6.21.2013
The Beautiful World

 of Mushrooms

دنیائی از زیبائی

 قارچ هابه اتخاب راژانه
Sent by Rajaneh

Alyssa Royse explains how our current predator/prey model of sexual relationships is harmful to both men and Alyssa Royse explains how our current predator/prey model of sexual relationships is harmful to both men and women.
Jamie Peck over at The Gloss, wrote a great little piece asking a great big question: Can Men Write About Sex Without Sounding Like Douchebags?  In asking, however, she wasn’t pointing at men and suggesting they are douchebags so much as she was pointing at all of us and suggesting that we have a tendency to demonize male sexuality More


من از مردها خوشم میاید


به اتخاب راژانه
Sent by Rajanehمن از مردها خوشم می آید. خیلی از  وقت ها، مردان را بدون اینکه متوجه شوند با کمی فاصله زیر نظر می گیرم. رفتار و حالت شان برایم خیلی جذاب است. چشم های شان به نظرم برق قشنگی دارد. به نظر می آید می توانند انسان های صمیمی و لطیقی باشند ولی به محض آنکه خودم را در معرض توجه شان قرار می دهم عوض می شوند. دیگر راحت، با اعتماد و صادق نیستند.
شاید اگر بخواهم صریح باشم از وقتی که نگاه مردان، حالت شکارچی بودن مردان، اداهای شان، دروغ های شان متوجهِ من می شود من از انها می ترسم.، از وقتی که با همه هوش و ذکاوت معمولی ام پی می برم که به اشکال مختلف ولی غیرمستقیم می خواهند با من بخوابند ولی از ترس رد خواسته شان، تن به هر دوز و کلکی می زنند مثل همیشه به یادم می آید که باید از مردها بترسم

من ۲۶ ساله هستم و در حد خودم تجربیاتی دارم و منکر این نمی شوم که
 زنان نیز معمولا با شیوه های متفاوت همین عکس العمل ها را نشان می دهند. مقدم بر  همه، خودم هم اینطوری هستم. من معتقدم در همه دنیا، بخصوص از نوجوانی به بعد، نقش های شکارچی و آهو را به دختران و پسران تحمیل می کنند و آنها نیز برای همرنگ جماعت بودن اعتراضی نمی کنند.
من اطمینان دارم که راه های سادهِ و مهربانانه تری برای مردان وجود دارد که اگر بخواهند می توانند بر طبق آن به آرزوهای خود برسند. آنها کافی است گاهی دل به دریا بزنند و بدون هیچ نقابی به زنان این دوره و زمانه بگویند که از آنها خوش شان آمده است.
من معتقدم این دوگانگی رفتاری، این ترسی که دخترانی چون من داریم ولی مجذوب شما هم می توانم باشیم گره اش به دست شما مردان باز می شود. مردان در قدم اول باید باور کنند که خودشان آدم های خواستنی هستند و قصه قدیمی را بر هم بزنند که جامعه را به مردان شکارچی و زنان در حال فرار تقسیم کرده است.
لقب شکارچی دادن به شما، توهین آمیز و خطرناک است. از این نظر خطر دارد که این حق را در شما می پروراند که بدون تایید و انتخاب ما نیز، به سراغ ما بیایید. امری که همیشه  در طول تاریخ، رابطه ما زنان و شما مردان را، تا سطح تجاوز هم نزول داده است. بگذارید ما احساس اطمینان کنیم و همانطور که می دانید  احساس امنیت برای ما، مصادف با تمایل نزدیک شدن به شما است.
از ما بپرسید  که چه می خواهیم و چه چیزی دوست داریم؟ خواسته های زنان از هم متفاوت است. ما زنان توقعات متفاوتی نیز از مردان داریم. پس لطفا به خاطر خودتان هم که شده، دست از فرض و گمان بردارید و مستقیما با کلمات مشخص بگویید چه می خواهید و به جواب ما گوش دهید.
سعی نکنید با کلک و تزویر به ما نزدیک شوید. بگذارید با میل خود بیاویم. باور کنید که شما برای ما جذاب و مطبوع هستید. به وجود خودتان اعتماد کنید و بگذارید ما به خاطر شخص خودتان به شما نزدیک شویم. شما به خودی خود لایق ما هستید و احتیاج به جملات قشنگ و غرق شدن در دروغ معطر ندارید.
قضیه تمایل زنان به خودتان را شخصی نبینید. علاقه ما یا دوست نداشتن ما ربطی به کیفیت وجودی شما ندارد. کمی مسخره است ولی به پیاز فکر کنید که به خودی خود طعم و عطر خاصی دارد. اگر زنی از پیاز خوشش نمی آید حتما زن دیگری وجود دارد که عاشق پیاز است. تازه مگر شما هر زنی را که می بینید مجذوبش می گردید که توقع باید داشته باشید که همه زنها شما را خواستنی بیابند؟
مطمئن باشید که ما از دیدن شما و بدن تان احساس خوبی پیدا می کنیم. هر چند از کودکی به ما آموخته اند که با دیدن عضو جنسی شما، دماغ مان را بگیریم و چشمان مان را ببندیم و مثل یک شربت تلخ و بد مزه شما را سر بکشیم. اما باور کنید ما زنان در اولین ملاقات  عاطفی و خصوصی با شما و اعضای بدن تان، متوجه می شویم که چقدر زیبا و دوست داشتنی و لذتبخش هستید.
از سوی دیگر این توهم را هم نداشته باشید که آلت شما شبیه یک طعمه است و ما هم ماهی هایی  هستیم که بلافاصله با دیدن آنها مجذوب طعمه شما می گردیم. مادامیکه درخواست نکردیم سعی نکنید طعمه های تان را به رخ بکشید.
من خیلی متاسفم که قصه گوهای تنبل و بی خاصیت، مبلغ این ایده هستند که شما مهاجم و شکارچی هستید و ما قربانیان. من متاسفم که در داستان های مسخره ای که بافته شده نقش زن به عنوان سمبل پاکی و نجابتی است که  قرار است وحشی بازی های شما را جبران کند. ما فقط  دو نفره می توانیم این باورهای غلط را تغییر دهیم و با هم بهتر شویم. و هر دوی ما به یک مقصد مشخص بیاییم. بله ما خوب است که همرمان با هم بیاییم. راضی و لذتبخش* Teen speaks 25 languagesنوجوانی که بر ۲۵ زبان از 

