12.17.2012دلنشین ترین ترانه 
به انتخاب مریم خزائلی

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.


به خدا میسپارمت - - فریبرز

SaliJooN.Info


استاد دانشگاه تفكر ميكرد بالاي سر دانشگاه نمينوشتند سمپوزيوم دندانپزشکی

دانشگاه تفكر ميكرد بالاي سر دانشگاه نمينوشتند سمپوزيوم دندانپزشكي

اين كارشناس طب سنتي خاطرنشان كرداگر استاد دانشگاه تفكر ميكرد بالاي سر دانشگاه نمينوشتند سمپوزيوم دندانپزشكي، و البته با كمي تحقيق متوجه ميشويم كه معني كلمه سمپوزيوم در دايرةالمعارف، محيطي است كه در آن مشروبخوري ميكنند.

روازاده با اشاره به اينكه چرا اساتيد ما در سر كلاسهاي دانشگاه به جاي اينكه بگويند ۳۰۰۰ قبل ميگويند  ۳۰۰۰ قبل از ميلاد مسيح، يك استاد از خودش بپرسد و تفكر كند كه چرا اين امر قبل از بعثت رسول اكرم (صنباشد و ميگويند ميلاد مسيح.

وي در ادامه بهترين پل ارتباطي كه امروز مسلمانان به سمت كفر بروند را مسيحيت دانست و تاكيد كرد: صهيونيستها در اين زمينه موفق عمل كردهاند آنها به راحتي مسلمانان را از مسيحيت به كفر ميبرند.

اين كارشناس طب سنتي بيان داشتاگر در دانشگاهها قدرت تفكر وجود داشت، چرا امام (رهدستور دادند اسم فروشگاههاي كوروش را در ميدان كندي عوض كنند و به جاي آن اسم قدس را بگذارنند؛ چرا ما هنگامي كه اسم كوروش را بر ميداريم سايتهاي غربي و راديو اسرائيل ما را ميكوبند؛ اما زمان اهانت پيامبر (صآن افراد را تشويق ميكنند.

وي گفت:‌ در قبل از انقلاب مينوشتند سخنان علي (عو سخنان كوروش و هنگامي كه نگاه ميكرديم سخنان كوروش به فرموده هاي حضرت علي (عبرتري داشت و  آنها ميخواستند با اين كار كمكم بگويند علي (عرا ميخواهي چه كار؟ ما ايراني هستيم و كوروش داريم تا از اين طريق زيرآب اسلام توسط يك مشت كليمي زده شود؛ اما غافل از اينكه بسيجي تا ته جريان را در نياورد، آرام نمي گيرد.

روازاده با اشاره به نام تخت جمشيد گفت:‌ چرا جمشيد را مطرح نميكنيد مگر سال شمسي، جام جم و عيد نوروز متعلق به جمشيد نيست، بزرگان ما از جمشيد حرف زدند؛ اما هيچكدام در مورد كوروش سخني نياوردند و حتي ائمه (عيك كلام در مورد كوروش سخني نگفتند.

چرا سعدي و حافظ يك بيت شعر از كوروش ندارند؟

وي خاطر نشان كردچرا سعدي و حافظ يك بيت شعر از كوروش ندارند وقتي كه اسلام ظهور كرد؛ مگر هزار سال از كوروش ساختگي نگذشته بود.

 روازاده در ادامه خاطرنشان كرددر حوزه ميگويند به خدا شك كنيد تا به يقين برسيد؛ پس چرا نبايد به كوروش شك كرد.

اين استاد طب سنتي با اشاره به تفسير ذوالقرنين اظهار داشتتا كنون تفسير ذوالقرنين به درستي انجام نشده است، در تحقيقاتي كه جديدا صورت پذيرفته ذوالقرنين نه پيغمبر است و نه پادشاه، بلكه امام زمان است از نظر حروف ابجد هم مشخصات ذوالقرنين به امام زمان ميخورد؛ صهيونيستها به دنبال اين هستند كه كوروش را جاي پيغمبر و علي (عبگذارند.

وي با اشاره به كلك راديو اسرائيل براي جا انداختن يك موضوع براي شنونده، به موضوع آب انداختن روي مقبره كوروش اشاره كرد و گفتآنها با طرح اين مسئله به طور غيرمستقيم ميخواهند كوروش را در جامعه جا بيندازند و حال ما ميبينيم كسي كه در خصوص كوروش صحبت كرده، حسن پيرنيا است كه يك فرد فراماسونري بوده، و نصف كتاب تاريخ ايران را نوشته است.

اين استاد طب سنتي بيان كردنصف ديگر كتاب تاريخ ايران توسط عباس‌ آشتياني كه وي هم يكي از اعضاي فراماسونري بود نوشته شده و آنها ميگويند ما چيزي از كوروش پيدا نكردهايمآنچه يافتيم از تاريخ يونان بوده، كه اگر به قبل برگرديم توسط بنياسرائيل نوشته شده است.


