10.03.2012از تنه نزن دات کام

تازه شده در


اش ، طرحی از توکا نستانی
ابراهیم نبوی
ما یک رهبر داریم که وقتی اعلام می کند امسال سال اخلاق است، در همان ماه اول سال اخلاق دویست تا فیلم پورنوگرافی توسط ستاد ائمه جمعه به صورت دست ساز ساخته می شود و ۹۵ ایرانی در سراسر جهان اقدام به استریپ تیز می کنند و ائمه جمعه سراسر کشور شلوارشان را جلوی نمازگزاران در می آورند و سالسا می رقصند، وقتی اعلام می کند سال علی است، یک دفعه نصف امت اسلامی اسم بچه شان را می گذارند ابن ملجم، وقتی اعلام می کند سال امنیت است در همان فصل بهار نصف قطارهای کشور مورد سرقت مسلحانه قرار می گیرند، ادامه

نیک آهنگ کوثر
انتقاد مشاور خاتمی از سیاستهای حوزه زنان دولت:
اعتبار میلیاردی مجمعی که
 آشپزخانهاش فعال است
نگاه لوپوئن به بحران اقتصادی در ایران:علوم و تکنلوژی*************** 


ابراهیم نبوی


امروز قیمت دلار به حدود ۳۶۰۰  تومان رسید، یعنی ارزش پول ایران از زمانی که دولت را با دلار  ۹۵۰ تومانی از خاتمی تحویل گرفتی و قرار شد سه سال بعد از آن بقول خودت « اقتصاد اول جهان بشویم» به یک چهارم رسیده ای. قرار بود برای مردم ویلا - باغ بسازی، قرار بود مردم هر ماه یارانه بگیرند، قرار بود مدیریت جهان را انجام بدهی، قرار بود پول نفت را سر سفره مردم بیاوری ناسلامتی.  خوب، رفیق جان! خودت هم قبول داری که هیچ کدام از این کارها را نتوانستی بکنی. من نمی خواهم هی توی سرت بزنم و بگویم که بی عرضه ای، نادانی،
آدامــــه نیک آهنگ کوثر
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information