جمله فارسی مسلط است. 

شعر حافظ خواندنی او را
 ببینید وتحسین کنید


به انتخاب الیزا شادنیا

Sent by Eliza Shadnia
گیر دادن پدران، پسران راگیر دادن رستم ، سهراب را

 به انتخاب افرودیتا شادی 

چنین گفت رســتم  به سهـــراب یل
که من آبـــرو دارم انــــــدر محـــل
مکن تیز و نازک ، دو ابـروی خود
دگر سیخ سیـخی مکن؛ مـوی  خود 

شدی در شب امتــــــحان  گرمِ چت
بروگــمشو ای خــاک بر آن سـرت
اس ام اس فرستادنت بس نبــــــــود
که ایمـیل و چت هم به ما رو نمـود

رهـا کن تو این دختِ افراسیــــــاب
که مامش ترا می نمــــاید کبــــــاب
اگر سر به سر تن به کشتن دهیـــم
دریغـــا پسر، دستِ دشــمن دهیـــم

چوشوهر دراین مملکت کیمــیاست
زتورانیان زن گرفتـــــن خطـــاست
خودت را مکن ضــــایع از بهــراو
به دَرست بـــپرداز و دانش بجـــــو

دراین هشت ترم،ای یلِ با کـلاس
فقـط هشت واحد نمـودی تو پاس
توکزدرس ودانش، گریزان بـُدی
چرا رشــته ات را پزشـکی زدی

من ازگـــــــــور بابام، پول آورم
که هــرترم، شهـریه ات را دهـم
من از پهلــــــوانانِ پیــشم  پـــسر
ندارم بجــز گرز و تیـــغ و ســپر

چو امروزیان،وضع من توپ نیست
بُوُد دخل من هفـده و خرج بیست
به قبـض موبایلت نگـه کرده ای 
پــدر جــــد من را در آورده ای

مسافر برم،بنـده با رخش خویش
تو پول مرا می دهی پای دیـــش
مقصّر در این راه ، تهیمیــنه بود
که دور از من اینگونه لوست نمود

چنیـن گفت سهـراب، ایـــول پـدر
بُوَد گفـــته هایت چو شهـد وشکر
ولـی درس و مشق مرا بی خیـال
مزن بر دل و جان من ضــد حال

اگرگرمِ چت یا اس ام اس شویــم
ازآن به که یک وقت دپرس شــویم

................................

"به كجا چنين شتابان؟"

به انتخاب رؤیا پیغامی


- "به كجا چنين شتابان؟"

گون از نسيم پرسيد.

- "دل من گرفته زينجا،

هوس سفر نداري

ز غبار اين بيابان؟"

- "همه آرزويم؛ اما

چه كنم كه بسته پايم..."

- "‌به كجا چنين شتابان؟"


- "به هر آن كجا كه باشد به جز اين سرا سرايم..."

- "سفرت به خير؛ اما، تو و دوستي، خدا را

چو از اين كوير وحشت به سلامتي گذشتي،

به شكوفهها، به باران،

برسان سلام ما را.

...................................

