8.16.2013


قرار بود پانزده سال قبل آماده شودبررسی کابینه و سکوت زنان مجلس 
در مصاحبه با یک نماینده زن:


دستگیری ۱۰۷ نفر در
 تهران و ۱۸ شهرستانمصوبات مخرب سفرهای
 استانی و بیتوجهی به طبیعت
دانشگاه جان هاپکینزتورم 
ایران ۷۴ درصد استتحلیل نوول ابزرواتورگزارش جورازلم پست از 
سوابق وزیر دفاع روحانی

طرح پنجاه نماینده برای جلوگیری از کاهش جمعیت
ابراهیم نبوی
پسر که به دنیا می آید، دور از جان فمینیست ها، به او می گویند "نی نیسه چهار ماه که گذشت چون اسمش کامران است به او می گویند "کامی کوچیکه". یک ساله که شد به او می گویند "نازپسرشش ماه بعدش هم به او مدال طلا می دهند و می شود " یه چیز طلا"، بعد که سه ساله شد می گویند "شیطون بلا"، پنج سالش که شد می گویند "کامی نابغه"، وقتی رفت مدرسه همکلاسی هایش به او می گویند "خنگول"، معلم شان هم به بچه هفت ساله می گوید "خیرآبادی". نه سالش شد مادرش به او می گوید "عزیز دل"، در عوض خواهرش به او می گوید "کره خر"، تازه وقتی پانزده ساله شد به او می گویند "کامرانهفده سالش که شد به او می گویند "کامی تیزه"، نوزده ساله که شد دوست دخترش به او می گوید " گلم"، در عوض پدرش به او می گوید "نره خر"، هنوز سال دوم دانشگاه است که مادرش به او می گوید "مهندسبعد که زن گرفت، زنش به او می گوید "جوجه من"، ولی زن همسایه به او می گوید "مرتیکه لات"، همکارش در اداره به او می گوید "کامران خانو در فیس بوک اسمش می شود "کورش 2000" وقتی به سی سالگی رسید بچه اش می گوید "باباییو همسرش به او می گوید "پپه"، چهل سالش شد به او می گویند "کچل خیکی"، پنجاه سالش شد ملقب می شود به "شارلاتانو شصت ساله که شد به او می گویند "حاج آقا خیرآبادیوقتی هم که هفتاد ساله شد به او می گویند "اوهوی پیر، البته نوه اش به او می گویند "باباجونی"، بعد هم که مرد همه متفقا به او می گویند "مرحوم خدا بیامرزادامه 
کروبی
مقامات امنیتی سرانجام پرونده
 پزشکی مهدی کروبی را در اختیار
 خانواده قرار دادند


یکی از دغدغه‌های آمریکا در سال اخیر این بوده که ایران نتواند از مسیر هوایی عراق استفاده کند و به سوریه سلاح بفرستد


یکی از دغدغه‌های آمریکا در سال اخیر این بوده که ایران نتواند از مسیر هوایی عراق استفاده کند و به 
اعتراض فلسطینی‌ها به خانه‌سازی بیشتر در اراضی اشغالیدر افشاگری واشینگتن پست، ردپای ادوارد اسنودن هم دیده می‌شود


در افشاگری واشینگتن پست، ردپای ادوارد اسنودن هم دیده می‌شودکابینه اول دکتر محمد مصدق از راست: سپهبد نقدی، محمد‌علی وارسته، باقر کاظمی، دکتر مصدق، دکتر حسن ادهم، علی هیئت، حسنعلی فرمند، جواد بوشهری، سرلشکر زاهدی، دکتر کریم سنجابیکابینه اول دکتر محمد مصدق از راست: سپهبد نقدی، 

محمدعلی وارسته، باقر کاظمی، دکتر مصدق، 

دکتر حسن ادهم، علی هیئت، حسنعلی فرمند، جواد 
بوشهری، سرلشکر زاهدی، دکتر کریم سنجابی
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information