*************
غر نزنیــــــــم
به انتخاب سارا سین

همش نشستیم غر می زنیم دولت...حکومت...نظام.... والا به خدا دولت از مریخ نازل نشدهتمام این آت آشغالا از توی همین مملکت پیدا شدن...از بین خود مااگر جدا باهاشون مشکل داشتیم الان بالا سر ما نبودن... گیرم که دولت حرامی ما دو زار نمی ارزه....ما خودمون چند می ارزیم!!!؟؟؟ نشستیم زار و زر می زنیم که بچه های معصوم مملکتمون سر کلاس درس با آتیش محرومیت سوختن اما هیچ غلطی نمی کنیم!!!! حاضریم توی محرم واسه یه داستان نخ نما، کلی هزینه قیمه پزون و گاو کشون و خیمه سوزون کنیم اما واسه تجهیز یه مدرسه نه دستمون توی جیبمون میره نه فکرمون به یه همچین کاری میرسه... یه قفس فلزی-اونم نه از فلزات معمولی، از طلا و نقرهمی سازیم که بره عراق بالا سر قبر یه مرده نصب بشه ولی زنده های بی خانمان بیخ گوشمون رو نمی بینیم... آخه کمک به زلزله زده ها  و به اون طقل معصومهایی که تو آتیش سوختن به اندازه طلا کردن قبر حسین ثواب نداره... از این چیزا کم نداریم... آخه اینا هم مربوط به دولته!!!؟؟؟
****************


بیائید ببینیم و بشنویم و 
افسوس بخوریم و بخندیم


اگر من فیلمی را شروع کنم و ساعت  ۶ شب باشد، و یک برداشت گرفته باشم و گمان کنم که اگر بمانم میتوانم برداشت بهتری بگیرم اما پایان ساعت کار ساعت  ۷.۳۰ باشد، همان برداشتم خوب استکارکنان هم کار کردن در فیلمهای من را دوست دارند چون آنها میدانند که ساعت  ۶ خانهشان هستند.
فرق حقیقت و واقعیت
به انتخاب خوب پسر

مردي متوجه شد که گوش همسرش سنگين شده و شنوايی اش کم شده است...به نظرش رسيد که همسرش بايد سمعک بگذارد ولی نمی دانست اين موضوع را چگونه با او درميان بگذارد

به اين خاطر، نزد دکتر خانوادگي شان رفت و مشکل را با او درميان گذاشت.دکتر گفتبرای اينکه بتوانی دقيقتر به من بگويی که ميزان  ناشنوايی همسرت چقدر است ، آزمايش ساده ای وجود دارد... اين کار را انجام بده و جوابش را به من بگو... « ابتدا در فاصله  ۴ متری او بايست و با صدای معمولی ، مطلبی را به او بگواگر نشنيد ، همين کار را در فاصله ۳ متری تکرار کنبعد در  ۲ متری و به همين ترتيب تا بالاخره جواب بدهد. » آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او در اتاق پذيرايی نشسته بودمرد به خودش گفتالان فاصله ما حدود 4 متر استبگذار امتحان کنمسپس با صدای معمولی از همسرش پرسيد: « عزيزم ، شام چی داريم؟ » جوابی نشنيد بعد بلند شد و يک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره پرسيد و باز هم جوابی نشنيدبازهم جلوتر رفت و به درب آشپزخانه رسيدسوالش را تکرار کرد و بازهم جوابی نشنيداين بار جلوتر رفت و درست از پشت سر همسرش گفت: « عزيزم شام چی داريم؟ » 

و همسرش گفت: « مگه کری؟! » برای 
چهارمين بار ميگم: « خوراک مرغ » !!

حقيقت به همين سادگي و صراحت است.
مشکل ، ممکن است آن طور که ما هميشه 
فکر ميکنيم ، در ديگران نباشد ؛ 
شايد در خودمان باشد...

********************
    
 هنوز یاد نگرفتیم روی زمین
چگونه زندگی کنیم
به انتخاب الف مرعشی / سوئد
ما یاد گرفتم که در آسمان مثل پرندگان باشیم
 و در آب مثل ماهیها

اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

( ریچارد نیکسون )


طولانی تر شدن صفِ
غذاهای نذری امسال نشانۀ 
گسترش فقر است یا مذهب؟؟!!