منم زیبـــــــــا
سهراب سپهری
به انتخاب اذر - یم


که زیبا بنده ام را دوست میدارم
تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید
ترا در بیکران دنیای تنهایان
رهایت من نخواهم کرد
رها کن غیر من را آشتی کن با خدای خود
تو غیر از من چه میجویی؟
تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟
تو راه بندگی طی کن عزیز من، خدایی خوب میدانم
تو دعوت کن مرا با خود به اشکی، یا خدایی میهمانم کن
که من چشمان اشک آلوده ات را دوست میدارم
طلب کن خالق خود را، بجو ما را تو خواهی یافت
که عاشق میشوی بر ما و عاشق میشوم بر تو که
وصل عاشق و معشوق هم، آهسته میگویم، خدایی عالمی دارد
تویی زیباتر از خورشید زیبایم، تویی والاترین مهمان دنیایم
که دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت
وقتی تو را من آفریدم بر خودم احسنت میگفتم
مگر آیا کسی هم با خدایش قهر میگردد؟
هزاران توبه ات را گرچه بشکستی؛ ببینم من تو را از درگهم راندم؟
که میترساندت از من؟ رها کن آن خدای دور؟!
آن نامهربان معبود. آن مخلوق خود را
این منم پروردگار مهربانت
خالقت
اینک صدایم کن مرا.

با قطره ی اشکی
به پیش آور دو دست خالی خود را
با زبان بسته ات کاری ندارم
لیک غوغای دل بشکسته ات را من شنیدم
غریب این زمین خاکی ام. آیا عزیزم حاجتی داری؟
بگو جز من کس دیگر نمیفهمد
به نجوایی صدایم کن.

بدان آغوش من باز است
قسم بر عاشقان پاک با ایمان
قسم بر اسبهای خسته در میدان
تو را در بهترین اوقات آوردم
قسم بر عصر روشن، تکیه کن بر من
قسم بر روز، هنگامی که عالم را بگیرد نور
قسم بر اختران روشن اما دور، رهایت من نخواهم کرد
برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من
تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید
ترا در بیکران دنیای تنهایان،
رهایت من نخواهم کرد.بیا تا گل برافشانیم 

و طرحی نو دراندازیمجوکهـــــای بامــــــــزه
به انتخاب لیلا اصلی 


اگر تو آمریکا هم قوانین نامگذاری شرکتها 
مثل ایران بود
 اسم شرکت اپل میشد
 سیبپردازان سیستمگستر غرب


سیم کارت بخرید با دوست دخترتون حرف 
بزنید بعد
با جایزش با اون یکی دوست
دخترتون حرف بزنید
جشنواره دختر بازیِ ایـــرانســل

  
ديشب يه دزد اومد خونمون دنبال پول ميگشت تو کمـــــد !!!
هيچي ديگه ، خلاصه منم بيدار شدم، از تخت اومدم پايين، 
با هم دنبالش گشتيــــــــم …آبــــروم رفــــــت.
  
  
من هرچی صبر میکنم زندگی بیفته رو غلتک خبری نشد
الان منتظرم که غلتک بیوفته روم خلاص شم بره


یه دوستی دارم همیشه میاد باهام مشورت میکنه !
هر چی من گفتم برعکسش رو انجام میده خیلی هم موفق میشه ...


  ميگن تو جهنم وقتي خدا عذاب الهي رو نازل ميکنه، 
ايرانى ها يه گوشه لم ميدن و ميگن
اي بابااينم که تکراريه...


   من هروقت می دوئم که به اتوبوس برسم ولی نمی رسم
همینطور به دویدن ادامه میدم که فکر نکنن ضایع شدم
یه بار سه ایستگاه دویدم


بچه های الآن که سختی نمی کشن؟
ما دهنمون صاف شد انقدر دفتر خط کشی کردیم
یارو دفتر میخره از قبل حتی مشقاشم توش نوشته شدهواقعا شانس آوردیم همه بیماریها رو خارجی ها کشف میکنن
و اسم خودشونو میذارن روش وگرنه مثلا بجای پارکینسون
باید میگفتیم مرض کامبیز یا درد حاج مرتضی وبرادران به غیر مجتبی


با این گرونی گوشت تا چند وقت دیگه جلو پ
ای عروس و دوماد مجبورن 
تن ماهی  باز کنن


خانومای عزیز ، توجه کردین
از وقتی دلار گرون شده یه خواستگار هم تلفن نزده !؟

         
یه موقعی توی مراسم عقد سکه هدیه میدادن، ب
عد شد نیم سکه، بعد ربع سکه،
بعد این سکههای یک گرمی و نیم گرمی «پارسیان» و این چیزا اومد ...
عنقریب روزی فرا میرسه که به عروس و داماد فقط بتونیم بگیم "آفرین

   
اگه بخوای خلبان بشی، هزار جور مریضی داری 
ولی بخوای معافیت 
پزشکی بگیری،سالمِ سالمی


