5.12.2013

برای خودت دعا کن 
به انتخاب ژوزف اشوری
شب ها زود بخواب. صبح ها زودتر بیدار شو. ..
نرمش کن. بدو. کم غذا بخور.
زیر بارون راه برو. گلوله برفی درست کن.

هر چند وقت یک بار نقاشی بکش.
در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن.

سفید بپوش.

آب نبات چوبی لیس بزن.
بستنی قیفی بخور.
به کوچکتر ها سلام کن.

شعر بخون. نامه ی کوتاه بنویس.
زیر جمله های خوبی که
 تو کتاب ها هست خط بکش.

به دوست های قدیمیت تلفن بزن.
شنا کن.
هفت تا سنگ تو آب بنداز و 
هفت تا آرزو بکن.
خواب ببین.

چای بخور و برای دیگران چای دم کن.
جوراب های رنگی بپوش.

مادرت رو بغل کن. مادرت رو ببوس.
به پدرت احترام بذار و حرفاش رو گوش کن.

دنبال بازی کن. اگر نشد وسطی بازی کن
.
به برگ درخت ها دقت کن
به بال پروانه ها دقت کن.

قاصدک ها رو بگیر 
و فوت کن. خواب ببین.
از خواب های بد بپر و آب بخور.

به باغ وحش برو. چرخ و فلک سوار شو
پشمک بخور. کوه برو. هرجا خسته شدی 
یک کم دیگه هم ادامه بده.

خواب هات رو تعریف نکن. خواب هات رو بنویس
بخند. چشم هات رو روی هم بگذار.

شیرینی بخر.

با بچه ها توپ بازی کن.
برای خودت برنامه بریز.

قبل از خواب موهات رو شانه کن.
به سر خودت دستی بکش.

خودت رو دوست داشته باش.

برای خودت دعا کن! 
برای خودت دعا کن که آرام باشی.
وقتی توفان می آید، تو همچنان آرام باشی.
تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد.برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛
آنقدر صبور باشی تا بالاخره
 ابرهای سیاه آسمون کنار بروند 
و خورشید دوباره بتابد.
برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی
بتوانی هم صحبتش باشی و صبح ها
 برایش نان تازه بگیری.

برای خودت دعا کن که سر سفره ی خورشید 
بنشینی و چای آسمانی بنوشی.

برای خودت دعا کن تا همه ی شب هایت ماه داشته باشد؛
چون در تاریکی محض، راه رفتن خیلی خطرناک است.

ماه چراغ کوچکی است که روشن شده تا جلوی پایت را ببینی.
برای خودت دعا کن تا همیشه جلوی پایت را ببینی؛ 
آخه راهی را که باید بروی خیلی طولانی است.
خیلی چاله چوله دارد؛ دام های زیادی در آن
پهن شده است و باریکه های خطرناکی دارد؛
پر از گردنه های حیران و سنگلاخ های برف گیراست.

برای خودت دعا کن تا پاهایت خسته نشوند 
و بتوانی راه بیایی.
چون هر جای راه بایستی مرده ای و مرگی که به شکل
 نفس نکشیدن به سراغ آدمبیاید، خیلی دردناک است.
هیچ وقت خودت را به مردن نزن!


برای خودت دعا زنده بمان
زنده ماندن چند راه حل ساده دارد!
برای اینکه زنده بمانی نباید بگذاری 
که هیچ وقت بیشتر از اندازه ای که 
نیاز داری بخوابی.

باید همیشه با خدا در تماس باشی تا به تو بیداری بدهد.
بیداری هایی آمیخته با روشنایی، صدا، نور، حرکت.
تو باید از خداوند شادمانی طلب کنی. همیشه سهمت را بخواه
و بیشتر از آنچه که به تو شادمانی ارزانی می شود
 در دنیا شادمانی بیافرین تا دیگران
 هم سهمشان را بگیرند.

برای اینکه زنده بمانی باید درست نفس بکشی 
و نگذاری هیچ چیز ی سینه ات راآلوده کند.
برای اینکه زنده بمانی باید حواست به قلبت باشد.

هرچند وقت یکبار قلبت را به فرشته ها نشان بده 
و از آنها بخواه قلبت رامعاینه کنند.
دریچه هایش را، ورودی ها و خروجی هایش را 
و ببینند به اندازه ی کافی ذخیره شادمانی در
 قلبت داری یا نه!!

اگر ذخیره ی شادمانی هایت دارد تمام می شود 
باید بروی پشت پنجره و به آسمان نگاه کنی
آنقدر منتظر بمان و به آسمان نگاه کن تا 
بالاخره خداوند از آنجا رد بشود؛
آن وقت صدایش کن؛

به نام صدایش کن؛
او حتماً برمی گردد و به تو نگاه می کند 
و از تو میپرسد که چه می خواهی؟؟!
تو صریح و ساده و رک بگو.

هر چیزی که می خواهی از خدا بخواه
خدا هیچ چیز خوبی را از تو دریغ نمی کند.
شادمان باش. او به تو زندگی بخشیده است 
و کمکت می کند که زنده بمانی. از او کمک بگیر.
از او بخواه به تو نفس، پشمک، چرخ و فلک، قدم زدن،
 کوه، سنگ، دریا، شعر، درخت... تاب، بستنی، 
مکان نماز، اشک، حوض، شنا، راه، توپ، دوچرخه
، دست، آلبالو، لبخند، دویدن و ...عشق... بدهد.

آن وقت قدر همه ی اینها را بدان و آن
 قدر زندگیت را ادامه بده که زندگی 
از این که تو زنده هستی به خودش ببالد!!

دیگران را فراموش نکن
این پیام رو برای همه دوستان خوبت بفرستNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information