Inline image 2
یـک محل را نذری می دهیم
بی آنکه حواسمـان باشد
نیازمندان ، زورشان به صف ایستادن نمـی رسـد ...
و اگـر هـم بـرسد
از لباسهایشان خجالت می کشند ....
نذرتان قبول.....!
که هم محلی هایتان
از زعفـرانِ برنـجِ نـذری تان تعریف مـی کنند ...!!!
Inline image 3
Inline image 15
همانطور که در صف های نذری قیمه و قرمه سبزی و کوبیده و مرغ و .... غذا میگیریم بدانیم هموطنانی هستند آنطرف تر که در این سرمای سوزناک در چادر زندگی میکنند و حتی غذایشان هم جیره بندی است :|
برسد به دست هموطنان عزیزمون که هر شب محرم میلیونها تومان نذری میدهند ...
Inline image 4
Inline image 5
اینجا ورزقان است

خیلی خیلی نزدیکتر از سوریه و فلسطین

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است بخدا
Inline image 6
دیشب دیدم اونور خیابون یه هیئت داره غذا نذری میده
یه نگا به ماشینا انداختم دیدم کمترین ماشین  ۲۰۶ بیخیال شدم به راهم ادامه دادم چند
قدمی نرفته بودم که دیدم یه پیرزن  ۸۰ -۷۰ ساله داره از آشغالا اون کارتوناشو جمع میکنه میندازه تو کیسش
منم داشتم نگا میکردم خواست که کیسرو ورداره رفتم جلو بش گفتم مادر اونجا
دارن غذا نذری میدن چرا نمیری شما هم یدونه بگیری
برگشت نیگام کرد
و گفت :
اون غذا برا گشنه هاست من سیرم...
بعد اون کیسه به اون سنگینی برداشتو به راهش ادامه داد
تا نیم ساعت از جام نتونستم تکون بخورم فقط داشتم به صفی که هر لحظه داشت بلندتر میشد نگاه میکردم :|
آنها ایرانی اند از همین خاک......
یه همچین پسر و دختر های مومنی داریم ما
Inline image 9
کودک را اینجوری شکنجه میدی که بگی حضرت علی اصغر(ع) مظلوم بود!؟
به نظر شما به اعتقادات اینجور افراد میشه احترام گذاشت؟
Inline image 10
Inline image 11
بیچاره این مداح ها اگر یارانه نگیرن از گرسنگی میمیرن...:|
Inline image 12
بزرگترین عبادت
لبخند به پسرک کفاشی است
که نان آور خانه است
که به جای کیف قاپی
کفش آدم های پولداری را برق می زند . . .
Inline image 13
دنبال بهونه برای گریه کردنی ؟؟؟ پس شروع کن ...
.
.
.
اینجا ایران است

Inline image 14
روزی که آلبرت انیشتن از آن میترسید 
احتمالاً فرا رسید
به انتخاب ال ایرانی
دور هم در کافی شاپ در حال خوردن قهوه
یک روز زیبا در ساحل
هواداری تیم محبوب
یک شام دلچسب در یک رستوران با همراهی دوستان
یک قرار دو نفره برای آشنایی بیشتر با روحیات یکدیگر
لذت بردن از یک همراهی دوستانه
دیدار یک موزه با دیدنیهای بسیار جالب
ماشین گردی و لذت بردن از مناظر اطراف
درس خواندن دستجمعی
دو دوست قدیمی در پارک در کنار هم
یک قرار عاشقانه و لذت بخش
من از روزی میترسم که تکنولوژی از تعامل
 انسانی پیشی بگیرد. 
چنین روزی ، 
جهان نسلی از احمقها خواهد داشت.

 ************

جوکهـــــــــای پزشکانــــــــه
به انتخاب ادنا فاخریدکتر اول : امروز یه مریض داشتم
که میگفت 

پدر پدر پدر پدر بزرگش رو دیده

دکتر دوم : از دو حال خارج نیست ،


یا دروغ میگه ، یا سایکوز حاد داره!

دکتر اول : نه ، فقط لکنت زبون داره !!!


    بیماردکتر جون دستم به دامنت 
، دیگه تحمل این درد
رو ندارم ، بکش منو ، راحت بشم
.دکتر : آقا جان من خودم کارمو بلدم ،
شما لازم نیست یادآوری کنی !؟


    بیمارواقعا عجیبه آقای دکتر!
 از وقتی شروع کردم به صحبت
با شما و دردها و مشکلاتمو براتون
 گفتم، سردردم کلا از بین رفته
.دکتراز بین نرفته خانم ، 
به من منتقل شده .


