5.12.2013
انتخابات، طرحی از توکا نیستانیخواندگان عزیز لطفآ به قسمتهائي از نکات امده در این گزارش توجه بفرمائید و از خود این سؤال را بپرسید : مگر ایران ما را دوباره میخوهند وارد چه جنگی بی حاصل و پر از کشته و زخمی و بی خانمان مانند جنگ ۸ ساله با عراق بکنند که احتیاج به این همه جمعیت ( ۱۵۰ میلیون ) دارند؟
1 - در تنظیم خانواده، وزارت بهداشت "وظیفه ملی" دارد و تابع سیاستها و توصیههای ارکان نظام است.
2 - وزیر بهداشت ایران گفته است "ترویج فرزندآوری سیاستی جهانی است" و به همین دلیل "وزارت بهداشت کاری را که برای کشور خیر است در برنامهها قرار میدهد."
3 - سیاستهای وزارت بهداشت ایران در زمینه کنترل جمعیت، با
انتقادهای جدی آیتالله علی خامنهای رهبر ایران، به تدریج به سمت سیاست افزایش جمعیت تغییر کرده است
4 - محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران هم بارها طرح کنترل جمعیت را سیاستی غربی و غلط اعلام کرده بود و گفته بود ایران میتواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد.کاندیداهای اصلی وارد عرصه شدند


گزارش آ ب ث از نگرانی
 یهودیان ونزوئلا


مادر آرش هنرور شجاعی
 در مصاحبه با روز:


محمود صالحی: فشار
 بیش از هر سال بود

اختلاف دولت و مجلس بر سر
 کاهش یارانه نقدی

  فساد در مکاتبات عادی اداری


ادعای عجیب معاون امنیتی وزیر کشور


گزارش نیویورک تایمز از پذیرش 
شکایت علیه جمهوری اسلامی در آمریکاNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information