شايد اشكال كار اينه چون بخشی از نژاد آريايي از ٢ قوم مادها
 و پارتها بوجود اومدن
براي همين تمام مشكلات تو مملكت 
يا از طريق پارتی حل ميشه يا مادی


یکی از بازی هایی که ایرانی ها خیلی دوست دارن بازی با آبروی مردمه


بهشت اونقدام که میگن خوب نیست ها!فکر کن این 
همه ائمه اطهار دور تا دورت نشستن!
 اصن روت نمیشه پاتو دراز کنی


  ۲۴ نشانهی یک 
خانوادهی خوشبخت

به انتخاب مریم نیازمردی1) در بین اعضای خانواده، جملهی «به من چه» یا «به تو چه» رد و بدل نمیشود چراکه اعضا‌ به گفتوگو و مشورت منطقی، اعتقاد دارند و احساس مسؤولیت میکنند.
2) افراد به یکدیگر اعتماد دارند؛ از این اعتماد، سوءاستفاده نمیکنند و«اعتماد» را یکی از پایدارترین ویژگیهای ازدواج موفق و خانوادهی موفق
میدانند.
3) تا جایی که امکان دارد، با هم هستند و همدلی، همکاری، همفکری وهماهنگی را بقای خانوادهی خوشبخت میدانند.
4) باهم اتحاد دارند و در مسائل مختلف، با گفتوگو و مشورت به تفاهم میرسند و سعی میکنند اگر سوءتفاهمی بهوجود آمد، آن را در درون خود وبدون اینکه کسی بفهمد، حل کنند.
5) به سلیقهها و عقاید یکدیگر آگاه بود؛، به آن، احترام میگذارند و عمل میکنند.6)  نسبت‌ به هم «شرم مسموم» ندارند، یعنی خواستههای طبیعی خودرا بدون نگرانی یا خشونت ابراز میکنند.
7) به حریم یکدیگر احترام گذاشته و از حدود مشخصشدهی خود، فراتر نمیروند.
8) نگران سلامت روحی و جسمی یکدیگر بوده و از هم مراقبت میکنند و چنانچه
مشکلی بهوجود آید، سعی در حل مشکل دارند.
9) در بیشتر اوقات، لحظات خوشی را که با یکدیگر بودهاند، مرور میکنند؛
بهدنبال خاطرات تلخ نیستند و دوستدارند که همیشه در خوشی، شادی و نشاط
زندگی کنند.
10) برای اقوام و همسایههای خود اهمیت قائلاند و پذیرای اقوام یکدیگرند.
11) از امور مالی یکدیگر خبر دارند و چیزی را از یکدیگر پنهان نمیکنند.
صرفهجویی و پساندازکردن، جزو برنامههای اقتصادی خانوادههای خوشبخت
است.
12) برای رشد یکدیگر تلاش کرده و زمینهی پیشرفت خانواده را فراهم میکنند.
13) نگاه افراد به یکدیگر افقی نگاه است، نه عمودی؛ یعنی هیچکس خود را
برتر از دیگری و در مقام قدرت نمیبیند، زور و قدرتطلبی هم حاکم نیست.
14) همهی اعضا احساس برندهبودن، موفقبودن و امیدداشتن میکنند و
خودشان را در زندگی، برنده میدانند.
15) در کنار هم احساس امنیت و آرامش میکنند، نه ترس و اضطراب یا تنش و درگیری.
16) علاقه، عشق، محبت، صفا و یکدلی خود را هم در رفتار و هم در گفتار، به
یکدیگر ابراز میکنند.
17) از یکدیگر، انتظار و توقع بیجا ندارند.
18) اگر مشکلی پیشبیاید، به راهحل فکر میکنند و بهدنبال مقصر و
گناهکار نمیگردنددست به علتیابی و ریشهیابی آن مشکل میزنند و
راهحل منطقی ارائه میدهند.
19) هریک از طرفین، پیوسته به فکر خوشحالکردن و راضی نگهداشتن یکدیگر هستند.
20) زن و شوهر بهخاطر همدیگر زندگی میکنند؛ نخست خود و بعد دیگران!
زندگی آنان بهخاطر بچهها یا ترس از طلاق و حرف مردم نیست.
21) زن و مرد میتوانند هر روز به دنیای اختصاصی یکدیگر نزدیکتر شوند و
کاری هم به مسائل خصوصی و زندگی دیگران ندارند.
22) با درخواستهای یکدیگر، برخوردی مثبت و منطقی دارند.
23) زن و مرد در کنار یکدیگر هستند، نه رو در رو و رقیب یکدیگرآنان
رفیق هم هستند و واکنشهای منفی از خود نشان نمیدهند.
24) خانوادههای خوشبخت، تلاش دارند که فرزندان خوب و خوشبختی به جامعه تحویل دهند.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information