5.16.2013
 ۱۶ ماه مه ۲۰۱۳ میلادی

مقدمه
داوید فاخری


لطفآ توجه بفرمائید

تصاویر این گزارش بسیار دلخراشند

خواهش میکنیم از کسانیکه دارای اعصاب

و یا قلبی ضعیف بوده و همچنین از افراد

 زیر ۱۸ سال که از دیدن انان 

به شدت خودداری فرمایند
مقدمه
داوید فاخری
لطفآ توجه بفرمائید

تصاویر این گزارش بسیار دلخراشند

خواهش میکنیم از کسانیکه دارای اعصاب

و یا قلبی ضعیف بوده و همچنین از افراد

 زیر ۱۸ سال که از دیدن انان 

به شدت خودداری فرمایند
سکوت مرگبار مجامع جهانی و کشورهای غربی موجب شده تا مسلمانانمیانمار ضمن زندگی در بدترین وضعیت ممکن، قربانی نسل کشی وخشونت های قومی و مذهبی در این کشور شونددر جریان دور جدیدنسل کشی مسلمانان ۲۰ پسر بچه مسلمان از مدرسه ربوده و پس از قطعهقطعه شدن، اجسادشان به آتش کشیده شده است.

شب روز، کارتون ازهادی حیدری، شرق


علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت و درآستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران به نامزدهای انتخاباتهشدار داد شعاری ندهند که خارج از اختیارات رئیس جمهور باشد.
تنه نزن : منطور حضرت عظما  از  « خارج از اختیارات
رئیس جمهور باشد » ان است که «  مورد تائید من » نباشد!

غلامعلی حداد عادل، نامزد گروه ۱+۲ برای ریاست‌‌جمهوری با هشدار نسبت بهاختلاف و افتراق در میان اصولگرایان گفته است امروز همه کسانی که ازمیرحسین موسوی حمایت کردهاند، از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت میکنند.
تنه نزن : تایید و هشدار این فرد نزدیک به احمدینژاد ( پدر شوهر دختراحمدینژاد ) بر اینکه میلیونها تن طرفداران موسوی اکنون از هاشمیطرفداری میکنند تایید بر نمایان شدن میلیونها رای بیشتر  از دیگر رقبامانند انتخابات ۸۸ ( که اما پایمال شدند ) خواهد بود که دوباره به نفعاصلاح طلبان روی می اورد و هشدار بر اینکه باید از نو و به دستور امامزائد که از ترس انجای نشسته اش تمام رقبائی که او را به پشیزی قبولندارند از زن و مرد را در زندان نگاه داشته « کارستان ۸۸ » را حتیفجیعتر از ان برای شکست برندگان واقعی و به حق به انجام رسانند و ازرسیدن انان به تشکیل دولت جلوگیری کنند!.

 به کشورهای همسایه

تنه  نزن : مثل اینکه عوام فراموش کرده اند که بزرگان این اقوام هم مرز ایران« عربستان، قطر،و غیره » در ۱۳۹۲ سال قبل  همه خاک ایران را با صدورفرامین نابجای اسلامی به تاراج بردند که تا کنون اثرات شرم اور ان برای ملتیکه * خاک * خود را به اسانی به مشتی وحشیان بیابانگرد تقدیم کرد ادامه دارداز ان زمان وجود حکومتهای ورشکسته اسلامی مانند جمهوری اسلامی که برکشور حکومت رانده اند میلیونها متر از * خاک وطن * که با پذیرفتن شکستهایفاحش از همسایگان همراه بوده از دست رفته و اکنون با نامهای غیر ایرانی درکتابهای تاریخ از انان یاد میشود!.
 اری * خاک وطن * در تاریخ امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ عربی تنها باری نبودهاست که به تاراج رفته و تا حکومتهای اسلامی زورگو و چپاولگر بر امت « شهیدپرور » حاکمند این روند تلخ برای بقیه * ملت راستین ایران زمین * که خون میخورند و از دست انان « شاید » کاری برای اتمام این سیه بختی بر نمیاید همچنان ادامه خواهد شد!.
ابراهیم نبوی
وسط این هاگیرواگیر انتخابات و نامزدبازی و "آن مرد با پراید آمدو "این مردبا بنز رفتوسر جریان انحرافی ات را بگیر آنطرف خیس شدیموکی تو روقشنگت کرده، مست و ملنگت کرده" (اشاره غیر مستقیم است به نامزد جبههپایداری که مثل هلو می ماند)، حضرت آقای اسدالله ایمانی،  نماینده ولی فقیه دراستان فارس سوزنش گیر کرده به یک جای خیلی بدی، برداشته در این موقعیتحساساز ساخت دستشویی در اتاقهای پذیرایی به شدت انتقاد کرده". چرا؟ادامه 


پروژه شیعه هراسی در مصر؛
در یک رأی گیری که سایت مصری الیوم 
آن را اعلام کرد، ۵۳٪ مصریان،...

محمود احمدی نژاد و همراهانش چه در زمانی که آقای احمدی نژاد شهردارتهران بود و چه از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری، خود را یکی از پیروانجدی امام زمان و وعده های آخرالزمانی مربوط به بازگشت او نشان دادهاند."
تنه نزن : یعنی انکه هیچکس را در هیچ زمانی نمایده او و یا جانشین او نمیشناسند !.
  این سیلی محکمیست که بر گونه ایت الله التزویر اقا حاج سید علی خامنه ای که خود را جانشین امام زمان در این زمان معرفی کرده است نواخته میشود!.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information