9.02.2013

عید همگی بود مبارکשנה טובה ומתוקה
HAPPY ROSH HASHANAH


روش هشانای امسال  

 که اغاز ۵۷۷۴ و مین  

سال عبری - یهودی است

 را به معتقدان به اجرای دستورات ۱۰ فرمان که پایه های احترام به همنوع و نگهداری بدون ازار حیوانات و نشر و نشو سالم گیاهان و حفاظت از منابع زمینی، هوائی و دریائی که لازمه ادامه زیست جهان به زیبائی و شایستگی میباشند، و در * کشور معظم  اسرائیل * این مواهب بوضوح نشان داده میشوند را تبریک و تهنیت میگوئیم  و از خداوند میخواهیم که این سال ۵۷۷۴ عبری همراه با صلح برای همگان  و پایانی برای تنفرهای زائیده افکار سیاه و الوده اشخاصی در جهان شود که متاسفانه در این لحظات نیز به شدت ادامه دارند . امینداوید فاخری و دیگر دوستان همراه با به همراه چگونگی اجرای مراسم 

شبهای اول و دوم این عید


تحقیق و نوشته داوید فاخری
دوم سپتامبر ۲۰۱۳  ۱۶۳ روز از اغاز اولین روز عید پسح به تقویم عبری مصادف با عید روش هشانا میشود. بر مبنای مطابقت با تقویم میلادی امسال ( ۲۰۱۳ ) این عید در روز پنجم ماه سپتامبرقرار گرفته و هرگز قبل از پنجم سپتامبر اتفاق نخواهد افتاد همانطوریکه در سال ۱۸۹۹ نیز در پنجم سپتامبر روش هشان شروع گردید. ولی بر مقایسه با همان تقویم میلادی این امر میتواند به پنجم اکتبر تاخیر یابد همانطوریکه در سالهای ۱۹ برگزار شد و دوباره در سال ۲۰۸۹ برگزار خواهد گردید. و همانطوریکه متذکر شدم در مقایسه با تقویمهای عبری و میلادی این عید روش هشانا هرگز قبل از ۵ سپتامبر شروع نخواهد گردید. با اینکه سالنامه عبری بر مبنای چرخش ماه ( قمری ) راه اندازی شده و به طور معمول اولین روز ماه عبری مصادف با بر امدن اولین هلال ماه در اسمان است در قرن ۴ چهارم  توسط دست اندرکاران دانشمند و مطلع یهودی تغییراتی در انتخاب روزهای برگزاری جشنهای یهودیان داده شد تا به بزرگداشت روز * شنبه * که مقدسترین روز یهودیان است و مراسم والا و ویژه خودش را برای برگزاری دارد تطابق ننماید و بنا براین روش هشانا در روزهای یکشنبه و چهار شنبه و جمعه قرار نگیرند. جشن روش هشانانا تا قرن ۱۳ میلادی حتی در اسرائیل تنها یک روز (‌روز اول ماه تیشری که از شب پایان روز ۲۹ ماه الول اغاز میشود ) برگزار میگردید اما به خاطر احترام به تقارن روزهای نابودی خانه دوم * بیت همیکداش دوم * با روزهای مربوط به روش هشانا این عید به جز در میان یهودیان گروه  « تازه مدرنها  - مدرنیزه جدید »  در بقیه جوامع یهودی در سراسر دنیا به مدت ۲ روز برگزار میگردد.

چگونگی اجرای مراسم 

شبهای اول و دوم  نان ( خالای ) بسیار هنرمندانه که به صورت 
گرد و بافته شده ی رنگارنگ تهیه گردیده

اول : با خوردن سیب فرا گرفته شده از عسل و با خواندن براخای * یهی راتسون יהי רצון * که برای بقیه ماکولات اماده شده بر روی میز نیز گفته میشوند مراسم این شب شروع میشود. این عمل برای درخواست سالی پر از شیرینی و نشاط برای همه بندگان خدا بویژه یهودیان و خانواده های انان از درگاه خداوند است. سیب همچنین به خاطر گرد بودنش نماد گردش سال نیز میباشد
دوم : استفاده از نان مخصوص * خالا * که به اشکال گرد و یا نردبامی تهیه شده اند و هرکدام نیز دارای نمادهای خود می باشند، اولی به خاطر گرد بودنش که شکل گردش زمان را در سال نشان میدهد و ارزوی خوبی برای سال اینده و دومی به خاطر  بالا رفتن نیایشها و درخواستهای ما بسوی افلاک و به ثمر رسیدن انان به درگاه * خداوند * میباشد.
سوم : تناول ماهی ( به ویژه سر ان ) به نمونه اغاز سال نو
چهارم : صرف دانه های انار , اول به خاطر انکه شمار دانه های انار بر طبق باورهای یهودی ۶۱۳ بخشهای * تورات * را یاداوری میکند و دوم تمنای باروری های مفید و ارزشمند به تعداد دانه های انار به نفع بشریت میباشد که از میان یهودیان برخیزند ( تاریخ نشان داده تعداد زیاد مؤثر به نفع بشریت در مقایسه با تعداد اندکی که در میان سایر جوامع به شمار میروند را  یهودیان تشکیل داده اند! ).

پنجم - تناول خرما بویژه و مرباها و یا کیکهای کوچک پر شده از مربا به خاطر شکر گذاری از برکاتی که خداوند برای استفاده ما در نهاد انان نهاده
ششم : خوردن کدوی پخته، این میوه ایست سمبولیک که خداوند بدیهای ما را ببخشد و تنها اعمال نیک ما را به خاطر بیاورد.
هفتم : خوردن لوبیای چشم بلبلی پخته : برای ارزوی انجام کارهای نیک به شمارش زیاد که باعث بالا رفتن سعادت و خوشبختی انان گردد
هشتم : خوردن قطعه ئی از گوشت پخته شده سر ( کله ) گوسفند به نشانه ارزوی سر بلند بودن و نه زار و خفیف از درگاه خداوند و همچنین یاداوری اطاعت به فرمان خداوند در مورد قربانی شدن * حضرت اسحق * توسط پدرش  و تغییر ان به قربانی کردن حیوانی کاشر (گوسفند ) به جای او نیز میباشد.
نهم : خوردن چغندر پخته : به معنای نابودی دشمنان.
دهم : خوردن قسمتی از شش ( ریه ) پخته به نشانه ان که همواره مانند محتوای سبک ان * هوا *، گناه یهودیان نیز سبک از ارتکاب خطا و گناه باشد

در عکس زیر

مراسم * تشلیخ * یعنی رها کردن گناهان به 
ابهای روان رودخانه ها، دریاها و یا هر اب جاری
 که در اطراف میباشد از مهمترین قسمتهای 
برگزاری روش هشاناست. این مراسم همراه با 
  خواندن دعای مخصوص به درگاه خداوند برای
 دریافت بخشش از او و اماده شدن برای تعیین 
 سرنوشتی خوب در روز
 * یوم کیپور * 
می باشد
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information