطر است: "دیگر از زاینده رود گذر نمی کنم و ترجیح می دهم فراموشش کنم."
 او می افزاید: "اگر اوضاع بدین منوال پیش رود، مردم یکدیگر را خواهند بلعید بی آنکه احتیاج باشد اسرائیل این شهر و این مملکت را نابود کند."

ابراهیم نبوی
البته نمی دانم که جک لمون شبیه آقاست یا شبیه احمدی نژاد، ولی مطمئنم که هیچ کدام شان شبیه مریلین مونرو نیستند. این آقای جک لمون یک همسری داشت که البته او هم نه شبیه آقا بود نه شبیه مموتی، ولی به هر حال زن آقای جک لمون در سال هفتم ریاست جمهوری اش - البته خیلی هم فرق نمی کند- چون همان روشی که جک لمون برای انتخاب همسر داشت، آقا برای انتخاب مموتی داشت، یعنی خیلی ساده از او خوشش می آمد و احساس می کرد طرف از همه به او نزدیک تر است، به هر حال، زن آقای جک لمون هفت سال تابستان و زمستان، بعد از سفر استانی و قبل از سفر استانی، بعد از نیویورک و قبل از نیویورک، از کله صبح تا بوق سگ، نشسته بود ور دل شوهرش و هی نگاهش می کرد که کم نشود. آقا هم هی نگاه می کرد به این سوسک سیاه که از در و دیوار بالا می رفت و دائم برایش اسفند دود می کرد و هی می گفت "قربون دست و پای بلوریت برم" هی می گفت این زن جواهر است، از صبح تا شب رخت می شوید و قابلمه می سابد و کهنه وزرای دولت را عوض می کند و صبح تا شام همه جا را جارو می کند. ادامه 

نیک آهنگ کوثرNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information