11.27.2012اهود باراک، ژنرال ذخیره ارتش و رئیس اسبق ستاد کل نیروهای مسلح، و همچنین نخست وزیر دهۀ گذشته و  وزیر دفاع کنونی اسرائیل، پیش از ظهر روز دوشنبه با برپائی یک نشست خبری، اعلام کرد که با پایان گرفتن دوره خدمت خود در مقام وزارت دفاع (پس از انتخابات عمومی آینده اسرائیل و برپائی دولت جدید) از صحنه سیاست کشور کنار خواهد رفت.
یک کمیته در سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه ای را
 علیه جمهوری اسلامی و کشورهای سوریه و کره شمالی
 تصویب کرده است


عاشورئی سیاهتر و خونبار تر از عاشورای حسینی، قتل عام و تجاوز به عنف و مجروح به جا گذاشتن تعداد بیشماری از هموطنانمان  توسط حکومت جاهل، عقبگرا و بیرحم و شیطان صفت جمهوری اسلامی در عاشورای سال ۸۸
گزارش


  
  


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information