8.19.2013نیازهای مردان و زنان در بعضی جهات مشابهند ولی از آنجا که مردان، مریخی و زنان، ونوسی هستند در یکسری موارد نیز با یکدیگر تفاوت دارند. همه ما انسانها ذاتا دوست داریم مورد توجه و احترام قرار بگیریم. اگر ما با نیازهای دو طرف آشنا باشیم مسلما روابطمان با همسرمان رو به بهبود می رود. وقتی مردی از جانب همسرش مورد احترام قرار می گیرد، به تدریج سعی می کند تبدیل به شخص برتری شود. احترام یکی از فاکتورهایی است که اغلب مردان به آن توجه بسیاری نشان می دهند. عشق و احترام برای یک مرد تقریبا هم معنی است. بدون شک با انجام روش های زیر شگفت زده شده و شاهد نتایج باورنکردنی آن خواهید بود:
۳از او تقاضای کمک کنید.

۴به او بگویید که او را دوست دارید
 و به وجودش افتخار می کنید.


۶. به او اعتماد داشته باشید.

۷وقتی با هم بیرون می روید، 
درباره مشکلات صحبت نکنید.

۸بر روی اعمال خوب او متمرکز شوید.

۹. به علایق او احترام بگذارید.

۱۰وقتی به منزل برمی گردد، خوشحال باشید.

۱۱اجازه دهید نیم ساعت بعد از کار استراحت کند.

۱۲. به هیچ یک از اعضای خانواده ا
جازه ندهید به او بی احترامی کند.

۱۳. در مقابل کسی که به او بی احترامی می کند بایستید.

۱۴از تلاشی که برای زندگی تان می کند قدردانی کنید.


۱۶. برای رسیدن به اهدافتان با هم برنامه ریزی کنید.

۱۷. بیش از اندازه کار نکنید، برای او نیز وقت بگذارید.

۱۸. اگر مرتکب اشتباهی شد، او را ببخشید.


۲۰. تمام اوقات فراغت او را با کارهای منزل پر نکنید.


۲۲وقتی دچار استرس است او را آرام کنید.

۲۳. اگر مشغول صحبت با شماست، 
گوش کنید و با طرح چند سوال به او
 نشان دهید که کاملا به او توجه دارید.

۲۴به خاطر زحمتی که می کشد از او سپاسگزاری کنید.

۲۵به دلیل هر آنچه که هست به او افتخار کنید.

۲۶حرف های تان را با عشق بیان کنید.

۲۷وقتی با او هستید پرانرژی باشید.

۲۸از او انتظار نداشته باشید تمام وقتش 
را برای انجام کارهای شما صرف کند.


۳۰حتی در غیاب او، جلوی دیگران از او به خوبی یاد کنید.

۳۱احساسات تان را با او در میان بگذارید 
ولی آن را به طور خلاصه بیان کنید.

۳۲حداقل سه مورد از کارهای خوبش را به او گوشزد کنید.

۳۳. در مقابل دیگران به او افتخار کنید.


۳۵در مواقع سختی پشتیبان او باشید.

۳۶. او را در هر شرایطی بپذیرید
 و هرگز از خود نرانید.

۳۷وقتی عصبانی است به او گیر ندهید.

۳۸به او کمک کنید به اهدافش برسد.

۳۹. به او کمک کنید عادات بدش را ترک کند.

۴۰. دیگران را با او مقایسه نکنید.
۴۴. حرفتان را مستقیم بزنید و از حاشیه رفتن بپرهیزید.

۴۵. حتی اگر از هم فاصله دارید،
 توجه تان را به او نشان دهید.

۴۶. با او دعوا و مشاجره نکنید.

۴۷. با او مودب و مهربان رفتار کنید.

۴۸برای هر موضوعی او را سرزنش نکنید.

۴۹وقتی کار اشتباهی می کند، به او نگویید
به تو گفتم اینطوری می شود!۵۲خوبی های او را بزرگ و بدی هایش را کوچک جلوه دهید.

۵۳از او انتظار نداشته باشید بتواند فکر
 شما را بخواند، او این توانایی را ندارد.

۵۴. اگر می خواهید وسایل یا کاغذهایش را 
دور بیندازید، ابتدا از او بپرسید.

۵۵. به تناسب اندامتان اهمیت دهید.

۵۶. ظاهرتان را برای او بیارایید.

۵۷. اگر از دست او عصبانی هستید، با او قهر نکنید.

۵۸بهترین دوست او باشید.

۵۹. تنها به خاطر وجود خودش به او عشق بورزید.

۶۰با احترام با او رفتار کنید

با ارزوی شب جمعه ئی خوش برای شما عزیزان
داوید


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information