    دکتر بعد از معاینه و دیدن
 آزمایشات بیمار میگه
پدر جان ، شما بیماری قلبی دارین .
داروهایی رو که براتون نوشتم 
مصرف کنید .
سعی کنید استراحت داشته باشید .
به خصوص از پله بالا و پایین نرید . 
سه ماه دیگه هم بیاید من ببینمتون
 .سه ماه بعد که بیمار میره پیش دکتر 
.دکتر دوباره آزمایشش میکنه و میگه:
تبریک میگم ، وضع قلبتون خیلی بهتره
 .طرف میگهیعنی حالا میتونم از پله
 بالا و پایین برم.دکتره میگهالبته .
طرف می پره هوا و میگه:
 خدا خیرتون بده آقای دکتر،
پدرم در اومد از بسکه توی
 این سه ماه 
از ناودون رفتم بالا و
 از پنجره پریدم پایین!!


    طرف رفت داروخانه گفت
آقا یک شیشه داروی تقویت مو
 بدید
.داروخانه چی پرسید بزرگ یا کوچیک؟
طرف جواب داد : نه کوچیکشو بدید،
من اصلا از موی بلند خوشم نمیآد


دکتر:« متأسفانه چشم 
شما دوربین شده
حیف نون : «آخ جونپس
 می میتونم 
یک حلقه فیلم بیندازم توش
 و چند تا عکس بگیرم


مردی به مطب پزشک رفت
 و گفت: «آقای دکتر!
چند وقتی است که بیماری فراموشی
 گرفتمچه کار کنم؟»
پزشک:« اول بهتر است تا فراموش
 نکردی، ویزیت مرا بدهی


طرف پاش درد میگیره قرص
 مسکن می ذاره تو جورابش


از حیف نون می پرسند «چرا 
قرص های انتی بیو تیکت
 را سر وقت نمی خوری؟» 
میگه:
«می خواهم میکروب ها 
را غافلگیر کنم


یارو:« آقای دکترانگشتم هنوز
 به شدت درد می کند!» 
دکتر: «مگر نسخه دیروز رو
 نپیچیدی؟» 
یارو: «چرا، پیچیدم دور انگشتم،
 ولی اثر نداشت


محبت و تشکر
 از همه چیز

به انتخاب شادیو جوابیه ئي شعرانه بر یک مطلب
به انتخاب اکسپرت

تازگی ها در ( یوتیوب ) فیلمی دست 
به دست میچرخد ازیک آخوند که می 
گويد : روايت شده است که رسول خدا
 لعنت کرده است زنی را که درخواست
 شوهرش برای همخوابی را بلافاصله 

جواب مساعد ندهد و حتی فرموده است 

که اگر در روی شتر هم باشيد بايد 

همان آن پاسخ مثبت راعملاٌ و فوراً بدهد.

 و بعد برای نشان دادن اسلام مدرن می

 گويد چون اکنون شتر نداريم بتابراين 
اگر در اتومبيل چنين درخواستی شد 
درخواست فوراً بايد عملی شود 
و الا
 لعنت رسول گريبانگير ان زن خواهد شد.


و جوابی شعرانه بر این مطلب


شيخ مجنونی حکايت کرده است
او زپيغمبر روايت کرده است

گفته او لعنت به کردار زنی
کو بگويد «نه» به ميل شوهری

گر که داری ،زن، تو ليوانی زآب
شوهرت گويد بيا با من بخواب

فوری و فوتی برو در تختخواب
ما برای اين نموديم انقلاب

گفته پيغمبر که حتی در سفر
روی اشتر باشی و بر روی خر

فيل آقا ،ياد هندستان فتد
ميل جسمانی بر او غالب شود

کار زن خاموشی اين شهوت است
ورنه کارش موجب صد لعنت است

چون نباشد در سفر اکنون شتر
جای آن باشد ولی ماشين، موتور

چونکه آقا ميل خانم می کند
در خيابان چونکه ترمز می زند

زن ببايد همچو يک آتش نشان
سوی آتش حمله آرد بی گمان
گويمش ای شيخ نادان سفيه
ايکه می دانی تو خود را چون فقيه

دين پيغمبر نگفته اين چنين
بلکه افرادی چو تو ريده به دين

تازه گر گفته پيمبر اين چنين
خاک عالم بر سر اين فقه و دين

زن نباشد مايه ی لهو و لعب
تا دهی وی را دوصد رنج و تعب

زن نباشد يک وسيله بهر کار
همچو ماشينی که تو گردی سوار

زن برای من نماد مادر است
زن برای من جمال همسر است

زن همان گرمای مهر دختر است
زن برايم لطف ناب خواهر است

زن سمای زندگی را اختر است
زن برای فرق مردان افسر است

زن برای آفرينش گوهر است
زن شريک و همطراز شوهر است

مشکلی داری که جسمانی بود
مشکلت از عقل و عقلانی بود

آنکه مونتاژی نموده پيکرت
اشتباهی کرده در کار سرت

جای مخ «بيضه» نهاده در سرت
مغز تو بنهاده جای ديگرت

زين سبب افکار تو از «خايه» است
گفته و کردار تو بی مايه است

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information