8.24.2013۱۲ زندانی سیاسی اوین روز شنبه ۲۸ خرداد اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بودندبمب‌گذاری‌ها در شهر طرابلس لبنان ۴۲ کشته بر جای گذاشته است

علی مویدی


 زنگنه روز پنجشنبه در پارس جنوبی

کیک زرد
فضل‌الله حیدری، والی جدید هرات، در دیدار با مقام‌های کنسولگری ایران در دفتر کار خود، ضمن انتقاد از رفتار آنها، هشدار داد چنانچه شهروندان افغان شکنجه شوند، رابطه آنها با ایران «تنش‌آلود» خواهد شد


عضو کمیسیونامنیت ملی 
مجلس در مصاحبه با روز:
مقاله ۲گزارش نوول ابزرواتور
فرشید فتحی-علیرضا سیدیان

خزاعی
دادگاه خزاعی را به جرم تدارک مواد منفجره به پانزده سال حبس محکوم کرد

مرادی
مرادی در جریان انفجار دو پای خود را از دست داد

ابراهیم نبوی
ان فتنه گران هم مثل زامبی ها معلوم نیست بالاخره زنده اند؟ مرده اند؟خطرناک اند؟ بقول حسین شریعتمداری دفن شدند؟ یا بقول نقدی "فتنه  ۸۸ از کودتای ۲۸ مرداد هم خطرناک تر بودالبته این زامبی که مرده هایمتحرک باشند، اساسا موجوداتی هستند که از آئین وودو می آیند که یکآئین آفریقایی است متعلق به کشورهای کارائیب که در خیلی موارد و درخیلی دولتهای آفریقایی و کارائیبی این وودو جایگزین پلیس و سازمانامنیت می شود، گاهی هم سازمان امنیت جانشین وودو می شودبه هرحال زامبی ها موجوداتی هستند خطرناک که مثل همین فتنه گران خودمانبقول اصولگرایان مرده اند و روح ندارند، ولی با این که مرده اند، هیحرکت می کنند، هی رای می دهند، هی کتاب می نویسند و حتی ممکناست وزیر بشوند.


************
همزمان با حمله شیمیایی مرگبار اسد به مخالفان
*************

افشای رانتخواری "نورچشمیدولت قبلی
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information