8.30.2013حتما تو فیلم ها دیدین
دزده حین فرار پول پخش میکنه و 
ملت میریزن به برداشتن پول و 
دزده هم در میره -
ملت هم صاحاب پول باد آورده میشن
این اتفاق پریروز تو رشت افتاد اما 
بعدش یه صحنه ای اتفاق افتاد که 
واقعا دیگه حسودی کارهای فرهنگ
 مدارانه کره ای ها و ژاپنی ها نکردم 
و کلی سرم به سقف خورد از این که
 ایرانی هستم

سه شنبه مورخ  ۲۷/۷/۹۱ حدودای 
ساعت  ۱۲ ظهر یه خانم و آقا به 
بانک مهر شعبه خیابان سعدی رشت
 مراجعه میکنن تا مبلغ حدود  ۱۴ 
میلیون تومن پول دستمزد کارگری
در شالیزار خود و دیگر همکارانشونو
 از بانک بگیرند بانک محترم هم تمام 
این پول رو به شکل اسکناس
 های ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومنی به این
بخت برگشته ها میده و اینها هم 
میگیرین و میرند بیرون

آقا هه میره اون طرف خیابون تا 
ماشینو روشن کنه و بیاد که میبینه
 لاستیک جلوش پاره شده و پنچره -
- تو همین حین که داشته خانمه هم از
 خیابون رد میشده تا سوار ماشین بشه
 یهو یه موتور با دو سرنشین به زنه 
نزدیک میشه و در چشم به هم زدنی 
کیسه پلاستیکی حاوی پولها رو قاپ
 میزنن و د برو

خانمه و شوهرش که از فرط بهت و 
فشار عصبی هر دو وسط خیابان از 
حال میرند اما............ ۱۰۰ متر 
بالاتر یه جوانمرد بی خیال رنگ و 
بدنه ماشین نوی خودش میکوبه 
به دزدها . دزدها می خورند زمین 
و یکی سریع بلند میشه و میپره رو 
موتور و درمیره - اما
اون یکی که با کیسه پول وسط 
خیابون بود بلند میشه و کیسه
 به دست فرار میکنه
- دزده واسه این که بتونه راحت
 فرار کنه بسته های اسکناس۵۰۰۰ 
تومنی و۲۰۰۰ تومنی رو باز میکرده
 و حین فرار به هوا میریخته تا مردم
 به هوای جمع کردن پول بیان جلو و
 این تو شلوغی بتونه در بره
خلاصه این پهلوان قصه ما هم شروع
 میکنه به دویدن دنبال دزده و از برق چاقو
دزده هم نمیترسه و میرسه بهشو باهاش
 درگیر میشه و عین هندوانه دزده رو می
کوبدش زمین و ناکارش میکنه
مردم هم تو این حین تمام پولهای پخش
 شده رو زمین رو جمع میکنن اما کسی
 تو جیب خودش نمیذاره پولهای جمع
 شده رو میارن و میریزن تو پنجره
باز ماشین این جوانمرد که وسط خیابون
 مونده بود جالبه اینجاست که حتی وضع
اقتصادی بد و غیره نتونست مانع وجدان
 و شرف مردمی بشه که پولها رو از رو زمین
جمع کرده بودند و بعد از شمارش پولها 
دیده شد که فقط مبلغ ۱۰ هزار تومن یعنی
فقط دو تا اسکناس ۵۰۰۰ تومنی کمه 
که اونها هم پیدا شدن - ی چند 
تا  ۲۰۰۰ تومنی تو جوی اب بد بو و 
راکد افتاده بود - چند اسکناس هم 
زیر لاستیک ماشین های عبوری پاره 
شده بود ن

راستش تو فیس بوک همیشه مطالب 
رفتار های درست اجتماعی که گذاشته
 میشه در مورد مردم ژاپن و آخریش هم
 کره بوده ( عکس مربوط به جمع کردن
 زباله های تو ورزشگاه بعد باز ی ایران
 و کره توسط تماشاگرای کره ای )

اما امروز به خودم میبالم
میبالم که ایرانیم و مردمم در عین تنگنای
 اقتصای همه هنوز با هم همدلند و وقت
گرفتاری همنوع بجای فیلمبردار ی با 
موبایل خودشون آستین همت بالا میزنن و به
خودشون بازیگر نقش اول قصه میشند نه
 نظاره گر بی تفاوت و بی عار به خودم میابلم 
چون ایرانیم و مردمی که هر روز باهاشون 
سرو کار دارم در عین فقر و اوضاع بد
 اقتصادی این قدر مردانگی و شرف دارند 
که بین پول خود و دیگری فرق بذارند و 
مال از کف رفته یه مظلوم رو رو بدون کم 
و کاست بهش بر گردونند

و به خودم میبالم

چون ایرانیم -- چون پدر و مادر های 
مملکتم طوری بچه هاشونو تربیت میکنن
 که در عین کودکی عزت نفس بالایی دارند
 - چون بیشتر پولهای پخش شده رو زمین
 رو بچه های مدرسه نزدیک محل حادثه 
از کف خیابان جمع کردند و بی هیچ 
چشمداشت و بدون
کم و کاست تحویل صاحبش دادند

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information